Đang thực hiện Đang thực hiện

CHUYÊN CẦN NGÀY 1/04/2015

07:58 22/01/2016

CHUYÊN CẦN NGÀY 1/04/2015

 

TT Họ và tên Lớp Nội dung
1 NGUYỄN TUẤN GIA BÁCH 10A1 Đi học muộn học tăng cường.
2 VŨ CÔNG LUẬN 10A1 Đi học muộn học tăng cường.
3 VŨ KHÁNH QUÂN 10A1 Nghỉ học học tăng cường.
4 NGUYỄN LONG VŨ 10A1 Nghỉ học học tăng cường.
5 NGUYỄN VIỆT HOÀNG 10A1 Đi học muộn.
6 LÊ THÀNH ĐẠT 10A5 Nghỉ học.
7 NGUYỄN QUỐC THÁI 10A6 Đi học muộn giờ Tin và GDQP.
8 NGUYỄN NGỌC MAI 10D1 Nghỉ học học tăng cường.
9 PHẠM GIA LINH 10D1 Nghỉ học học tăng cường.
10 ĐINH HIỂU ANH 10D1 Đi học muộn.
11 NGUYỄN THỦY HƯƠNG 10D1 Nghỉ học.
12 NGUYỄN TIẾN THÀNH 10D1 Nghỉ học.
13 NGUYỄN THỊ BÍCH LOAN 10D2 Nghỉ học học tăng cường.
14 VŨ VÂN KHÁNH 10D2 Nghỉ học học tăng cường.
15 LÊ QUỲNH TRANG 10D2 Nghỉ học học tăng cường.
16 TRẦN THU TRANG 10D2 Nghỉ học học tăng cường.
17 NGUYỄN ĐINH QUYẾT THẮNG 10D2 Đi học muộn.
18 ĐỖ PHƯƠNG UYÊN 10D8 Đi học muộn.
19 NGUYỄN TIẾN ANH 11A2 Nghỉ học giờ GDQP.
20 NGUYỄN VIỆT ANH B 11A2 Nghỉ học giờ GDQP.
21 PHẠM MINH CHÂU 11A2 Nghỉ học giờ GDQP.
22 ĐẶNG TIẾN ĐẠT 11A2 Nghỉ học giờ GDQP.
23 NGUYỄN KIM KHÁNH 11A2 Nghỉ học giờ GDQP.
24 PHẠM HÀ LINH 11A2 Nghỉ học giờ GDQP.
25 NGUYỄN KIM KHÁNH 11A2 Nghỉ học tiết 3.
26 NGUYỄN THÁI HIỀN 11A2 Đi học muộn giờ Tin và GDQP.
27 VÕ VĂN TOÀN 11A4 Nghỉ học.
28 NGUYỄN NGỌC MINH 11A5 Nghỉ học.
29 LÊ NGUYỄN MINH HẠNH 11A6 Nghỉ học.
30 TRẦN HỒNG NGỌC 11D2 Nghỉ học.
31 TRẦN ANH ĐỨC 11D2 Đi học muộn giờ Tin và GDQP.
32 NGUYỄN HOÀNG THẢO MY 11D3 Nghỉ học.
33 LÊ QUANG MINH 11D3 Nghỉ học.
34 NGUYỄN TUẤN MINH 11D3 Nghỉ học.
35 NGUYỄN MINH THƯ 11D5 Nghỉ học.
36 NGUYỄN THỊ KHÁNH HÀ 11D6 Nghỉ học.
37 VI MINH SANG 12A1 Đi học muộn.
38 TRƯƠNG ANH VŨ 12A1 Đi học muộn.
39 HÀ THU HẰNG 12A1 Nghỉ học.
40 HOÀNG THĂNG LONG 12A2 Đi học muộn.
41 TRẦN VIỆT LINH 12A2 Nghỉ học.
42 HOÀNG THĂNG LONG 12A2 Đi học muộn.
43 NGUYỄN DIỆU LINH 12A3 Nghỉ học.
44 TRẦN HƯƠNG QUỲNH 12A4 Nghỉ học.
45 NGÔ THANH HUYỀN 12A4 Nghỉ học.
46 PHAN ĐÌNH THỌ 12A4 Nghỉ học.
47 PHAN VIỆT HUY 12A5 Nghỉ học.
48 NGUYỄN QUỲNH ANH 12A6 Nghỉ học giờ GDQP.
49 ĐẶNG TRẦN KHÁNH LINH 12A6 Nghỉ học giờ GDQP.
50 PHẠM NGUYỄN QUANG MINH 12A6 Nghỉ học giờ GDQP.
51 NGUYỄN THÀNH NAM 12A6 Nghỉ học giờ GDQP.
52 ĐOÀN VIẾT NGHĨA 12A6 Nghỉ học giờ GDQP.
53 NGÔ TÙNG SƠN 12A6 Nghỉ học giờ GDQP.
54 TRỊNH VĂN TIẾN 12A6 Nghỉ học giờ GDQP.
55 HOÀNG NGỌC TRÂM 12A6 Nghỉ học giờ GDQP.
56 NGÔ HOÀNG TRUNG 12A6 Nghỉ học giờ GDQP.
57 NGUYỄN VĂN MINH 12D1 Đi học muộn học tăng cường.
58 NGUYỄN HUYỀN MY 12D1 Đi học muộn học tăng cường.
59 LÊ THUỲ LINH 12D1 Nghỉ học học tăng cường.
60 PHẠM VÂN ANH 12D2 Đi học muộn học tăng cường.
61 TRẦN DIỆP HẰNG 12D2 Đi học muộn học tăng cường.
62 TRẦN TRUNG KIÊN 12D2 Đi học muộn học tăng cường.
63 NGUYỄN TÙNG LÂM 12D2 Đi học muộn học tăng cường.
64 NGUYỄN CẨM TÚ 12D2 Đi học muộn học tăng cường.
65 NGÔ HUỆ ANH 12D2 Nghỉ học học tăng cường có phép.
66 PHẠM HÀ PHƯƠNG 12D2 Nghỉ học học tăng cường có phép.
67 LƯ UYỂN THUÝ 12D2 Nghỉ học học tăng cường có phép.
68 LƯ UYỂN THUÝ 12D2 Nghỉ học có phép.
69 TRẦN MINH ÁNH 12D3 Nghỉ học.
70 VŨ PHƯƠNG NGÂN 12D3 Nghỉ học.
71 VŨ NGỌC HUỆ CHI 12D4 Nghỉ học.
72 VŨ THU HIỀN 12D4 Nghỉ học.
73 LẠI PHƯƠNG THẢO 12D4 Nghỉ học.
74 TRẦN HỒNG ANH 12D6 Nghỉ học.
75 BÙI NGỌC DIỆP 12D6 Nghỉ học.
76 TRẦN THỊ THANH THƯ 12D6 Nghỉ học.
77 NGUYỄN MINH THƯ 12D6 Nghỉ học.
78 NGUYỄN HẢI YẾN 12D6 Nghỉ học.
79 BÙI LÊ HÀ VI 12D6 Nghỉ học.
80 LÊ THU TRANG 12D6 Nghỉ học.

Để lại comment

TRƯỜNG THPT PHAN ĐÌNH PHÙNG

0988.094.374