Đang thực hiện Đang thực hiện

Chuyên cần ngày 11/11/201

03:17 17/11/2016

Chuyên cần ngày 11/11/201

TT

Họ và tên

Lớp

Nội dung

1

BÙI THỊ HẠNH

10A1

vào muộn 8 phút học tăng cường

2

TRẦN NGỌC VIỆT

10A1

vào muộn 10 phút học tăng cường

3

LÊ KHÁNH LINH

10D1

nghỉ học học tăng cường

4

NGUYỄN MINH KHUÊ

10D1

vào muộn 20 phút học tăng cường

5

VÕ QUỲNH TRANG

10D1

vắng mặt trong lớp đầu giờ tiết 1

6

LƯƠNG KHÁNH VÂN

10D10

nghỉ học

7

NGUYỄN KHÁNH LINH

10D10

nghỉ học

8

LƯU NGỌC ANH

10D6

nghỉ học giờ Thể dục

9

NGUYỄN THANH PHÚC

10D6

nghỉ học giờ Thể dục

10

VŨ HOÀNG LONG

10D6

nghỉ học giờ Thể dục

11

VŨ THU GIANG

10D7

nghỉ học

12

NGUYỄN PHƯƠNG TÂN

10D9

đi học muộn 5 phút

13

PHƯƠNG KHÁNH VÂN

10D9

vắng mặt trong lớp đầu giờ tiết 1

14

TRẦN HẢI ĐĂNG

10D9

nghỉ học

15

BÙI NGUYÊN HẠNH

11A3

nghỉ học

16

BẠCH NGỌC ANH

11D1

đi học muộn 5 phút học tăng cường

17

CHU QUỲNH ANH

11D1

đi học muộn 5 phút học tăng cường

18

LÊ BẢO NGỌC

11D1

nghỉ học

19

LÊ BẢO NGỌC

11D1

nghỉ học học tăng cường

20

NGUYỄN KHÁNH VI

11D1

nghỉ học học tăng cường

21

NGUYỄN LÊ THANH HÀ

11D1

đi học muộn 5 phút học tăng cường

22

PHÙNG LAM PHƯƠNG

11D1

nghỉ học học tăng cường

23

BÙI NGỌC NINH YÊN

11D2

vào muộn 15 phút học tăng cường

24

HỒ HOÀNG PHƯƠNG ANH

11D2

vào muộn 10 phút học tăng cường

25

NGUYỄN ĐỨC ANH

11D2

đi học muộn 5 phút học tăng cường

26

NGUYỄN MẠNH NAM

11D2

đi học muộn 5 phút học tăng cường

27

PHẠM GIA BÁCH

11D2

vào muộn 10 phút học tăng cường

28

THÁI LINH NAM

11D2

vào muộn 10 phút học tăng cường

29

VŨ THU TRANG

11D2

đi học muộn 5 phút học tăng cường

30

HOÀNG NGUYỄN HUYỀN CHI

11D7

nghỉ học tiết 1

31

NGUYỄN CÔNG KIM CHI

11D7

nghỉ học

32

NGUYỄN VŨ ANH

11D7

nghỉ học

33

CUNG PHI TÀI PHƯƠNG

12A1

nghỉ học tiết 1,2

34

ĐỖ MINH THU

12A1

nghỉ học

35

HÀ NGỌC HẠNH

12A1

nghỉ học

36

HÀ NGỌC HẠNH

12A1

vắng mặt trong lớp đầu giờ tiết 1

37

LÊ MINH HIẾU

12A1

vào muộn 10 phút

38

LƯƠNG THẾ VINH

12A1

nghỉ học

39

NGÔ TUẤN ANH

12A2

vắng mặt trong lớp đầu giờ tiết 1 (kiểm tra lúc 7h30 phút)

40

MAI QUỲNH ANH

12A3

vắng mặt trong lớp đầu giờ tiết 1 (kiểm tra lúc 7h30 phút)

41

NGÔ ĐỨC ANH A

12A3

nghỉ học

42

NGÔ ĐỨC ANH B

12A3

nghỉ học

43

NGÔ ĐỨC ANH B

12A3

vắng mặt trong lớp đầu giờ tiết 1 (kiểm tra lúc 7h30 phút)

44

NGUYỄN ĐỨC ANH A

12A3

nghỉ học

45

NGUYỄN ĐỨC ANH B

12A3

vắng mặt trong lớp đầu giờ tiết 1 (kiểm tra lúc 7h30 phút)

46

NGUYỄN MINH SƠN

12A3

vắng mặt trong lớp đầu giờ tiết 1 (kiểm tra lúc 7h30 phút)

47

NGUYỄN THU HÀ

12A3

vắng mặt trong lớp đầu giờ tiết 1 (kiểm tra lúc 7h30 phút)

