Đang thực hiện Đang thực hiện

Chuyên cần ngày 12/11/2016

03:24 17/11/2016

Chuyên cần ngày 12/11/2016

TT

Họ và tên

Lớp

Nội dung nhắn

1

TRẦN BẢO CHÂU

10D1

vắng mặt trong lớp đầu giờ tiết 1

2

TRỊNH NGỌC DIỆP

10D1

vắng mặt trong lớp đầu giờ tiết 1

3

NGUYỄN KHÁNH HUYỀN

10D6

vắng mặt trong lớp đầu giờ tiết 1 (kiểm tra lúc 7h30 phút)

4

NGUYỄN KHÁNH ĐỨC

10D8

nghỉ học

5

TRẦN HẢI ĐĂNG

10D9

nghỉ học

6

MAI TRỰC BÌNH

11A1

đi học muộn 5 phút học tăng cường

7

NGÔ NGỌC HOÀNG AN

11A1

vắng mặt trong lớp đầu giờ tiết 1 học tăng cường

8

BÙI NGUYÊN HẠNH

11A3

nghỉ học

9

PHẠM NGỌC NHUNG

11A3

nghỉ học

10

VŨ THANH THU

11A4

đi học muộn

11

LÊ BẢO NGỌC

11D1

nghỉ học

12

PHẠM MINH CHÂU

11D1

nghỉ học

13

PHẠM MINH CHÂU

11D1

nghỉ học học tăng cường

14

PHẠM MINH CHÂU

11D1

vắng mặt trong lớp đầu giờ tiết 1 học tăng cường

15

VƯƠNG THIÊN TRANG

11D1

nghỉ học học tăng cường

16

LA HẢI PHƯƠNG

11D10

nghỉ học

17

NGUYỄN ĐỨC ANH

11D2

đi học muộn 5 phút học tăng cường

18

NGUYỄN HIỀN ANH

11D2

đi học muộn 10 phút học tăng cường

19

NGUYỄN MẠNH NAM

11D2

đi học muộn 5 phút học tăng cường

20

PHẠM HỒNG QUANG

11D2

đi học muộn 5 phút học tăng cường

21

TẠ DIỆP NGUYÊN ANH

11D2

vào muộn 15 phút học tăng cường

22

NGUYỄN DIỆU LINH

11D4

nghỉ học

23

NGUYỄN VŨ ANH

11D7

nghỉ học

24

NGUYỄN THU THỦY

11D8

nghỉ học tiết 1

25

ĐẶNG TIẾN LỢI

12A1

nghỉ học tiết 2,3 học tăng cường

26

ĐỖ MINH THU

12A1

nghỉ học học tăng cường

27

NGUYỄN MINH QUANG

12A1

vào muộn 15 phút học tăng cường

28

NGUYỄN TUẤN GIA BÁCH

12A1

vào muộn 45 phút học tăng cường

29

NGUYỄN TUẤN TRUNG

12A1

vào muộn 10 phút học tăng cường

30

PHƯƠNG VIỆT HOÀNG

12A1

nghỉ học học tăng cường

31

MAI HẢI ANH

12A3

nghỉ học

32

NGUYỄN ĐỨC ANH B

12A3

đi học muộn

33

PHẠM ANH ĐỨC

12A3

nghỉ học

34

LÊ THANH HƯNG

12A4

vắng mặt trong lớp đầu giờ tiết 1 (kiểm tra lúc 7h30 phút)

35

NGUYỄN ANH DUY

12A4

nghỉ học tiết 1

36

TRƯƠNG GIA HẢI

12A4

vắng mặt trong lớp đầu giờ tiết 1 (kiểm tra lúc 7h30 phút)

37

NGUYỄN QUỲNH HƯƠNG

12A5

nghỉ học

38

TRƯƠNG KHÁNH LINH

12A5

nghỉ học

39

ĐINH NAM ĐẠT

12A6

nghỉ học giờ Tin học

40

LƯU HOÀNG NAM

12A6

nghỉ học giờ Tin học

41

NGUYỄN MINH ANH

12A6

nghỉ học giờ Tin học

42

NGUYẾN PHI HƯNG

12A6

nghỉ học

43

VŨ DIỆU LINH

12A6

vắng mặt trong lớp đầu giờ tiết 1 (kiểm tra lúc 7h30 phút)

