Đang thực hiện Đang thực hiện

CHUYÊN CẦN NGÀY 2/04/2015

07:59 22/01/2016

CHUYÊN CẦN NGÀY 2/04/2015

 

TT Họ và tên Lớp Nội dung 
1 PHƯƠNG VIỆT HOÀNG 10A1 Đi học muộn học tăng cường.
2 NGUYỄN ĐỨC LONG 10A1 Nghỉ học tiết 2.
3 NGÔ MINH HUYỀN 10A1 Nghỉ học tiết 2.
4 LÊ MINH KHANG 10A2 Nghỉ học giờ Tin.
5 LƯU THUỲ LINH 10D1 Nghỉ học học tăng cường.
6 PHẠM GIA LINH 10D1 Nghỉ học học tăng cường.
7 NGUYỄN KHÁNH LINH 10D1 Nghỉ học học tăng cường.
8 ĐẶNG TRẦN HẢI ĐĂNG 10D1 Nghỉ học học tăng cường.
9 ĐINH HIỂU ANH 10D1 Đi học muộn ca sáng, nghỉ học học tăng cường.
10 TRẦN HỒNG ANH 10D2 Nghỉ học học tăng cường.
11 NGUYỄN HỒNG HOÀNG ANH 10D2 Nghỉ học học tăng cường.
12 NGUYỄN QUỲNH MAI 10D2 Nghỉ học học tăng cường.
13 VŨ TRUNG KIÊN 10D2 Đi học muộn học tăng cường.
14 NGUYỄN ĐINH QUYẾT THẮNG 10D2 Đi học muộn học tăng cường.
15 NGUYỄN ĐỨC KHANH 10D3 Nghỉ học giờ GDQP.
16 NGUYỄN MINH CHÂU 10D3 Nghỉ học.
17 NGUYỄN CÔNG MINH 10D6 Nghỉ học.
18 THÁI ĐẠI NGHĨA 11A5 Nghỉ học giờ GDQP.
19 HOÀNG THU HƯƠNG 11A5 Nghỉ học giờ GDQP.
20 LÊ THANH HƯƠNG 11A6 Đi học muộn giờ Tin.
21 NGÔ HOÀI THU 11A6 Đi học muộn giờ Tin.
22 LÊ NGUYỄN MINH HẠNH 11A6 Nghỉ học giờ Tin.
23 THÁI KHÁNH HÀ 11D1 Nghỉ học.
24 MẠCH HOÀNG NHẬT LINH 11D1 Nghỉ học.
25 LÊ MINH PHƯƠNG 11D2 Nghỉ học.
26 TRẦN HỒNG NGỌC 11D2 Nghỉ học.
27 NGUYỄN THỊ KHÁNH HÀ 11D6 Nghỉ học.
28 NGUYỄN HỒNG ANH 11D7 Nghỉ học.
29 NGUYỄN HỒNG HẠNH 11D8 Nghỉ học tiết 1.
30 NGUYỄN THANH HÀ 11D8 Nghỉ học.
31 TẠ QUỲNH CHI 11Q1 Nghỉ học.
32 PHÓ THỊ TƯỜNG VY 12A1 Đi học muộn.
33 HÀ THU HẰNG 12A1 Đi học muộn.
34 NGUYỄN THANH TÙNG 12A1 Nghỉ học.
35 VŨ HOÀNG ANH 12A2 Đi học muộn.
36 PHẠM ANH QUÂN 12A2 Nghỉ học.
37 NGUYỄN TRỌNG TÂM 12A2 Nghỉ học.
38 THÁI VĂN TRỌNG 12A2 Nghỉ học.
39 BÙI NGỌC ÁNH 12A3 Đi học muộn.
40 HOÀNG VŨ THẮNG 12A3 Nghỉ học.
41 NGUYỄN MINH NGHĨA 12A3 Nghỉ học.
42 NGUYỄN VĂN HẢI 12A3 Nghỉ học.
43 TRẦN TUẤN PHONG 12A5 Nghỉ học.
44 PHAN VIỆT HUY 12A5 Nghỉ học.
45 PHẠM HẢI ĐĂNG 12A6 Nghỉ học.
46 NGUYỄN PHẠM BẢO CHÂU 12D1 Nghỉ học.
47 LƯ UYỂN THUÝ 12D2 Nghỉ học có phép.
48 NGUYỄN THU THẢO 12D3 Đi học muộn.
49 LÊ NGỌC HƯƠNG THẢO 12D3 Đi học muộn.
50 NGUYỄN ĐỨC DUY 12D4 Nghỉ học.
51 NGUYỄN PHẠM QUỲNH NHI 12D4 Nghỉ học.
52 VŨ NGỌC HUỆ CHI 12D4 Nghỉ học.
53 NGUYỄN ANH VŨ 12D6 Nghỉ học tiết 1, 2.
54 NGUYỄN MINH UYÊN 12D6 Nghỉ học tiết 1, 2.
55 NGÔ THỊ BÍCH NGỌC 12D6 Nghỉ học tiết 1, 2.
56 LÊ QUANG ĐỨC 12D6 Nghỉ học tiết 1, 2.
57 BÙI HUYỀN ANH 12D6 Nghỉ học tiết 1, 2.
58 LÊ MINH HUÂN 12D6 Đi học muộn.
59 LÊ MINH ANH 12D6 Đi học muộn.
60 TRƯƠNG QUANG DUY 12D6 Nghỉ học.
61 NGUYỄN THỊ HƯƠNG LAN 12D6 Nghỉ học.
62 HÀ VĂN ĐẠT 12D7 Nghỉ học.
63 NGUYỄN VIỆT HƯƠNG 12D7 Nghỉ học.
64 DƯƠNG MINH BẢO 12D7 Nghỉ học.
65 TRẦN BÍCH NGỌC 12D7 Nghỉ học.
66 PHẠM BÍCH NGỌC 12D7 Nghỉ học.
    12Q1 Tiết 3,4: cô Mai Anh dạy thay thầy Thanh.

Để lại comment

TRƯỜNG THPT PHAN ĐÌNH PHÙNG

0988.094.374