Đang thực hiện Đang thực hiện

CHUYÊN CẦN NGÀY 11/12/2015

03:14 29/01/2016

CHUYÊN CẦN NGÀY 11/12/2015

 

TT Họ và tên Lớp Nội dung
1 HOÀNG TRÂM ANH 10A1 Vào học muộn 5 - học tăng cường.
2 PHẠM MINH KHÔI 10A1 Vào học muộn 5 - học tăng cường.
3 PHAN VŨ ANH 10A3 Vắng trong lớp tiết 1 (kiểm tra lúc 7h40 phút).
4 LÝ NHẬT HUY 10A4 Nghỉ học.
5 NGUYỄN TRỌNG NGHĨA 10A5 Nghỉ học.
6 LÊ NGỌC TÙNG 10D10 Vắng trong lớp đầu giờ tiết 1 - học tăng cường.
7 LÊ XUÂN LỘC 10D10 Vắng trong lớp đầu giờ tiết 1 - học tăng cường.
8 NGUYỄN MINH ĐỨC 10D10 Vắng trong lớp đầu giờ tiết 1 - học tăng cường.
9 PHẠM XUÂN BÁCH 10D10 Nghỉ học tiết 1 - học tăng cường.
10 PHAN DUY ĐẠT 10D4 Nghỉ học.
11 HÀ NGỌC HẠNH 11A1 Nghỉ học tiết 2, 3, 4 - học tăng cường.
12 LƯƠNG THẾ VINH 11A1 Vào học muộn 7 - học tăng cường.
13 NGÔ MINH HUYỀN 11A1 Vào học muộn 10 - học tăng cường.
14 NGUYỄN HUY BÁCH 11A1 Vào học muộn 10 - học tăng cường.
15 NGUYỄN TUẤN TRUNG 11A1 Vào học muộn 10 - học tăng cường.
16 PHẠM TUẤN TRUNG 11A1 Vắng trong lớp đầu giờ tiết 1 - học tăng cường.
17 ĐỖ NGỌC MINH HƯƠNG 11A2 Nghỉ học giờ Tin học.
18 NGUYỄN HỒNG GIANG 11A2 Nghỉ học giờ Tin học.
19 ĐẶNG NHẬT HƯNG 11D1 Nghỉ học tiết 1 - học tăng cường.
20 ĐẶNG THANH HUYỀN 11D1 Vào học muộn 5 - học tăng cường.
21 ĐẶNG TRẦN HẢI ĐĂNG 11D1 Vào học muộn 7 - học tăng cường.
22 ĐẶNG XUÂN HIỆP 11D1 Vào học muộn 5 - học tăng cường.
23 ĐINH HIỂU ANH 11D1 Nghỉ học tiết 1 - học tăng cường.
24 LẠI ANH THƯ 11D1 Vào học muộn 10 - học tăng cường.
25 LÊ PHƯƠNG NGÂN 11D1 Nghỉ học học tăng cường.
26 LÊ THỊ QUỲNH ANH 11D1 Nghỉ học tiết 1 - học tăng cường.
27 LƯU HƯƠNG GIANG 11D1 Vào học muộn 10 - học tăng cường.
28 LƯU THUỲ LINH 11D1 Nghỉ học tiết 1 - học tăng cường.
29 MAI NGỌC PHƯƠNG TRINH 11D1 Nghỉ học tiết 1 - học tăng cường.
30 NGUYỄN LÊ PHƯƠNG LINH 11D1 Nghỉ học tiết 4, 5.
31 NGUYỄN LÊ PHƯƠNG LINH 11D1 Nghỉ học học tăng cường.
32 NGUYỄN THỦY HƯƠNG 11D1 Vắng trong lớp đầu giờ tiết 1 - học tăng cường.
33 NGUYỄN TIẾN THÀNH 11D1 Vào học muộn 5 - học tăng cường.
34 PHẠM VY LÊ 11D1 Vào học muộn 10 - học tăng cường.
35 NGUYỄN HỒNG HOÀNG ANH 11D2 Nghỉ học.
36 NGUYỄN HỒNG HOÀNG ANH 11D2 Nghỉ học học tăng cường.
37 LÊ THỊ NGỌC MINH 11D2 Vào học muộn 5 - học tăng cường.
38 TRẦN NGỌC MINH 11D5 Nghỉ học.
39 NGUYỄN HOÀNG ANH 12A1 Nghỉ học.
40 VÕ THỊ THU HẠ 12A2 Nghỉ học.
41 PHẠM QUANG LÂM 12A3 Đi học muộn 30.
42 LÊ LINH CHI 12A4 Nghỉ học.
43 NGÔ ĐƯC TIẾN 12A4 Nghỉ học.
44 TẠ HUYỀN ANH 12A4 Nghỉ học.
45 BÙI KIM LONG 12A5 Đi học muộn 35.
46 HOÀNG THU HƯƠNG 12A5 Nghỉ học.
47 TRẦN ANH ĐỨC 12D2 Đi học muộn.
48 NGUYỄN HOÀNG CẨM ANH 12D3 Nghỉ học tiết 1.
49 NGUYỄN TUẤN MINH 12D3 Đi học muộn 10.
50 PHẠM THUÝ HÀ ANH 12D7 Nghỉ học giờ Tin học.
51 HOÀNG BẢO NGỌC 12D7 Đi học muộn.
52 LÊ HỒNG NGỌC 12D8 Nghỉ học giờ Tin học.
53 CAO TRÀ MY 12D8 Nghỉ học giờ Tin học.
54 NGUYỄN THU HÀ 12D8 Nghỉ học giờ Tin học.

Để lại comment

TRƯỜNG THPT PHAN ĐÌNH PHÙNG

0988.094.374