Đang thực hiện Đang thực hiện

CHUYÊN CẦN NGÀY 12/10/2015

06:49 28/01/2016

CHUYÊN CẦN NGÀY 12/10/2015

TT Họ và tên Lớp Nội dung 
1 TRẦN CHÍ MINH 10A1 Vào lớp muộn 5 - học tăng cường.
2 TRẦN CHÍ MINH 10A1 Nghỉ học tiết 2 - học tăng cường.
3 PHẠM DƯƠNG VŨ 10A1 Nghỉ học.
4 TRƯƠNG KHÁNH LINH 10D1 Nghỉ học tiết 1, 2, 3.
5 VŨ TUYẾT ANH 10D3 Nghỉ học giờ Tin học.
6 PHẠM YẾN VI 10D4 Nghỉ học giờ Tin học.
7 TÔ MINH ANH 10D4 Nghỉ học.
8 PHẠM YẾN VI 10D4 Nghỉ học.
9 HOÀNG TÚ UYÊN 10D5 Nghỉ học.
10 HÀ NGỌC HẠNH 11A1 Vào lớp muộn 20 - học tăng cường.
12 NGUYỄN MINH THUÝ 11A1 Vào lớp muộn 5 - học tăng cường.
13 VÕ LÊ ĐỨC ANH 11A1 Vào lớp muộn 6 - học tăng cường.
15 VŨ CÔNG LUẬN 11A1 Vào lớp muộn 20 - học tăng cường.
17 LÊ THỊ QUỲNH ANH 11D1 Vào lớp muộn 7 - học tăng cường.
18 PHẠM VY LÊ 11D1 Vào lớp muộn 5 - học tăng cường.
19 NGUYỄN THANH NGÂN 11D1 Vào lớp muộn 5 - học tăng cường.
21 TRẦN THU TRANG 11D2 Nghỉ học.
22 TRẦN THU TRANG 11D2 Nghỉ học tăng cường.
24 TRẦN THU TRANG 11D2 Vắng mặt đầu giờ - học tăng cường
25 NGUYỄN PHƯƠNG THẢO 11D5 Nghỉ học.
26 VŨ MINH HIỆP 12A1 Nghỉ học giờ Tin học.
27 HOÀNG QUANG VŨ 12A1 Nghỉ học giờ Tin học.
28 NGUYỄN KIM KHÁNH 12A2 Đi học muộn.
29 LÊ TUYẾT MY 12A2 Nghỉ học.
30 VŨ HỒNG NGỌC 12A4 Nghỉ học giờ Tin học.
31 PHẠM VŨ LÂM 12A4 Nghỉ học giờ Tin học.
32 NGUYỄN THẢO MY 12A5 Nghỉ học tiết 1.
33 BÙI THU HÀ 12A5 Nghỉ học.
34 PHẠM NHẬT LINH 12A5 Nghỉ học.
35 TRẦN ANH ĐỨC 12D2 Nghỉ học tiết 1, 2.
36 NGUYỄN THỊ BÍCH TRÂM 12D2 Nghỉ học tiết 1.
37 LÊ CẨM LINH 12D2 Nghỉ học.
38 LÊ MINH PHƯƠNG 12D2 Nghỉ học.
39 NGUYỄN THỊ BÍCH NHUNG 12D4 Nghỉ học.
40 TRẦN HOÀNG PHƯƠNG LAN 12D5 Nghỉ học giờ Tin học.
41 VŨ PHƯỢNG ANH 12D6 Nghỉ học giờ GDQP.
42 ĐỖ HẢI NGÂN 12D6 Nghỉ học giờ GDQP.
43 NGUYỄN ĐỨC ANH 12D6 Đi học muộn giờ GDQP.
44 NGUYỄN NGOC MAI PHƯƠNG 12D6 Nghỉ học giờ GDQP.
45 NGUYỄN NGOC MAI PHƯƠNG 12D6 Nghỉ học.
46 NGUYỄN KHÁNH HÀ A 12D7 Nghỉ học tiết 1.
47 VŨ LAN ANH 12D7 Nghỉ học tiết 1.
48 NGUYỄN VĨNH HÀO 12Q1 Nghỉ học.
    10D9 Tiết 2: thầy Viên (Lý ) dạy thay cô Vân (Lý).
    11D2 Tiết 3: cô Phương (Hóa) nghỉ.
    11D1 Tiết 3: cô Tuyết dạy thay cô Hà (Văn).
    10A1 Tiết 2: cô Vân (Lý) nghỉ.

Để lại comment

TRƯỜNG THPT PHAN ĐÌNH PHÙNG

0988.094.374