Đang thực hiện Đang thực hiện

CHUYÊN CẦN NGÀY 12/03/2015

07:10 22/01/2016

CHUYÊN CẦN NGÀY 12/03/2015

 

TT Họ và tên Lớp Nội dung 
1 HOÀNG THU AN 10A1 Nghỉ học tiết 3, 4, 5.
2 NGÔ TUẤN ANH 10A2 Nghỉ học giờ GDQP.
3 DOÃN ĐÌNH BẮC 10A2 Nghỉ học giờ GDQP.
4 ĐOÀN KHÁNH MINH 10A2 Nghỉ học giờ GDQP.
5 ĐỖ VIẾT THIỆN 10A2 Nghỉ học giờ GDQP.
6 ĐOÀN THỊ MINH ÁNH 10A2 Nghỉ học giờ GDQP.
7 NGÔ ĐỨC ANH B 10A3 Nghỉ học.
8 TRẦN LÊ HOÀNG ANH 10D1 Nghỉ học học tăng cường.
9 NGUYỄN HUYỀN VY 10D1 Nghỉ học học tăng cường.
10 NGUYỄN DIỄM THU 10D1 Nghỉ học học tăng cường.
11 LẠI ANH THƯ 10D1 Nghỉ học học tăng cường.
12 PHẠM GIA LINH 10D1 Nghỉ học học tăng cường.
13 MAI NGỌC PHƯƠNG TRINH 10D1 Nghỉ học học tăng cường.
14 ĐẶNG XUÂN HIỆP 10D1 Nghỉ học học tăng cường.
15 NGUYỄN KHÁNH LINH 10D1 Nghỉ học.
16 LÊ PHƯƠNG NGÂN 10D1 Đi học muộn.
17 BÙI VIỆT HOÀNG 10D2 Nghỉ học.
18 TRẦN QUỲNH CHI 11A4 Nghỉ học.
19 NGUYỄN NGỌC ANH 11A5 Nghỉ học giờ Tin học.
20 TRƯƠNG NGỌC ANH 11A5 Nghỉ học giờ Tin học.
21 QUÁCH GIA HIẾU 11A5 Nghỉ học giờ Tin học.
22 HOÀNG THU HƯƠNG 11A5 Nghỉ học giờ Tin học.
23 BÙI TÚ LINH 11A5 Nghỉ học giờ Tin học.
24 THÁI ĐẠI NGHĨA 11A5 Nghỉ học giờ Tin học.
25 LÊ SƠN HOÀNG 11A6 Nghỉ học giờ Tin học.
26 LÊ VIỆT HOÀNG 11A6 Nghỉ học giờ Tin học.
27 TRẦN VĂN NGHĨA 11A6 Nghỉ học giờ Tin học.
28 NGUYỄN THỊ VI NGA 11D4 Nghỉ học.
29 NGUYỄN PHƯƠNG THẢO A 11D4 Nghỉ học.
30 NGUYỄN TRỊNH THỦY TIÊN 11D6 Nghỉ học.
31 ĐỖ THÀNH NAM 12A1 Nghỉ học tăng cường tiết 3, 4.
32 VI MINH SANG 12A1 Nghỉ học tăng cường tiết 3, 4.
33 NGUYỄN HOÀNG HẢI 12A1 Đi học muộn học tăng cường.
34 TRƯƠNG HỒNG NHUNG 12A1 Đi học muộn học tăng cường.
35 TRƯƠNG ANH VŨ 12A1 Đi học muộn học tăng cường.
36 PHẠM SỸ TÙNG SƠN 12A1 Đi học muộn học tăng cường.
37 HỒ ANH MINH 12A1 Đi học muộn học tăng cường.
38 NGUYỄN NGỌC LINH 12A1 Đi học muộn học tăng cường.
39 THÁI BÌNH MINH 12A1 Đi học muộn học tăng cường.
40 NGUYỄN THỊ QUỲNH GIANG 12A1 Đi học muộn học tăng cường.
41 PHẠM SỸ TÙNG SƠN 12A1 Nghỉ học tiết 3, 4, 5.
42 TRƯƠNG HỒNG NHUNG 12A1 Đi học muộn.
43 TRƯƠNG ANH VŨ 12A1 Đi học muộn.
44 PHÓ THỊ TƯỜNG VY 12A1 Đi học muộn.
45 NGUYỄN NGỌC BẢO 12A1 Nghỉ học.
46 PHẠM VIỆT DƯ 12A1 Nghỉ học.
47 HÀ THU HẰNG 12A1 Nghỉ học.
48 ĐỖ HOÀNG QUÂN 12A2 Nghỉ học tăng cường tiết 2, 3.
49 PHẠM QUỐC HIẾU 12A2 Nghỉ học học tăng cường.
50 HOÀNG THĂNG LONG 12A2 Nghỉ học học tăng cường.
51 NGÔ HẢI LINH 12A2 Nghỉ học học tăng cường.
52 NGUYỄN DUY MINH 12A2 Nghỉ học học tăng cường.
53 VŨ PHƯƠNG THẢO 12A2 Nghỉ học học tăng cường.
54 PHẠM TIẾN ĐẠT 12A2 Đi học muộn học tăng cường.
55 NGUYỄN TRƯỜNG GIANG 12A2 Đi học muộn học tăng cường.
56 PHẠM TIẾN ĐẠT 12A2 Đi học muộn.
57 PHẠM ANH QUÂN 12A2 Đi học muộn.
58 NGUYỄN NHẬT ANH 12A3 Đi học muộn.
59 ĐOÀN THỊ THUÝ ANH 12A3 Đi học muộn.
60 HOÀNG QUANG HUY 12A4 Nghỉ học.
61 VŨ VIỆT ANH 12A5 Nghỉ học.
62 ĐẶNG TRẦN KHÁNH LINH 12A6 Nghỉ học.
63 NGUYỄN TÀI DUY ANH 12D1 Nghỉ học tiết 4.
64 VŨ TÁ HUY 12D2 Nghỉ học có phép tiết 3, 4.
65 NGUYỄN HỒNG NGỌC 12D2 Đi học muộn.
66 LƯU QUỲNH ANH 12D3 Nghỉ học.
67 NGUYỄN BẢO CẦM 12D3 Đi học muộn.
68 NGUYỄN KIM CHI 12D3 Đi học muộn.
69 NGUYỄN THU THẢO 12D3 Đi học muộn.
70 VŨ NGỌC HUỆ CHI 12D4 Đi học muộn.
71 NGUYỄN MINH HIẾU 12D4 Đi học muộn.
72 NGUYỄN PHẠM QUỲNH NHI 12D4 Đi học muộn.
73 NGUYỄN THỊ HƯƠNG LAN 12D6 Nghỉ học.
74 CAO ANH TÚ 12D6 Đi học muộn.
75 ĐỖ TRÀ MY 12Q1 Đi học muộn.
76 VŨ THẢO NGUYÊN 12Q2 Đi học muộn.
77 NGUYỄN HOÀNG KIM ÁNH 12Q2 Nghỉ học.
78 VŨ THẢO NGUYÊN 12Q2 Đi học muộn.
    10D1 Tiết 1: cô Thủy (NN) dạy thay cô Hoan (NN). Tiết 2: cô Mai A (NN) dạy thay cô Hoan (NN). 
    10D2 Tiết 1: cô Trâm nghỉ. 
    11Q1 Tiết 2: cô Loan dạy thay cô Đoàn Hương.

Để lại comment

TRƯỜNG THPT PHAN ĐÌNH PHÙNG

0988.094.374