48

VƯƠNG QUỐC ANH

12A3

nghỉ học

49

ĐẶNG SƠN TÙNG

12A4

đi học muộn

50

ĐINH TIẾN AN

12A4

nghỉ học

51

ĐINH TIẾN AN

12A4

vắng mặt trong lớp đầu giờ tiết 1 (kiểm tra lúc 7h30 phút)

52

LÊ TRUNG KIÊN

12A4

nghỉ học

53

NGUYỄN HẢI NAM

12A4

nghỉ học

54

NGUYỄN HẢI NAM

12A4

vắng mặt trong lớp đầu giờ tiết 1 (kiểm tra lúc 7h30 phút)

55

TRƯƠNG GIA HẢI

12A4

đi học muộn

56

VŨ AN

12A4

nghỉ học

57

CAO LAN CHI

12A5

nghỉ học

58

CAO LAN CHI

12A5

vắng mặt trong lớp đầu giờ tiết 1 (kiểm tra lúc 7h30 phút)

59

KIỀU XUÂN ĐỨC

12A5

vắng mặt trong lớp đầu giờ tiết 1 (kiểm tra lúc 7h30 phút)

60

LÊ HÙNG THIỆN NGHĨA

12A5

vắng mặt trong lớp đầu giờ tiết 1 (kiểm tra lúc 7h30 phút)

61

LÊ THÀNH ĐẠT

12A5

vắng mặt trong lớp đầu giờ tiết 1 (kiểm tra lúc 7h30 phút)

62

NGUYỄN THANH LAN

12A5

vắng mặt trong lớp đầu giờ tiết 1 (kiểm tra lúc 7h30 phút)

63

NGUYỄN THỊ THANH HƯƠNG

12A5

vắng mặt trong lớp đầu giờ tiết 1 (kiểm tra lúc 7h30 phút)

64

NGUYỄN TIẾN ANH

12A5

vắng mặt trong lớp đầu giờ tiết 1 (kiểm tra lúc 7h30 phút)

65

PHẠM ĐỨC MINH

12A5

vắng mặt trong lớp đầu giờ tiết 1 (kiểm tra lúc 7h30 phút)

66

TRƯƠNG KHÁNH LINH

12A5

nghỉ học

67

TRƯƠNG KHÁNH LINH

12A5

vắng mặt trong lớp đầu giờ tiết 1 (kiểm tra lúc 7h30 phút)

68

VŨ PHƯƠNG ANH

12A5

nghỉ học

69

VŨ PHƯƠNG ANH

12A5

vắng mặt trong lớp đầu giờ tiết 1 (kiểm tra lúc 7h30 phút)

70

CÔNG THỊ PHƯƠNG HÀ

12A6

vào muộn tiết 4

71

ĐẶNG XUÂN TÙNG

12A6

nghỉ học tiết 1

72

ĐẶNG XUÂN TÙNG

12A6

vắng mặt trong lớp đầu giờ tiết 1 (kiểm tra lúc 7h30 phút)

73

DƯƠNG VŨ DŨNG

12A6

vào muộn tiết 4

74

LƯU ĐỨC HIẾU

12A6

vào muộn tiết 4

75

LƯU HOÀNG NAM

12A6

nghỉ học tiết 1

76

LƯU HOÀNG NAM

12A6

vắng mặt trong lớp đầu giờ tiết 1 (kiểm tra lúc 7h30 phút)

77

NGÔ THỊ THU DIỆP

12A6

vào muộn tiết 4

78

NGUYỄN CẨM NHUNG

12A6

nghỉ học tiết 1

79

NGUYỄN CẨM NHUNG

12A6

vắng mặt trong lớp đầu giờ tiết 1 (kiểm tra lúc 7h30 phút)

