Đang thực hiện Đang thực hiện

CHUYÊN CẦN NGÀY 11/04/2015

08:07 22/01/2016

CHUYÊN CẦN NGÀY 11/04/2015

 

TT Họ và tên Lớp Nội dung 
1 NGÔ ĐỨC ANH B 10A3 Nghỉ học.
2 VŨ DIỆU LINH 10A6 Nghỉ học tiết 1, 2.
3 NGUYỄN THANH NGÂN 10D1 Nghỉ học.
4 NGUYỄN ĐINH QUYẾT THẮNG 10D2 Gửi xe ngoài trường.
5 ĐÀO THỊ TRÀ MY 10D5 Nghỉ học.
6 LÊ NGỌC HẢI 10D7 Đi học muộn.
7 ĐÀM HỒNG NGỌC 10D8 Nghỉ học.
8 ĐỖ PHƯƠNG UYÊN 10D8 Nghỉ học.
9 CHU NHẤT LONG 11A1 Nghỉ học.
10 HOÀNG THU HƯƠNG 11A5 Đi học muộn.
11 HOÀNG THU UYÊN 11D3 Nghỉ học.
12 NGUYỄN THUỲ DƯƠNG 11D3 Nghỉ học.
13 NGUYỄN HOÀNG CẨM ANH 11D3 Nghỉ học.
14 TRẦN PHƯƠNG THẢO 11D5 Nghỉ học.
15 NGÔ QUỲNH ANH 11D5 Nghỉ học.
16 TRẦN THỊ THU HIỀN 11Q1 Nghỉ học.
17 ĐỖ THÀNH NAM 12A1 Nghỉ học tiết 4 học tăng cường.
18 PHẠM SỸ TÙNG SƠN 12A1 Nghỉ học tiết 3 học tăng cường.
19 VI MINH SANG 12A1 Nghỉ học tiết 3 học tăng cường.
20 TRẦN TÙNG LÂM 12A1 Nghỉ học tiết 3 học tăng cường.
21 LÊ ĐỨC HIẾU 12A1 Nghỉ học tiết 2, 3 học tăng cường.
22 ĐINH LÊ DUY 12A1 Nghỉ học tiết 2, 3 học tăng cường.
23 NGUYỄN TIẾN ĐẠT 12A1 Nghỉ học tiết 2, 3 học tăng cường.
24 PHẠM VIỆT DƯ 12A1 Nghỉ học tiết 2, 3 học tăng cường.
25 HỒ ANH MINH 12A1 Nghỉ học tiết 2, 3 học tăng cường.
26 TRƯƠNG ANH VŨ 12A1 Nghỉ học tiết 2, 3 học tăng cường.
27 PHẠM SỸ TÙNG SƠN 12A1 Đi học muộn học tăng cường.
28 VI MINH SANG 12A1 Đi học muộn học tăng cường.
29 TRẦN TÙNG LÂM 12A1 Đi học muộn học tăng cường.
30 NGUYỄN THỊ QUỲNH GIANG 12A1 Đi học muộn học tăng cường.
31 NGUYỄN QUỲNH TRANG 12A1 Nghỉ học học tăng cường.
32 THÁI BÌNH MINH 12A1 Nghỉ học học tăng cường.
33 TRƯƠNG HỒNG NHUNG 12A1 Nghỉ học học tăng cường.
34 NGUYỄN NGỌC LINH 12A1 Nghỉ học học tăng cường.
35 NGUYỄN HOÀNG HẢI 12A1 Nghỉ học học tăng cường.
36 ĐÀO TRÂM ANH 12A1 Nghỉ học học tăng cường.
37 PHƯƠNG MẠNH ĐỨC 12A1 Nghỉ học học tăng cường.
38 LÊ QUỐC ĐẠT 12A1 Nghỉ học học tăng cường.
39 ĐỖ THÀNH NAM 12A1 Nghỉ học.
40 HÀ THU HẰNG 12A1 Nghỉ học.
41 TRẦN HUYỀN TRANG 12A2 Nghỉ học tiết 4 học tăng cường.
