Đang thực hiện Đang thực hiện

CHUYÊN CẦN NGÀY 10/11/2015

07:24 28/01/2016

CHUYÊN CẦN NGÀY 10/11/2015

 

TT Họ và tên Lớp Nội dung 
1 NÔNG NGỌC MINH 10A2 Sử dụng điện thoại trong giờ học.
2 NGUYỄN TƯỜNG VY ANH 10D2 Nghỉ học tăng cường.
3 ĐINH HỒNG ÁNH 10D7 Nghỉ tiết 1 - Tin học.
4 TRƯƠNG HÀ MY 10D8 Nghỉ tiết 1 - GDQP.
5 NGUYỄN NHƯ QUỲNH 10D8 Nghỉ tiết 1 - GDQP.
6 CHU THANH HẰNG 11A6 Nghỉ học.
7 TRẦN THU TRANG 11D2 Nghỉ học.
8 TẠ HỒNG HẠNH 11D6 Vào muộn tiết 1 - Tin học.
9 VŨ NGỌC HUYỀN 11D6 Nghỉ tiết 1 - Tin học.
10 ĐỖ GIA PHÚC 11D6 Nghỉ tiết 1 - Tin học.
11 PHẠM MINH QUỐC 11D7 Nghỉ học.
12 NGUYỄN MINH ANH 11D8 Nghỉ học.
13 DƯƠNG MẠNH HƯNG 12A2 Nghỉ học.
14 THÁI ĐẠI NGHĨA 12A5 Đi học muộn.
15 NGUYỄN MINH PHƯƠNG 12D2 Nghỉ học.
16 TRẦN ANH ĐỨC 12D2 Nghỉ học.
17 ĐẶNG MỸ DUYÊN 12D4 Nghỉ học tiết 3, 4, 5.
18 NGUYỄN THỊ VI NGA 12D4 Nghỉ học tiết 1.
19 TRẦN ANH ĐỨC 12D7 Đi học muộn.
20 TRẦN THỦY TIÊN 12D7 Nghỉ học tiết 1.
21 PHẠM NGỌC TÚ 12D7 Nghỉ học tiết 1.
22 PHẠM ĐỨC DUY 12Q1 Vào muộn 10.
    10D1 Tiết 1: cô Trúc dạy thay cô Thanh.

Để lại comment

TRƯỜNG THPT PHAN ĐÌNH PHÙNG

02437345741