Đang thực hiện Đang thực hiện

Chuyên cần ngày 12/9/2016

14:06 12/09/2016

Chuyên cần ngày 12/9/2016

TT

Họ và tên

Lớp

Nội dung

1

ĐÀO ĐÌNH TÂN

10A1

vào muộn 15 phút học tăng cường

2

ĐỖ MINH QUANG

10A1

vào muộn 20 phút học tăng cường

3

PHẠM LINH CHI

10A1

vào muộn 20 phút học tăng cường

4

LÊ QUANG HUY

10A2

nghỉ học giờ Tin học

5

NGUYỄN THÀNH CÔNG

10A2

nghỉ học tiết 1 giờ Tin học

6

NGUYỄN HÀ PHƯƠNG

10D1

vào muộn 10 phút học tăng cường

7

TĂNG MINH GIANG

10D1

nghỉ học

8

NGUYỄN THẾ TRƯỜNG

10D2

nghỉ học học tăng cường

9

HÀ THANH NGÂN

10D3

nghỉ học

10

VŨ THỦY TIÊN

10D5

nghỉ học

11

ĐẶNG MINH QUÂN

10D6

nghỉ học

12

NGUYỄN HOÀI NGỌC

10D8

nghỉ học

13

NGUYỄN PHƯƠNG HOA

10D8

nghỉ học

14

LÊ MINH SƠN

10D9

vào muộn 15 phút tiết 2

15

NGÔ HỒNG ÁNH QUỲNH

10D9

nghỉ học

16

TRẦN ĐỨC NAM ANH

10D9

vào muộn 15 phút tiết 2

17

BÙI HÀ DIỆU LINH

11A1

nghỉ học tiết 2

18

ĐẶNG HOÀNG LONG

11A1

nghỉ học

19

ĐỖ VÂN NGỌC

11A1

nghỉ học tiết 2

20

HOÀNG KIM NGÂN

11A1

nghỉ học tiết 2

21

HỨA NGỌC MINH

11A1

nghỉ học học tăng cường

22

NGUYỄN HOÀNG ANH

11A1

nghỉ học tiết 2

23

NGUYỄN HOÀNG LÂN A

11A1

nghỉ học học tăng cường

24

NGUYỄN QUANG ANH

11A1

nghỉ học

25

NGUYỄN QUANG ANH

11A1

nghỉ học học tăng cường

26

PHẠM MINH KHÔI

11A1

nghỉ học học tăng cường

27

TÔ TRANG LINH

11A1

nghỉ học tiết 2

28

LÊ MAI VÂN

11A2

nghỉ học

29

NGUYỄN XUÂN HOÀN

11A4

nghỉ học

30

NGUYỄN DANH HUY

11D2

nghỉ học tiết 2

31

NGUYỄN GIA BÌNH

11D2

vào muộn 5 phút học tăng cường

32

NGUYỄN NGỌC CHÂM

11D2

vào muộn 5 phút học tăng cường

33

NGUYỄN HƯƠNG LINH

11D3

nghỉ học

34

PHẠM THU HIỀN

11D8

nghỉ học giờ Thể dục

35

NGUYỄN HỒNG NGỌC

12A3

nghỉ học

36

CHU BÁCH TÙNG

12A4

nghỉ học tiết 4,5

37

ĐẶNG SƠN TÙNG

12A4

nghỉ học giờ Tin học

38

NGUYỄN ANH TÚ

12A4

nghỉ học giờ Tin học

39

KIỀU XUÂN ĐỨC

12A5

nghỉ học giờ Thể dục

40

LÊ BẢO TÍN

12A5

đi học muộn giờ Thể dục

41

LÊ HÙNG THIỆN NGHĨA

12A5

đi học muộn giờ Thể dục

42

NGUYỄN THANH LAN

12A5

đi học muộn giờ Thể dục

43

NGUYỄN TRƯỜNG THANH TUÂN

12A5

nghỉ học giờ Thể dục

44

TRỊNH MINH HOÀNG

12A5

nghỉ học giờ Thể dục

45

TĂNG THU THẢO

12A6

nghỉ học

46

BÙI MINH HIẾU

12D1

nghỉ học tiết 2,3,4,5

47

ĐỒNG PHÚC ĐẠT

12D1

nghỉ học

48

LƯU HƯƠNG GIANG

12D1

nghỉ học tiết 1

49

MAI NGỌC PHƯƠNG TRINH

12D1

nghỉ học

50

NGUYỄN LÊ PHƯƠNG LINH

12D1

nghỉ học tiết 4,5

51

NGUYỄN NGỌC MAI LAN

12D1

nghỉ học tiết 2,3,4,5

52

TRẦN LÊ HOÀNG ANH

12D1

nghỉ học

53

NGUYỄN THANH HUYỀN

12D4

nghỉ học giờ Tin học

54

NGUYỄN THANH HUYỀN

12D4

nghỉ học

55

NGUYỄN THỤC ANH

12D4

nghỉ học giờ Tin học

56

NGUYỄN MINH ÁNH

12D5

nghỉ học

57

TRẦN NGỌC MINH

12D5

nghỉ học

58

ĐỖ PHƯƠNG UYÊN

12D8

nghỉ học

Để lại comment

TRƯỜNG THPT PHAN ĐÌNH PHÙNG

0988.094.374