42 VŨ PHƯƠNG THẢO 12A2 Nghỉ học tiết 4 học tăng cường.
43 TRẦN VƯƠNG ANH 12A2 Đi học muộn học tăng cường.
44 PHẠM LÊ ĐỨC ANH 12A2 Đi học muộn học tăng cường.
45 BÙI HUY MẠNH 12A2 Đi học muộn học tăng cường.
46 NGUYỄN DUY MINH 12A2 Đi học muộn học tăng cường.
47 NGUYỄN TRƯỜNG GIANG 12A2 Đi học muộn học tăng cường.
48 ĐỖ HOÀNG QUÂN 12A2 Đi học muộn học tăng cường.
49 PHAN THỊ PHƯƠNG CHI 12A2 Nghỉ học học tăng cường.
50 PHẠM TIẾN ĐẠT 12A2 Nghỉ học học tăng cường.
51 HOÀNG THĂNG LONG 12A2 Nghỉ học học tăng cường.
52 PHẠM ANH QUÂN 12A2 Nghỉ học học tăng cường.
53 THÁI VĂN TRỌNG 12A2 Nghỉ học học tăng cường.
54 NGUYỄN NHẬT MINH 12A2 Nghỉ học học tăng cường.
55 NGUYỄN THỊ PHƯƠNG ANH 12A2 Nghỉ học học tăng cường.
56 ĐOÀN AN KHÁNH 12A3 Đi học muộn.
57 PHAN THANH HUYỀN 12A3 Nghỉ học.
58 NGUYỄN THỊ LINH TRANG 12A3 Không đội mũ bảo hiểm, nhuộm tóc.
59 TRỊNH VĂN TIẾN 12A6 Đi học muộn.
60 NGÔ DUY ANH 12A6 Đi học muộn.
61 NGUYỄN THỊ HỒNG ANH 12A6 Đi học muộn.
62 VŨ HẢI LONG 12A6 Nghỉ học.
63 LƯ UYỂN THUÝ 12D2 Nghỉ học có phép.
64 NGUYỄN NGỌC TÚ 12D3 Đi học muộn.
65 PHI THU PHƯƠNG 12D3 Đi học muộn.
66 TRẦN NGỌC ANH 12D3 Nghỉ học.
67 HOÀNG THU HẰNG 12D3 Nghỉ học.
68 NGÔ QUANG HUY 12D3 Nghỉ học.
69 TRẦN THỊ VIỆT NGA 12D4 Không đội mũ bảo hiểm.
70 ĐỖ VÂN NGỌC 12D5 Đi học muộn.
71 TRẦN THỊ THUỲ LINH 12D5 Nghỉ học.
72 NGUYỄN THUỶ TIÊN 12D5 Nghỉ học.
73 NGUYỄN HƯƠNG LINH 12D5 Đi học muộn.
74 LÊ MINH ANH 12D6 Nghỉ học tiết 1.
75 MAI THOẠI LONG 12D6 Đi học muộn.
76 LÊ THU HUYỀN 12D6 Đi học muộn.
77 TRẦN MỸ DUYÊN 12D6 Đi học muộn.
78 MAI THU TRÀ 12D6 Nghỉ học.
79 LÊ ANH MINH 12Q1 Nghỉ học tiết 3, 4, 5.
80 KHUẤT HÀ MY 12Q1 Đi học muộn.
    10D1 Tiết 4: cô Hương (Sử) dạy thay cô Dung (Sử).
    10A1 Tiết 3,4: thầy Hồng Anh dạy thay cô Tuyết.
    11Q1 Tiết 3,4: thầy Hồng Anh (T) dạy thay thầy Ngọc và cô Linh (Địa).
    12A1 Tiết 4: thầy Thiệu dạy thay thầy Kổn.
Tiết 5: thầy Kổn nghỉ.

Để lại comment

TRƯỜNG THPT PHAN ĐÌNH PHÙNG

0988.094.374