Đang thực hiện Đang thực hiện

Chuyên cần ngày 11/10/206

15:10 13/10/2016

Chuyên cần ngày 11/10/206

TT

Họ và tên

Lớp

Nội dung

1

MAI ĐỨC HUY

10A2

nghỉ học

2

HỒ MAI ANH

10A3

nghỉ học

3

TÔ HOÀNG YẾN NHI

10D1

vắng mặt trong lớp đầu giờ tiết 1

4

PHAN VÂN HỒNG ANH

10D3

nghỉ học

5

ĐOÀN NGUYỄN HUYỀN MY

10D8

nghỉ học giờ Tin học

6

NGUYỄN HOÀI NGỌC

10D8

nghỉ học giờ Tin học

7

NGUYỄN PHƯƠNG HOA

10D8

nghỉ học giờ Tin học

8

NGUYỄN PHƯƠNG HOA

10D8

nghỉ học

9

NGUYỄN PHƯƠNG HOA

10D8

vắng mặt trong lớp đầu giờ tiết 1 kiểm tra lúc 7h30 phút

10

NGUYỄN THÀNH TÔN

10D8

nghỉ học giờ Tin học

11

TRẦN HẢI ĐĂNG

10D9

nghỉ học

12

BÙI KIM ANH

11A3

vắng mặt trong lớp đầu giờ tiết 1 học Thể dục

13

CÔNG NGHĨA TRỌNG

11A3

đi học muộn tiết 1 học Thể dục

14

ĐẶNG ANH TÚ

11A3

đi học muộn tiết 1 học Thể dục

15

LÊ ANH ĐỨC

11A3

vắng mặt trong lớp đầu giờ tiết 1 học Thể dục

16

NGÔ ANH ĐÀO

11A3

vắng mặt trong lớp đầu giờ tiết 1 học Thể dục

17

NGUYỄN QUANG SANG

11A3

vắng mặt trong lớp đầu giờ tiết 1 học Thể dục

18

NGUYỄN THU HƯƠNG

11A3

vắng mặt trong lớp đầu giờ tiết 1 học Thể dục

19

PHẠM CHÍ TÔN

11A3

vắng mặt trong lớp đầu giờ tiết 1 học Thể dục

20

PHAN QUANG HÙNG

11A3

vắng mặt trong lớp đầu giờ tiết 1 học Thể dục

21

TRẦN LÊ HƯNG

11A3

vắng mặt trong lớp đầu giờ tiết 1 học Thể dục

22

VŨ QUANG HUY

11A3

vắng mặt trong lớp đầu giờ tiết 1 học Thể dục

23

ĐẶNG THUỲ LINH

11D2

nghỉ học tiết 1,2

24

PHẠM HỒNG QUANG

11D2

nghỉ học

25

ĐÀM VIẾT THÀNH

11D3

nghỉ học giờ Tin học

26

PHẠM ANH THƯ

11D6

nghỉ học giờ Tin học

27

PHÙNG LÂM ANH

11D6

nghỉ học giờ Tin học

28

TRẦN ĐỨC TRUNG

11D6

nghỉ học giờ Tin học

29

TRẦN HOÀNG YẾN

11D6

đi học muộn giờ Tin học

30

CUNG PHI TÀI PHƯƠNG

12A1

nghỉ học tiết 2,3 học tăng cường

31

TRƯƠNG VIỆT HOÀNG

12A1

vắng mặt trong lớp đầu giờ tiết 1

32

NGÔ ĐỨC ANH A

12A3

nghỉ học

33

NGUYỄN ĐỨC ANH A

12A3

vắng mặt trong lớp đầu giờ tiết 1 kiểm tra lúc 7h30 phút

34

NGUYỄN TRƯỜNG THANH TUÂN

12A5

vắng mặt trong lớp đầu giờ tiết 1 kiểm tra lúc 7h30 phút

35

DƯƠNG VŨ DŨNG

12A6

đi học muộn

36

ĐẶNG NHẬT HƯNG

12D1

nghỉ học học tăng cường

37

ĐẶNG NHẬT HƯNG

12D1

đi học muộn 10 phút

38

ĐẶNG TRẦN HẢI ĐĂNG

12D1

nghỉ học tiết 1,2 học tăng cường

39

ĐẶNG XUÂN HIỆP

12D1

đi học muộn 5 phút

40

ĐỒNG PHÚC ĐẠT

12D1

nghỉ học học tăng cường

41

DƯƠNG THU NGÂN

12D1

vào muộn 15 phút học tăng cường

42

LẠI ANH THƯ

12D1

nghỉ học tiết 1,2 học tăng cường

43

LÊ PHƯƠNG NGÂN

12D1

nghỉ học

44

LÊ THỊ QUỲNH ANH

12D1

nghỉ học tiết 2 học tăng cường

45

LƯU THUỲ LINH

12D1

nghỉ học học tăng cường

46

NGUYỄN DIỄM THU

12D1

nghỉ học tiết 2 học tăng cường

47

NGUYỄN ĐỨC DUY

12D1

vào muộn 10 phút học tăng cường

48

NGUYỄN HÀ LINH

12D1

đi học muộn 5 phút

49

NGUYỄN HUYỀN VY

12D1

vào muộn 15 phút học tăng cường

50

NGUYỄN LÊ PHƯƠNG LINH

12D1

nghỉ học học tăng cường

51

NGUYỄN LÊ PHƯƠNG LINH

12D1

vắng mặt trong lớp đầu giờ tiết 1

52

NGUYỄN THANH NGÂN

12D1

nghỉ học học tăng cường

53

NGUYỄN TIẾN THÀNH

12D1

vào muộn 15 phút học tăng cường

54

PHẠM VY LÊ

12D1

nghỉ học tiết 2 học tăng cường

55

NGUYỄN ĐINH QUYẾT THẮNG

12D2

đi học muộn 5 phút

56

BÙI HỒNG LY

12D3

nghỉ học giờ Tin học

57

HOÀNG PHƯƠNG THẢO

12D3

nghỉ học giờ Tin học

58

LÊ ĐỨC ANH

12D3

nghỉ học giờ Tin học

59

LƯU ĐÀO HOÀNG ANH

12D3

nghỉ học

60

NGUYỄN ĐỨC KHANH

12D3

đi học muộn giờ Tin học

61

NGUYỄN PHƯƠNG LINH

12D3

nghỉ học giờ Tin học

62

NGUYỄN THỊ NGUYỆT ÁNH

12D3

nghỉ học giờ Tin học

63

TRỊNH MINH NGỌC

12D4

đi học muộn

64

VŨ HOÀI THU

12D6

nghỉ học

65

LÊ HOÀI THU

12D9

nghỉ học

66

MAI NGỌC QUỲNH

12D9

nghỉ học

 

 

Để lại comment

TRƯỜNG THPT PHAN ĐÌNH PHÙNG

02437345741