80

NGUYỄN NGỌC KHÁNH

12A6

vào muộn tiết 4

81

NGUYỄN QUỐC THÁI

12A6

nghỉ học

82

NGUYỄN VIẾT ĐẠT

12A6

vào muộn tiết 4

83

PHẠM THỊ UYÊN MY

12A6

vào muộn tiết 4

84

BÙI MINH HIẾU

12D1

vắng mặt trong lớp đầu giờ tiết 1

85

ĐẶNG TRẦN HẢI ĐĂNG

12D1

vắng mặt trong lớp đầu giờ tiết 1

86

ĐẶNG XUÂN HIỆP

12D1

vắng mặt trong lớp đầu giờ tiết 1

87

DƯƠNG THU NGÂN

12D1

nghỉ học

88

LẠI ANH THƯ

12D1

vắng mặt trong lớp đầu giờ tiết 1

89

LÊ PHƯƠNG NGÂN

12D1

nghỉ học

90

LÊ THỊ QUỲNH ANH

12D1

nghỉ học

91

LƯU THUỲ LINH

12D1

nghỉ học

92

NGUYỄN HÀ LINH

12D1

nghỉ học tiết 1

93

NGUYỄN HOÀNG MAI

12D1

nghỉ học

94

NGUYỄN KHÁNH LINH

12D1

nghỉ học

95

NGUYỄN LÊ PHƯƠNG LINH

12D1

nghỉ học

96

PHẠM VY LÊ

12D1

nghỉ học

97

RU FI NO

12D1

đi học muộn 5 phút

98

LÊ QUỲNH TRANG

12D2

nghỉ học

99

NGUYỄN ĐINH QUYẾT THẮNG

12D2

đi học muộn 5 phút

100

TRẦN MỸ UYÊN

12D2

vắng mặt trong lớp đầu giờ tiết 1

101

VŨ VÂN KHÁNH

12D2

vắng mặt trong lớp đầu giờ tiết 1

102

HOÀNG BÍCH HÀ

12D3

nghỉ học

103

NGUYỄN ĐỨC KHANH

12D3

đi học muộn

104

NGUYỄN MINH CHÂU

12D3

nghỉ học

105

LƯU MINH PHƯƠNG

12D4

vắng mặt trong lớp đầu giờ tiết 1 (kiểm tra lúc 7h30 phút)

106

NGÔ HUYỀN MY

12D4

vắng mặt trong lớp đầu giờ tiết 1 (kiểm tra lúc 7h30 phút)

107

NGÔ PHƯƠNG ANH

12D4

nghỉ học

108

NGUYỄN DUY MINH

12D4

nghỉ học

109

NGUYỄN DUY MINH

12D4

vắng mặt trong lớp đầu giờ tiết 1 (kiểm tra lúc 7h30 phút)

110

NGUYỄN THỊ MINH PHÚC

12D4

nghỉ học

111

PHẠM PHƯƠNG THẢO

12D4

nghỉ học

112

TRỊNH MINH NGỌC

12D4

vắng mặt trong lớp đầu giờ tiết 1 (kiểm tra lúc 7h30 phút)

113

HOÀNG HỒNG HẠNH

12D5

nghỉ học

114

HOÀNG NGỌC PHƯƠNG ANH

12D5

nghỉ học tiết 1,2

115

NGÔ TRÀ MY

12D5

nghỉ học

116

NGUYỄN MINH ANH

12D5

nghỉ học

117

ĐỖ ĐỨC DŨNG

12D6

đi học muộn

118

LÊ VÕ GIA HUY

12D6

đi học muộn giờ Tin học

119

NGHIÊM NGỌC MAI

12D6

nghỉ học giờ Tin học

120

NGUYỄN BẢO HÂN

12D6

nghỉ học giờ Tin học

121

NGUYỄN KHÁNH LINH

12D6

nghỉ học giờ Tin học

122

NGUYỄN PHƯƠNG THẢO A

12D6

đi học muộn giờ Tin học

123

NGUYỄN THỊ LAN ANH

12D6

nghỉ học giờ Tin học

124

NGUYỄN THỊ LAN ANH

12D6

nghỉ học

125

NGUYỄN TÚ ANH

12D6

nghỉ học giờ Tin học

126

TẠ PHƯƠNG THẢO

12D6

nghỉ học giờ Tin học

127

TẠ PHƯƠNG THẢO

12D6

nghỉ học

128

TRẦN THÙY LINH B

12D6

nghỉ học giờ Tin học

129

TRẦN THÙY LINH B

12D6

nghỉ học

130

TRIỆU ANH PHƯƠNG

12D6

nghỉ học giờ Tin học

131

VĂN NGUYỆT MINH

12D6

đi học muộn giờ Tin học

132

VŨ HOÀI THU

12D6

nghỉ học giờ Tin học

133

BÙI VÂN ANH

12D7

nghỉ học

134

LƯƠNG NGỌC QUANG

12D7

nghỉ học

135

NGUYỄN MINH HIỀN

12D7

nghỉ học

136

NGUYỄN QUANG HUY

12D7

nghỉ học

137

NGUYỄN THI NGỌC CHÂM

12D7

nghỉ học

138

LÊ KHÁNH LINH

12D8

nghỉ học giờ Thể dục

139

NGUYỄN GIANG HOÀI

12D8

nghỉ học giờ Thể dục

140

NGUYỄN MINH ANH

12D8

nghỉ học giờ Thể dục

141

NGUYỄN MINH ANH

12D8

nghỉ học

142

NGUYỄN MINH PHƯƠNG

12D8

nghỉ học giờ Thể dục

143

BÙI HOÀNG ANH

12D9

nghỉ học

144

DƯƠNG NGUYỄN MINH CHÂU

12D9

nghỉ học tiết 1

145

LÊ HOÀI THU

12D9

nghỉ học

146

TRẦN THỊ MỸ DUYÊN

12D9

nghỉ học

Để lại comment

TRƯỜNG THPT PHAN ĐÌNH PHÙNG

0988.094.374