Đang thực hiện Đang thực hiện

Chuyên cần ngày 10/10/2016

15:05 13/10/2016

Chuyên cần ngày 10/10/2016

TT

Họ và tên

Lớp

Nội dung

1

TRẦN NGỌC MINH

10A2

nghỉ học giờ Tin học

2

TRẦN KHÁNH NGÂN

10A4

nghỉ học

3

NGUYỄN BỘI TRÂN

10D1

vào muộn 15 phút học tăng cường

4

NGUYỄN LÊ THÁI HIỂN

10D1

vào muộn 15 phút học tăng cường

5

TRẦN NGỌC CHÂU ANH

10D1

vào muộn 15 phút học tăng cường

6

VŨ HOÀNG MINH THƯ

10D1

nghỉ học tiết 1 học tăng cường

7

NGUYỄN BẢO LY

10D3

nghỉ học

8

LÊ PHƯƠNG ANH

10D4

nghỉ học

9

ĐỖ VÂN NGỌC

11A1

vào muộn 10 phút học tăng cường

10

HOÀNG TRÂM ANH

11A1

đi học muộn 8 phút học tăng cường

11

HỨA NGỌC MINH

11A1

đi học muộn 8 phút học tăng cường

12

LÊ SONG BÁCH

11A1

vào muộn 10 phút học tăng cường

13

LÊ THÀNH TRUNG

11A1

vào muộn 10 phút học tăng cường

14

NGUYỄN HOÀNG ANH

11A1

vào muộn 10 phút học tăng cường

15

NGUYỄN QUÝ DƯƠNG

11A1

nghỉ học

16

NGUYỄN QUÝ DƯƠNG

11A1

vắng mặt trong lớp đầu giờ tiết 1 học tăng cường

17

NGUYỄN THẾ LONG HẢI

11A1

vào muộn 10 phút học tăng cường

18

TÔ TRANG LINH

11A1

vào muộn 10 phút học tăng cường

19

LÊ MỸ LINH

11D1

nghỉ học tiết 4

20

NGUYỄN HƯƠNG LY

11D1

vắng mặt trong lớp đầu giờ tiết 1 học tăng cường

21

ĐỖ VŨ LAN CHI

11D10

nghỉ học giờ Thể dục

22

NGUYỄN QUỐC HIẾU

11D10

nghỉ học giờ Thể dục

23

PHẠM XUÂN BÁCH

11D10

nghỉ học giờ Thể dục

24

NGUYỄN DANH HUY

11D2

nghỉ học

25

NGUYỄN DANH HUY

11D2

nghỉ học học tăng cường

26

NGUYỄN HIỀN ANH

11D2

vắng mặt trong lớp đầu giờ tiết 1 học tăng cường

27

NGUYỄN DIỆU ÁNH

11D2

vắng mặt trong lớp đầu giờ tiết 1 học tăng cường

28

PHẠM HỒNG QUANG

11D2

đi học muộn 5 phút học tăng cường

29

TRỊNH VÂN ANH

11D2

vắng mặt trong lớp đầu giờ tiết 1 học tăng cường

30

VƯƠNG KHÁNH LINH

11D2

vắng mặt trong lớp đầu giờ tiết 1 học tăng cường

31

PHẠM YẾN VI

11D4

nghỉ học

32

NGUYỄN HOÀNG MINH

11D8

nghỉ học giờ Thể dục

33

NGUYỄN PHƯƠNG ANH

11D8

nghỉ học giờ Thể dục

34

TRẦN HƯƠNG GIANG

11D8

nghỉ học giờ Thể dục

35

LÊ LINH TRANG

11D9

nghỉ học

36

TÔ ĐÌNH KHẢI

12A3

nghỉ học

37

CHU BÁCH TÙNG

12A4

nghỉ học giờ Tin học

38

LÊ TRUNG KIÊN

12A4

nghỉ học giờ Tin học

39

KIỀU XUÂN ĐỨC

12A5

nghỉ học giờ Thể dục

40

LÊ THÀNH ĐẠT

12A5

nghỉ học giờ Thể dục

41

NGUYỄN ĐẠO ĐẠT

12A5

nghỉ học giờ Thể dục

42

NGUYỄN TIẾN ANH

12A5

nghỉ học giờ Thể dục

43

NGUYỄN MINH HIỀN

12D3

nghỉ học

44

NGUYỄN CÔNG DIỆU PHƯƠNG

12D4

nghỉ học giờ Tin học

45

NGUYỄN DƯƠNG LY

12D6

nghỉ học

46

VŨ HOÀI THU

12D6

nghỉ học

47

NGUYỄN TRÀ MY

12D8

nghỉ học

48

LÊ HOÀI THU

12D9

nghỉ học

49

TRẦN ANH PHƯƠNG

12D9

nghỉ học

Để lại comment

TRƯỜNG THPT PHAN ĐÌNH PHÙNG

0988.094.374