Đang thực hiện Đang thực hiện

CHUYÊN CẦN NGÀY 13/04/2015

08:08 22/01/2016

CHUYÊN CẦN NGÀY 13/04/2015

 

TT Họ và tên Lớp Nội dung 
1 NGÔ MINH HUYỀN 10A1 Nghỉ học chương trình IELTS.
2 NGÔ ĐỨC ANH B 10A3 Nghỉ học.
3 NGUYỄN THỊ ANH THƯ 10A4 Nghỉ học.
4 ĐẶNG XUÂN TÙNG 10A6 Nghỉ học.
5 NGUYỄN THỦY HƯƠNG 10D1 Nghỉ học chương trình IELTS.
6 NGUYỄN THANH NGÂN 10D1 Nghỉ học chương trình IELTS.
7 BÙI NINH DUYÊN 10D2 Nghỉ học chương trình IELTS.
8 LÊ PHƯƠNG ANH 10D2 Nghỉ học chương trình IELTS.
9 NGUYỄN MINH ÁNH 10D2 Nghỉ học chương trình IELTS.
10 NGUYỄN PHƯƠNG THẢO 10D5 Nghỉ học tiết 1.
11 NGUYỄN PHƯƠNG THẢO 10D5 Nghỉ học.
12 NGUYỄN KIM KHÁNH 11A2 Nghỉ học.
13 NGUYỄN BÍCH THUỶ 11A3 Nghỉ học giờ Tin học.
14 NGUYỄN HÀ TRANG 11A4 Nghỉ học giờ GDQP.
15 VŨ TRUNG ANH 11A4 Nghỉ học giờ GDQP.
16 HOÀNG THU HƯƠNG 11A5 di hoc muon
17 VŨ THU UYÊN B 11A5 Nghỉ học.
18 NGUYỄN THỊ DIỄM MY 11D1 Nghỉ học.
19 LÊ MINH PHƯƠNG 11D2 Nghỉ học.
20 HOÀNG HẠNH DUNG 11D3 Nghỉ học giờ Tin học.
21 NGUYỄN THU TRÀ 11D3 Nghỉ học giờ Tin học.
22 NGUYỄN NGỌC LINH 11D5 Nghỉ học.
23 PHẠM THUÝ HÀ ANH 11D7 Nghỉ học tiết 4, 5.
24 PHẠM NGỌC TÚ 11D7 Nghỉ học.
25 NGUYỄN NGỌC HUYỀN TRANG 11D8 Đi học muộn.
26 TRẦN TÙNG LÂM 12A1 Nghỉ học tiết 4, 5 học tăng cường.
27 LÊ TUẤN ANH 12A1 Nghỉ học.
28 ĐÀO TRÂM ANH 12A1 Đi học muộn học tăng cường.
29 TRẦN THANH BÌNH 12A1 Đi học muộn học tăng cường.
30 NGUYỄN NGỌC LINH 12A1 Đi học muộn học tăng cường.
31 NGUYỄN THANH TÙNG 12A1 Đi học muộn học tăng cường.
32 THÁI BÌNH MINH 12A1 Đi học muộn học tăng cường.
33 ĐINH LÊ DUY 12A1 Nghỉ học học tăng cường. 
34 VI MINH SANG 12A1 Đi học muộn.
35 NGUYỄN QUANG MINH 12A2 Nghỉ học tiết 4, 5 học tăng cường.
36 TRẦN VIỆT LINH 12A2 Nghỉ học tiết 4, 5 học tăng cường.
37 ĐỖ QUANG HUY 12A2 Nghỉ học tiết 4, 5 học tăng cường.
38 NGUYỄN TRỌNG TÂM 12A2 Đi học muộn học tăng cường.
39 HOÀNG NGUYỄN HƯƠNG TRÀ 12A2 Đi học muộn học tăng cường.
40 PHẠM TIẾN ĐẠT 12A2 Nghỉ học học tăng cường. 
41 NGUYỄN CÔNG LỘC 12A2 Nghỉ học học tăng cường. 
42 NGUYỄN NHẬT MINH 12A2 Nghỉ học học tăng cường. 
43 NGUYỄN DUY MINH 12A2 Nghỉ học học tăng cường. 
44 THÁI VĂN TRỌNG 12A2 Nghỉ học học tăng cường. 
45 ĐỖ HOÀNG QUÂN 12A2 Nghỉ học học tăng cường. 
46 HOÀNG THĂNG LONG 12A2 Nghỉ học học tăng cường. 
47 PHẠM ANH QUÂN 12A2 Nghỉ học học tăng cường. 
48 TRẦN HUYỀN TRANG 12A2 Nghỉ học.
49 TRẦN HỮU MINH 12A3 Nghỉ học.
50 NGÔ THANH HUYỀN 12A4 Đi học muộn.
51 TRẦN HƯƠNG QUỲNH 12A4 Đi học muộn.
52 PHAN ĐÌNH THỌ 12A4 Đi học muộn.
53 NGUYỄN TUẤN TÀI 12A5 Đi học muộn.
54 NGUYỄN THỊ KHÁNH LINH 12A5 Nghỉ học.
55 PHẠM PHƯƠNG LINH 12A5 Nghỉ học.
56 PHẠM ĐỨC MINH 12A6 Nghỉ học.
57 TRẦN BÍCH NGỌC 12A6 Nghỉ học.
58 NGUYỄN VĂN MINH 12D1 Đi học muộn giờ GDQP.
59 NGÔ NHẬT LINH 12D1 Nghỉ học giờ GDQP.
60 NGUYỄN HỒNG NGỌC 12D1 Nghỉ học.
61 LƯ UYỂN THUÝ 12D2 Nghỉ học có phép.
62 BÙI BẢO HÀ 12D2 Nghỉ học có phép.
63 NGUYỄN HỒNG VÂN 12D3 Nghỉ học.
64 NGÔ QUANG HUY 12D3 Nghỉ học.
65 PHẠM PHƯƠNG ANH 12D4 Nghỉ học.
66 NGÔ THU HIỀN 12D6 Nghỉ học tiết 1, 2.
67 BÙI HUYỀN ANH 12D6 Nghỉ học.
68 TRẦN THỊ BÍCH NGÂN 12D6 Nghỉ học.
69 LÊ MINH ANH 12D6 Đi học muộn.
70 HÀ NGUYỆT THU 12D7 Nghỉ học.
71 VŨ LƯU NGỌC THẢO 12D7 Nghỉ học.
72 NGUYỄN THU HÀ 12Q1 Nghỉ học tiết 1, 2.
73 NGUYỄN THU HÀ 12Q2 Nghỉ học.
74 ĐẶNG THUỶ UYÊN 12Q2 Nghỉ học.
75 NGUYỄN HUY CƯỜNG 12Q2 Nghỉ học.
    11Q1 Tiết 2: cô Đoàn Hương dạy thay cô Doan.
Tiết 3: cô Công dạy thay cô Hạnh (NN).
    10A1 Tiết 5: thầy Hồng Anh  dạy thay cô Hà.
    10D2 Tiết 3: cô Bảy dạy thay cô Hà (Địa).

Để lại comment

TRƯỜNG THPT PHAN ĐÌNH PHÙNG

0988.094.374