Đang thực hiện Đang thực hiện

CHUYÊN CẦN NGÀY 11/03/2015

07:09 22/01/2016

CHUYÊN CẦN NGÀY 11/03/2015

 

TT Họ và tên Lớp Nội dung 
1 VŨ KHÁNH LINH 10A1 Nghỉ học tăng cường tiết 3, 4.
2 HOÀNG THU AN 10A1 Nghỉ học tăng cường tiết 4, 5.
3 NGUYỄN CÔNG CHIẾN 10A1 Đi học muộn học tăng cường. 
4 NGUYỄN VIỆT HOÀNG 10A1 Đi học muộn học tăng cường. 
5 VŨ KHÁNH QUÂN 10A1 Đi học muộn học tăng cường. 
6 NGUYỄN KIM KHÁNH 10A1 Đi học muộn học tăng cường. 
7 CUNG THỊ TÀI PHƯƠNG 10A1 Đi học muộn học tăng cường. 
8 LƯƠNG THẾ VINH 10A1 Đi học muộn học tăng cường. 
9 PHƯƠNG VIỆT HOÀNG 10A1 Đi học muộn học tăng cường. 
10 ĐINH HIỂU ANH 10D1 Nghỉ học học tăng cường.
11 NGUYỄN THỦY HƯƠNG 10D1 Nghỉ học học tăng cường.
12 ĐẶNG NHẬT HƯNG 10D1 Nghỉ học học tăng cường.
13 LƯU THUỲ LINH 10D1 Nghỉ học học tăng cường.
14 PHẠM VY LÊ 10D1 Đi học muộn học tăng cường. 
15 NGUYỄN HOÀNG MAI 10D1 Đi học muộn học tăng cường. 
16 ĐẶNG THANH HUYỀN 10D1 Nghỉ học.
17 NGUYỄN NHẬT MINH 10D2 Nghỉ học học tăng cường.
18 LÊ MINH CHÂU 10D2 Nghỉ học học tăng cường.
19 NGUYỄN THỊ BÍCH LOAN 10D2 Nghỉ học.
20 NGUYỄN DUY ANH 11Q1 Đi học muộn. 
21 TRƯƠNG HOÀNG MAI 11Q1 Đi học muộn. 
22 ĐỖ VŨ THÀNH LONG 11Q1 Nghỉ học.
23 PHÓ THỊ TƯỜNG VY 12A1 Đi học muộn. 
24 PHẠM ANH QUÂN 12A2 Đi học muộn. 
25 VŨ PHƯƠNG THẢO 12A2 Nghỉ học.
26 NGUYỄN ĐỖ TUẤN MINH 12A3 Đi học muộn. 
27 LÊ NAM HƯNG 12A3 Nghỉ học.
28 NGUYỄN VÂN ANH 12A4 Đi học muộn. 
29 NGUYỄN ĐÌNH BÌNH 12A4 Đi học muộn. 
30 LÊ VIỆT HƯNG 12A4 Đi học muộn. 
31 ĐỖ MINH HUY 12A5 Đi học muộn. 
32 CÔNG HÀ MY 12A5 Đi học muộn. 
33 PHẠM PHƯƠNG LINH 12A5 Nghỉ học.
34 NGUYỄN NHẬT NAM 12A6 Đi học muộn. 
35 NGUYỄN THỊ THANH HUYỀN 12D1 Nghỉ học tăng cường tiết 4, 5.
36 LÊ THUỲ LINH 12D1 Nghỉ học học tăng cường.
37 ĐỖ THUỲ TRANG 12D1 Nghỉ học học tăng cường.
38 NGUYỄN TÀI DUY ANH 12D1 Đi học muộn học tăng cường. 
39 NGUYỄN HỒNG ANH 12D1 Đi học muộn học tăng cường. 
40 NGUYỄN PHẠM BẢO CHÂU 12D1 Nghỉ học.
41 PHẠM HÀ PHƯƠNG 12D2 Nghỉ học tăng cường có phép tiết 2, 3.
42 NGUYỄN MINH CHÂU 12D2 Đi học muộn học tăng cường. 
43 TRẦN TRUNG KIÊN 12D2 Đi học muộn học tăng cường. 
44 NGUYỄN HỒNG NGỌC 12D2 Đi học muộn. 
45 VŨ TÁ HUY 12D2 Nghỉ học có phép.
46 NGUYỄN BẢO CẦM 12D3 Đi học muộn. 
47 NGUYỄN KIM CHI 12D3 Đi học muộn. 
48 VŨ NGỌC HUỆ CHI 12D4 Nghỉ học tiết 3.
49 TRẦN THỊ VIỆT NGA 12D4 Nghỉ học.
50 ĐỖ MỸ LINH 12D6 Nghỉ học tiết 1.
51 NGUYỄN MINH UYÊN 12D6 Nghỉ học tiết 1.
52 LÊ MINH ANH 12D6 Nghỉ học.
53 ĐẶNG KIM OANH 12D6 Nghỉ học.
54 VŨ XUÂN QUỲNH 12D7 Nghỉ học.
55 VŨ THẢO NGUYÊN 12Q1 Nghỉ học.
56 NGUYỄN HOÀNG KIM ÁNH 12Q2 Nghỉ học.
    12Q1 Tiết 3: cô Hà (NN) dạy thay cô Hạnh (NN).
    12D1 Tiết 1, 2: cô Quyên (NN) dạy thay cô Hà (NN).

Để lại comment

TRƯỜNG THPT PHAN ĐÌNH PHÙNG

0988.094.374