Đang thực hiện Đang thực hiện

CHUYÊN CẦN NGÀY 12/02/2015

04:17 22/01/2016

CHUYÊN CẦN NGÀY 12/02/2015

TT Họ và tên Lớp Nội dung 
1 TẠ HOÀNG DUY 10A1 Nghỉ học tăng cường tiết 4, 5.
2 VŨ KHÁNH QUÂN 10A1 Nghỉ học tăng cường tiết 4, 5.
3 NGUYỄN MINH THUÝ 10A1 Nghỉ học tăng cường tiết 2, 3.
4 ĐINH BÁ HƯNG 10A1 Nghỉ học học tăng cường.
5 VŨ PHAN QUÂN 10A1 Nghỉ học học tăng cường.
6 NGUYỄN VĂN KHÁNH 10A1 Nghỉ học.
7 NGUYỄN NGỌC NGUYỆT ÁNH 10D1 Nghỉ học học tăng cường.
8 PHẠM GIA LINH 10D1 Nghỉ học học tăng cường.
9 NGUYỄN HOÀNG MAI 10D1 Nghỉ học học tăng cường.
10 NGUYỄN NGỌC MAI 10D1 Nghỉ học học tăng cường.
11 QUANG MỸ HẠNH 10D1 Nghỉ học học tăng cường.
12 LƯU THUỲ LINH 10D1 Nghỉ học học tăng cường.
13 LẠI ANH THƯ 10D1 Nghỉ học học tăng cường.
14 NGUYỄN DIỄM THU 10D1 Nghỉ học học tăng cường.
15 NGUYỄN HUYỀN VY 10D1 Nghỉ học học tăng cường.
16 VŨ TRUNG KIÊN 10D2 Đi học muộn học tăng cường.
17 PHAN TUỆ NHI 10D2 Nghỉ học học tăng cường.
18 NGUYỄN TRUNG DŨNG 10D3 Nghỉ học.
19 NGUYỄN MINH ANH 10D5 Nghỉ học.
20 PHẠM THỊ NGỌC MỸ 11A4 Nghỉ học.
21 VŨ QUỐC MINH 11D1 Nghỉ học.
22 NGÔ KIM NGÂN 11D3 Nghỉ học.
23 NGUYỄN HỒNG TRÀ 11D3 Nghỉ học.
24 NGUYỄN MAI QUYÊN 11D4 Nghỉ học.
25 TRỊNH HƯƠNG GIANG 11D5 Nghỉ học.
26 VŨ PHƯỢNG ANH 11D6 Nghỉ học.
27 TRẦN CHÍ CÔNG 11D6 Nghỉ học.
28 CAO TRÀ MY 11D8 Nghỉ học.
29 NGUYỄN HOÀNG YẾN 11Q1 Nghỉ học.
30 ĐINH LÊ DUY 12A1 Đi học muộn học tăng cường.
31 PHẠM VIỆT DƯ 12A1 Đi học muộn học tăng cường.
32 NGUYỄN HOÀNG HẢI 12A1 Đi học muộn học tăng cường.
33 NGUYỄN NGỌC LINH 12A1 Đi học muộn học tăng cường.
34 TRẦN THANH BÌNH 12A1 Đi học muộn học tăng cường.
35 TRƯƠNG HỒNG NHUNG 12A1 Nghỉ học tăng cường tiết 1, 2.
36 HÀ THU HẰNG 12A1 Nghỉ học học tăng cường.
37 TRẦN DIỆU LINH 12A1 Nghỉ học học tăng cường.
38 HÀ THU HẰNG 12A1 Nghỉ học tiết 1, 2.
39 TRẦN THANH BÌNH 12A1 Nghỉ học.
40 PHẠM LÊ ĐỨC ANH 12A2 Đi học muộn học tăng cường.
41 PHẠM TIẾN ĐẠT 12A2 Đi học muộn học tăng cường.
42 ĐỖ HOÀNG QUÂN 12A2 Đi học muộn học tăng cường.
43 ĐẶNG ANH MINH 12A2 Đi học muộn học tăng cường.
44 NGUYỄN TUẤN DƯƠNG 12A2 Nghỉ học tăng cường tiết 4, 5.
45 NGUYỄN QUANG HUY 12A2 Nghỉ học tăng cường tiết 4, 5.
46 HOÀNG NGUYỄN HƯƠNG TRÀ 12A2 Nghỉ học tăng cường tiết 1, 2.
47 NGUYỄN TRƯỜNG GIANG 12A2 Nghỉ học học tăng cường.
48 NGUYỄN THỊ PHƯƠNG ANH 12A2 Nghỉ học học tăng cường.
49 NGUYỄN DUY MINH 12A2 Nghỉ học học tăng cường.
50 PHẠM ANH QUÂN 12A2 Nghỉ học học tăng cường.
51 VŨ PHƯƠNG THẢO 12A2 Nghỉ học học tăng cường.
52 NGUYỄN NHẬT MINH 12A2 Nghỉ học học tăng cường.
53 HOÀNG THĂNG LONG 12A2 Nghỉ học.
54 PHẠM MINH HIẾU 12A4 Nghỉ học.
55 PHAN ĐÌNH THỌ 12A4 Nghỉ học.
56 ĐINH THANH TÙNG 12A5 Đi học muộn.
57 NGÔ THANH TUYỀN 12A5 Nghỉ học tiết 1.
58 VŨ HẢI LONG 12A6 Đi học muộn.
59 NGUYỄN ĐỨC TRUNG 12A6 Đi học muộn.
60 HOÀNG NGỌC TRÂM 12A6 Đi học muộn.
61 NGÔ QUANG HUY 12D3 Đi học muộn.
62 LÊ NGỌC HƯƠNG THẢO 12D3 Đi học muộn.
63 NGUYỄN THU THẢO 12D3 Nghỉ học.
64 LÊ PHƯƠNG ANH 12D4 Nghỉ học.
65 PHẠM PHƯƠNG ANH 12D4 Nghỉ học.
66 VŨ NGỌC HUỆ CHI 12D4 Nghỉ học.
67 MAI PHƯƠNG NHI 12D4 Nghỉ học.
68 HỒ THU TRANG 12D4 Nghỉ học.
69 NGUYỄN THU HÀ B 12D5 Nghỉ học.
70 VŨ THẢO NGUYÊN 12Q2 Nghỉ học.
    12A1 Tiết 2: cô Quyên B dạy thay cô Hạnh (Văn).
    12Q1 Tiết 4: cô Loan dạy thay thầy Thanh (TD).
    12D1 Tiết 1: sinh viên thực tập thay cô Trúc.
    10D1

Tiết 1: cô Hằng C (muộn 10) dạy thay cô Hoan.

Tiết 2: cô Hằng C dạy thay cô Hoan. 

Để lại comment

TRƯỜNG THPT PHAN ĐÌNH PHÙNG

0988.094.374