Đang thực hiện Đang thực hiện

CHUYÊN CẦN NGÀY 12/09/2015

03:14 28/01/2016

CHUYÊN CẦN NGÀY 12/09/2015

 

TT Họ và tên Lớp Nội dung 
1 NGUYỄN HOÀNG LÂN A 10A1 Đi học muộn học tăng cường.
2 LÊ ANH ĐỨC 10A3 Nghỉ học tiết 1.
3 LÊ QUANG MINH 10A4 Đi học muộn, không đội mũ bảo hiểm.
4 NGÔ TUẤN HÀ 10A4 Đi học muộn, không đội mũ bảo hiểm.
5 NGUYỄN GIA LINH 10D2 Nghỉ học tiết 4, 5 học tăng cường.
6 TẠ DIỆP NGUYÊN ANH 10D2 Nghỉ học tiết 1 học tăng cường.
7 NGUYỄN TRỌNG VÂN HÀ 10D2 Nghỉ học tiết 1 học tăng cường.
8 NGUYỄN BẢO HÂN 10D3 Nghỉ học tiết 1.
9 NGUYỄN THỊ THU THẢO 10D3 Nghỉ học.
10 TẠ THÚY NHI 10D3 Nghỉ học.
11 NGUYỄN DƯƠNG MINH TRÍ 11A4 Nghỉ học giờ Tin học.
12 KHỔNG NHẬT HUYỀN 11A4 Nghỉ học giờ Tin học.
13 NGUYỄN ANH DUY 11A4 Nghỉ học.
14 TRỊNH ĐỨC MINH 11A6 Đi học muộn.
15 TĂNG THU THẢO 11A6 Nghỉ học.
16 KIỀU HƯƠNG QUỲNH 11D5 Đi học muộn học GDQP, không đội mũ bảo hiểm.
17 NGÔ TRÀ MY 11D5 Đi học muộn học GDQP, không đội mũ bảo hiểm.
18 HOÀNG NHẬT LỆ 11D5 Đi học muộn học GDQP, không đội mũ bảo hiểm.
19 ĐẶNG QUỐC HUY 11D5 Đi học muộn học GDQP.
20 NGUYỄN PHƯƠNG HÀ 11D5 Đi học muộn học GDQP.
21 HOÀNG THỊ MAI PHƯƠNG 11D5 Đi học muộn học GDQP.
22 NGUYỄN ĐỖ MINH ĐỨC 11D5 Đi học muộn học GDQP.
23 NGUYỄN MINH ANH 11D5 Nghỉ học tiết 1 học GDQP.
24 BÙI THÀNH CÔNG 11D5 Nghỉ học tiết 1 học GDQP.
25 NGUYỄN THÙY LINH 11D5 Nghỉ học tiết 1 học GDQP.
26 TRỊNH THU GIANG 12A1 Nghỉ học.
27 NGUYỄN TÙNG LÂM 12A2 Đi học muộn.
28 NGUYỄN ĐỨC THÀNH 12A2 Đi học muộn, không đội mũ bảo hiểm.
29 PHẠM TRUNG THÀNH 12A6 Đi học muộn.
30 BẠCH TRỌNG HIẾU 12A6 Đi học muộn, không đội mũ bảo hiểm.
31 LÊ MINH PHƯƠNG 12D2 Nghỉ học.
32 NGUYỄN BÁ MINH CHIẾN 12D3 Đi học muộn.
33 NGUYỄN PHƯƠNG THẢO 12D4 Nghỉ học.
34 BÙI KHÁNH LINH 12D4 Nghỉ học tiết 1.
35 HUỲNH MINH ANH 12D7 Nghỉ học.
36 NGUYỄN XUÂN NGỌC 12D8 Đi học muộn, không đội mũ bảo hiểm.
    11D2 Tiết 1,3: cô Thu (A) dạy thay cô Trần Thủy (A).

Để lại comment

TRƯỜNG THPT PHAN ĐÌNH PHÙNG

0988.094.374