Đang thực hiện Đang thực hiện

CHUYÊN CẦN NGÀY 11/09/2015

03:13 28/01/2016

CHUYÊN CẦN NGÀY 11/09/2015

 

TT Họ và tên Lớp Nội dung 
1 DƯƠNG MINH PHÚC 10A1 Đi học muộn.
2 LÊ THỊ BÍCH HỒNG 10D2 Đi học muộn học tăng cường.
3 HOÀNG YẾN LINH 10D9 Nghỉ học tiết 4, 5.
4 VÕ LÊ ĐỨC ANH 11A1 Đi học muộn giờ Tin học.
5 NGUYỄN KIM KHÁNH 11A1 Đi học muộn.
6 NGUYỄN TUẤN GIA BÁCH 11A1 Đi học muộn học tăng cường.
7 NGUYỄN CÔNG CHIẾN 11A1 Đi học muộn học tăng cường.
8 NGUYỄN ANH TÚ 11A4 Đi học muộn.
9 ĐINH TIẾN AN 11A4 Đi học muộn.
10 ĐẶNG XUÂN HIỆP 11D1 Nghỉ học tiết 3 học tăng cường.
11 LÊ THỊ QUỲNH ANH 11D1 Đi học muộn học tăng cường.
12 ĐẶNG NHẬT HƯNG 11D1 Đi học muộn học tăng cường.
13 NGUYỄN HUYỀN VY 11D1 Đi học muộn học tăng cường.
14 NGUYỄN THANH NGÂN 11D1 Đi học muộn học tăng cường.
15 NGUYỄN LÊ PHƯƠNG LINH 11D1 Nghỉ học học tăng cường.
16 ĐẶNG NHẬT HƯNG 11D1 Nghỉ học học tăng cường.
17 PHẠM LÊ PHƯƠNG ANH 11D1 Nghỉ học học tăng cường.
18 ĐẶNG NHẬT HƯNG 11D1 Nghỉ học giờ Tin học.
19 TRẦN HUYỀN MY 11D2 Đi học muộn học tăng cường.
20 LÊ VŨ LONG 11D2 Đi học muộn, không đội mũ bảo hiểm.
21 TRẦN HUYỀN MY 11D2 Đi học muộn học tăng cường.
22 NGUYỄN THỊ BÍCH LOAN 11D2 Đi học muộn học tăng cường.
23 NGUYỄN BÁ HOÀNG ANH 11D2 Đi học muộn học tăng cường.
24 LÊ MINH CHÂU 11D2 Nghỉ học học tăng cường.
25 NGUYỄN ĐINH QUYẾT THẮNG 11D2 Nghỉ học học tăng cường.
26 NGUYỄN HỒNG HOÀNG ANH 11D2 Nghỉ học học tăng cường.
27 TRẦN HUYỀN MY 11D2 Đi học muộn học tăng cường.
28 NGUYỄN LINH CHI 11D4 Nghỉ học giờ Tin học.
29 LÊ DƯƠNG MINH NGỌC 11D4 Nghỉ học giờ Tin học.
30 NGÔ HUYỀN MY 11D4 Nghỉ học giờ Tin học.
31 NGUYỄN PHẠM VŨ LONG 11D4 Nghỉ học giờ Tin học.
32 PHƯƠNG GIA LINH 11D4 Nghỉ học giờ Tin học.
33 KHÚC GIA KHẢI 11D4 Nghỉ học giờ Tin học.
34 ĐỖ PHƯƠNG HÀ 11D4 Nghỉ học giờ Tin học.
35 NGUYỄN NGỌC CHÂM 11D7 Đi học muộn giờ Tin học, GDQP.
36 TRIỆU THƯỢNG NAM 11D7 Đi học muộn giờ Tin học, GDQP.
37 VŨ THÙY DUNG 11D7 Nghỉ học giờ Tin học.
38 NGUYỄN NGỌC ANH 12A5 Nghỉ học.
39 BÙI MINH CHÂU 12D1 Nghỉ học.
40 NGUYỄN HỒNG DUY 12D1 Nghỉ học.
41 LÊ MINH PHƯƠNG 12D2 Nghỉ học.
42 TRẦN ANH ĐỨC 12D2 Nghỉ học tiết 1.
43 PHAN LONG HẢI 12D2 Đi học muộn.
44 LÊ PHƯƠNG CHI 12D7 Nghỉ học giờ Tin học.
45 NGUYỄN NGỌC DIỆU 12D7 Nghỉ học giờ Tin học.
46 NGUYỄN BẢO NGỌC 12D7 Nghỉ học giờ Tin học.
47 ĐỖ PHƯƠNG THẢO 12D7 Nghỉ học giờ Tin học.
48 HOÀNG BÍCH HẰNG 12D8 Đi học muộn.
49 PHẠM ĐỨC DUY 12Q1 Nghỉ học.

Để lại comment

TRƯỜNG THPT PHAN ĐÌNH PHÙNG

0988.094.374