Đang thực hiện Đang thực hiện

Chuyên cần ngày 10/11/2016

02:57 17/11/2016

Chuyên cần ngày 10/11/2016

TT

Họ và tên

Lớp

Nội dung

1

LƯƠNG KHÁNH VÂN

10D10

nghỉ học

2

NGUYỄN KHÁNH LINH

10D10

nghỉ học

3

NGUYỄN BẢO NGỌC

10D2

nghỉ học tiết 4,5

4

NGUYỄN NGỌC VIỆT

10D7

nghỉ học

5

TRẦN NGỌC ÁNH

11A2

nghỉ học

6

NGUYỄN HỮU KHỞI

11A4

nghỉ học

7

PHAN HÀ TRANG

11D4

nghỉ học

8

HOÀNG NGUYỄN HUYỀN CHI

11D7

nghỉ học

9

NGUYỄN NGỌC TRÂM ANH

11D9

nghỉ học

Để lại comment

TRƯỜNG THPT PHAN ĐÌNH PHÙNG

02437345741