Đang thực hiện Đang thực hiện

Chuyên cần ngày 10/9/2016

13:58 12/09/2016

Chuyên cần ngày 10/9/2016

TT

Họ và tên

Lớp

Nội dung

1

NGUYỄN QUANG ANH

10A5

nghỉ học

2

BÙI LÊ TRANG NHUNG

10D1

nghỉ học

3

TĂNG MINH GIANG

10D1

nghỉ học

4

ĐÀO THỊ HÀ PHƯƠNG

10D10

nghỉ học tiết 3,4,5

5

TRẦN PHƯƠNG LINH A

10D2

nghỉ học tiết 4,5

6

ĐẶNG MINH QUÂN

10D6

nghỉ học

7

LƯU NGỌC ANH

10D6

nghỉ học

8

NGUYỄN KHÁNH LY

10D7

nghỉ học

9

NGUYỄN NGỌC VIỆT

10D7

nghỉ học

10

NGUYỄN HỒ PHƯƠNG THẢO

10D8

nghỉ học

11

NGUYỄN HOÀI NGỌC

10D8

nghỉ học

12

LÊ SONG BÁCH

11A1

đi học muộn 5 phút học tăng cường

13

MAI TRỰC BÌNH

11A1

đi học muộn 5 phút học tăng cường

14

NGUYỄN HOÀNG ANH

11A1

nghỉ học học tăng cường

15

ĐẶNG ANH TÚ

11A3

nghỉ học

16

NGÔ HÀ TÚ

11A3

đi học muộn

17

NGUYỄN THU THẢO

11A3

đi học muộn

18

PHẠM LINH CHI

11A3

đi học muộn

19

PHẠM NGỌC NHUNG

11A3

đi học muộn

20

BÙI TIẾN LONG

11D1

đi học muộn 5 phút học tăng cường

21

ĐINH YẾN NHI

11D1

nghỉ học

22

LÊ MỸ LINH

11D1

nghỉ học

23

NGUYỄN GIANG SƠN

11D1

vào muộn 10 phút học tăng cường

24

PHẠM MINH CHÂU

11D1

nghỉ học học tăng cường

25

VŨ THU HÀ

11D1

đi học muộn 5 phút học tăng cường

26

NGUYỄN MẠNH NAM

11D2

đi học muộn 5 phút học tăng cường

27

NGUYỄN MINH NGỌC

11D2

nghỉ học học tăng cường

28

NGUYỄN NGỌC CHÂM

11D2

đi học muộn 5 phút học tăng cường

29

NGUYỄN VŨ HÀ PHƯƠNG

11D2

đi học muộn 10 phút học tăng cường

30

PHẠM HỒNG QUANG

11D2

vắng mặt trong lớp đầu giờ tiết 1 học tăng cường

31

VƯƠNG KHÁNH LINH

11D2

vào muộn 10 phút học tăng cường

32

ĐINH HỒNG ÁNH

11D7

nghỉ học

33

CUNG PHI TÀI PHƯƠNG

12A1

vào muộn 8 phút học tăng cường

34

NGUYỄN CÔNG MINH

12A1

vào muộn 10 phút học tăng cường

35

NGUYỄN MINH THUÝ

12A1

nghỉ học tiết 1 học tăng cường

36

PHƯƠNG VIỆT HOÀNG

12A1

vào muộn 10 phút học tăng cường

37

VƯƠNG QUỐC ANH

12A3

vắng mặt trong lớp đầu giờ tiết 1 (kiểm tra lúc 7h30 phút)

38

TRƯƠNG GIA HẢI

12A4

đi học muộn

39

NGUYỄN CẨM NHUNG

12A6

đi học muộn

40

ĐẶNG TRẦN HẢI ĐĂNG

12D1

nghỉ học tiết 1 học tăng cường

41

ĐẶNG XUÂN HIỆP

12D1

nghỉ học học tăng cường

42

ĐINH HIỂU ANH

12D1

nghỉ học tiết 1

43

ĐỒNG PHÚC ĐẠT

12D1

nghỉ học tiết 1 học tăng cường

44

LẠI ANH THƯ

12D1

nghỉ học tiết 1 học tăng cường

45

LÊ THỊ QUỲNH ANH

12D1

nghỉ học tiết 1 học tăng cường

46

LƯU HƯƠNG GIANG

12D1

vào muộn 10 phút học tăng cường

47

LƯU THUỲ LINH

12D1

nghỉ học tiết 1 học tăng cường

48

MAI HƯƠNG GIANG

12D1

nghỉ học tiết 1 học tăng cường

49

MAI NGỌC PHƯƠNG TRINH

12D1

nghỉ học

50

NGUYỄN ĐỨC DUY

12D1

nghỉ học tiết 1 học tăng cường

51

NGUYỄN HÀ LINH

12D1

nghỉ học tiết 1 học tăng cường

52

NGUYỄN HUYỀN VY

12D1

nghỉ học tiết 1 học tăng cường

53

NGUYỄN KHÁNH LINH

12D1

nghỉ học tiết 1 học tăng cường

54

NGUYỄN LÊ PHƯƠNG LINH

12D1

nghỉ học học tăng cường

55

NGUYỄN THANH NGÂN

12D1

nghỉ học tiết 1 học tăng cường

56

NGUYỄN THỦY HƯƠNG

12D1

nghỉ học học tăng cường

57

PHẠM PHƯƠNG THẢO

12D1

nghỉ học tiết 1 học tăng cường

58

PHẠM VY LÊ

12D1

nghỉ học tiết 1 học tăng cường

59

TRẦN LÊ HOÀNG ANH

12D1

nghỉ học

60

DƯƠNG HÀ THUỲ LINH

12D2

nghỉ học học tăng cường

61

NGUYỄN ĐINH QUYẾT THẮNG

12D2

nghỉ học tiết 1,2 học tăng cường

62

NGUYỄN HỒNG HOÀNG ANH

12D2

nghỉ học học tăng cường

63

NGUYỄN MINH ÁNH

12D2

nghỉ học học tăng cường

64

NGUYỄN PHƯƠNG HỒNG YẾN

12D2

nghỉ học tiết 1,2 học tăng cường

65

VŨ TRUNG KIÊN

12D2

nghỉ học

66

LÊ THỊ NGỌC MINH

12D2

nghỉ học tiết 1,2,3 học tăng cường

67

NGÔ HUYỀN MY

12D4

nghỉ học

68

ĐẶNG QUỐC HUY

12D5

đi học muộn

69

ĐÀO THỊ TRÀ MY

12D5

nghỉ học

70

NGUYỄN ANH MINH

12D5

nghỉ học

71

BÙI VÂN ANH

12D7

nghỉ học

72

TRIỆU THƯỢNG NAM

12D7

đi học muộn

73

NGUYỄN MINH ANH

12D8

nghỉ học

 

Để lại comment

TRƯỜNG THPT PHAN ĐÌNH PHÙNG

0988.094.374