44

VŨ HẢI BẰNG

12A6

nghỉ học giờ Tin học

45

ĐẶNG NHẬT HƯNG

12D1

nghỉ học tiết 4 học tăng cường

46

ĐẶNG NHẬT HƯNG

12D1

vắng mặt trong lớp đầu giờ tiết 1

47

ĐẶNG TRẦN HẢI ĐĂNG

12D1

nghỉ học tiết 4 học tăng cường

48

ĐẶNG XUÂN HIỆP

12D1

nghỉ học học tăng cường

49

ĐỒNG PHÚC ĐẠT

12D1

nghỉ học

50

LẠI ANH THƯ

12D1

nghỉ học tiết 1,2,3 học tăng cường

51

LÊ PHƯƠNG NGÂN

12D1

nghỉ học học tăng cường

52

LÊ THỊ QUỲNH ANH

12D1

nghỉ học tiết 4 học tăng cường

53

LƯU HƯƠNG GIANG

12D1

vắng mặt trong lớp đầu giờ tiết 1

54

LƯU THUỲ LINH

12D1

vắng mặt trong lớp đầu giờ tiết 1

55

NGUYỄN KHÁNH LINH

12D1

nghỉ học học tăng cường

56

NGUYỄN KHÁNH LINH

12D1

nghỉ học

57

NGUYỄN LÊ PHƯƠNG LINH

12D1

nghỉ học học tăng cường

58

NGUYỄN LÊ PHƯƠNG LINH

12D1

nghỉ học

59

NGUYỄN THANH NGÂN

12D1

nghỉ học học tăng cường

60

NGUYỄN TIẾN THÀNH

12D1

nghỉ học tiết 1,2,4 học tăng cường

61

PHẠM VY LÊ

12D1

nghỉ học học tăng cường

62

ĐỖ TIẾN ĐẠT

12D2

vào muộn 10 phút học tăng cường

63

NGUYỄN ĐINH QUYẾT THẮNG

12D2

vắng mặt trong lớp đầu giờ tiết 1

64

NGUYỄN PHƯƠNG HỒNG YẾN

12D2

nghỉ học học tăng cường

65

TRỊNH LÊ CÔNG DUY

12D2

vào muộn 10 phút học tăng cường

66

NGUYỄN ANH TUẤN

12D3

nghỉ học tiết 1

67

NGUYỄN HẢI LINH

12D3

nghỉ học

68

PHẠM PHƯƠNG THẢO

12D4

vắng mặt trong lớp đầu giờ tiết 1 (kiểm tra lúc 7h30 phút)

69

DƯƠNG NGỌC ÁNH

12D5

nghỉ học

70

NGUYỄN MINH ANH

12D5

đi học muộn

71

PHẠM THUỲ TRANG

12D5

đi học muộn

72

TẠ PHƯƠNG THẢO

12D6

nghỉ học

73

TRIỆU ANH PHƯƠNG

12D6

nghỉ học

74

NGUYỄN ĐỨC MẠNH

12D7

nghỉ học giờ Tin học

75

NGUYỄN ĐỨC MẠNH

12D7

nghỉ học

76

NGUYỄN HÀ MY

12D7

nghỉ học giờ Tin học

77

NGUYỄN HÀ MY

12D7

nghỉ học

78

NGUYỄN QUANG HUY

12D7

nghỉ học giờ Tin học

79

PHẠM MINH QUỐC

12D7

nghỉ học

80

PHẠM TUẤN MINH

12D7

nghỉ học giờ Tin học

81

TRẦN THU HÀ

12D7

nghỉ học giờ Tin học

82

TRẦN THU HÀ

12D7

nghỉ học

83

ĐINH BẢO NGỌC

12D8

nghỉ học

84

BÙI HOÀNG ANH

12D9

nghỉ học tiết 1

85

NGUYỄN MAI LINH

12D9

nghỉ học

86

NGUYỄN NHƯ NGỌC

12D9

nghỉ học

Để lại comment

TRƯỜNG THPT PHAN ĐÌNH PHÙNG

02437345741