Đang thực hiện Đang thực hiện

Chuyên cần ngày 2/04/2014

03:44 22/01/2016

Chuyên cần ngày 2/04/2014

 

TT Họ và tên Lớp Nội dung 
1 NGUYỄN HOÀNG ANH 10A1 Nghỉ học.
2 NGUYỄN KIM KHÁNH 10A2 Nghỉ học.
3 BÙI TRỌNG TIẾN 10A2 Nghỉ học.
4 HOÀNG ANH QUỐC 10A2 Nghỉ học.
5 NGUYỄN VIẾT LỘC 10A2 Nghỉ học.
6 AN NHẬT QUANG 10A4 Nghỉ học.
7 BÙI NGỌC KHOA 10A6 Nghỉ học giờ Thể Dục.
8 NGUYỄN THÙY LINH 10A6 Đi học muộn.
9 BÙI NGỌC KHOA 10A6 Nghỉ học.
10 NGUYỄN NGỌC DIỆU 10D7 Nghỉ học.
11 NGUYỄN THANH HÀ 10D8 Nghỉ học tiết 1, 2 giờ Tin.
12 HOÀNG BÍCH HẰNG 10D8 Nghỉ học tiết 1, 2 giờ Tin.
13 VŨ HOÀI LAN 10D8 Nghỉ học tiết 1, 2 giờ Tin.
14 NGUYỄN TIẾN ANH B 10Q1 Nghỉ học.
15 LÊ TUẤN ANH 11A1 Đi học muộn (học tăng cường).
16 ĐINH LÊ DUY 11A1 Đi học muộn (học tăng cường).
17 NGUYỄN THỊ QUỲNH GIANG 11A1 Đi học muộn (học tăng cường).
18 NGUYỄN NGỌC LINH 11A1 Đi học muộn (học tăng cường).
19 ĐỖ THÀNH NAM 11A1 Đi học muộn (học tăng cường).
20 PHÓ THỊ TƯỜNG VY 11A1 Đi học muộn (học tăng cường).
21 VI MINH SANG 11A1 Đi học muộn.
22 TRẦN THANH BÌNH 11A1 Nghỉ học (học tăng cường).
23 TÔ QUANG ĐẠT 11A1 Nghỉ học (học tăng cường).
24 TRẦN THANH BÌNH 11A1 Nghỉ học.
25 ĐỖ THÀNH NAM 11A1 Nghỉ học.
26 TRỊNH QUỐC VINH 11A4 Nghỉ học.
27 NGÔ NGỌC TÙNG 11A5 Đi học muộn.
28 NGUYỄN NGỌC VIỆT 11A5 Nghỉ học.
29 NGUYỄN THỊ HỒNG ANH 11A6 Nghỉ học tiết 1, 2 giờ Tin.
30 PHẠM NGỌC QUANG ANH 11A6 Nghỉ học tiết 1, 2 giờ Tin.
31 TRỊNH VĂN TIẾN 11A6 Nghỉ học tiết 1, 2 giờ Tin.
32 TRẦN VĂN NGHĨA 11A6 Nghỉ học.
33 NGUYỄN KHÁNH VÂN 11A6 Nghỉ học.
34 PHẠM NGỌC QUANG ANH 11A6 Nghỉ học.
35 BÙI BẢO HÀ 11D2 Đi học muộn (học tăng cường).
36 TRẦN MINH HOÀNG 11D2 Nghỉ học tăng cường không có P.
37 PHẠM QUỐC ANH 11D2 Nghỉ học tăng cường không có P.
38 NGUYỄN HỒNG NGỌC 11D2 Nghỉ học tăng cường có P.
39 PHẠM PHƯƠNG ANH 11D2 Nghỉ học tăng cường có P.
40 ĐẶNG HUYỀN TRANG 11D2 Nghỉ học có P.
41 TRƯƠNG THỊ MỸ HÀ 11D4 Nghỉ học.
42 TRẦN PHƯƠNG ANH 11D6 Nghỉ học tiết 3.
43 ĐỖ HOÀNG LÂN 11D7 Nghỉ học tiết 3, 4 giờ Tin.
44 LÊ NGỌC LINH 11D7 Nghỉ học tiết 3, 4 giờ Tin.
45 HÀ NGUYỆT THU 11D7 Nghỉ học tiết 3, 4 giờ Tin.
46 LÊ KẾ LONG 11Q2 Nghỉ học.
47 HY THU THUÝ 12A2 Nghỉ học.
48 NGUYỄN THUÝ HẢI 12A2 Nghỉ học.
49 PHẠM THANH TÚ 12A3 Nghỉ học.
50 LÊ HỒNG NGỌC 12A4 Nghỉ học.
51 TRẦN NHẬT QUANG 12A4 Nghỉ học.
52 NGUYỄN HẢI DƯƠNG 12A6 Đi học muộn.
53 PHẠM MINH ANH 12A6 Đi học muộn.
54 BÙI HOÀNG MINH 12A7 Nghỉ học.
55 VŨ LIÊN HƯƠNG 12D1 Đi học muộn.
56 PHAN HƯƠNG LÊ 12D1 Đi học muộn.
57 ĐẶNG ĐÌNH HIỆP 12D1 Đi học muộn.
58 NGUYỄN NGỌC ANH 12D1 Nghỉ học.
59 NGUYỄN GIÁNG NGỌC 12D1 Nghỉ học.
60 LƯU HẢI LY 12D1 Nghỉ học.
61 PHẠM THANH HẰNG 12D3 Nghỉ học tiết 1.
62 ĐOÀN THUÝ CHÚC 12D3 Nghỉ học tiết 1.
63 LÊ TÙNG ANH 12D3 Nghỉ học.
64 VŨ LINH CHI 12D5 Đi học muộn.
65 NGUYỄN ĐỨC HUY 12D5 Đi học muộn.
66 NGUYỄN NGỌC LÊ 12D5 Đi học muộn.
67 NGUYỄN MINH TRANG 12D5 Nghỉ học.
68 NGUYỄN THỊ HIỀN ANH 12D6 Đi học muộn.
69 TRẦN PHƯƠNG DUNG 12D6 Đi học muộn.
70 LÊ THUỲ DƯƠNG 12D6 Đi học muộn.
71 LÊ MINH ANH 12D6 Nghỉ học.
72 NGUYỄN PHƯƠNG NGA 12D7 Đi học muộn.
73 VŨ THỊ QUỲNH 12D7 Nghỉ học.
74 NGUYỄN THU THUỶ 12D8 Đi học muộn.
    12D4 Tiết 1 cô Yến (QP) vào muộn 7 phút.
    12D1 Tiết 3 cô Dung (Sử) dạy thay cô Trang.
    12A2 Tiết 3 cô Hà (Địa) nghỉ.

Để lại comment

TRƯỜNG THPT PHAN ĐÌNH PHÙNG

0988.094.374