Đang thực hiện Đang thực hiện

CHUYÊN CẦN NGÀY 12/12/2015

03:14 29/01/2016

CHUYÊN CẦN NGÀY 12/12/2015

 

TT Họ và tên Lớp Nội dung 
1 NGUYỄN HOÀNG ANH 10A1 Vào muộn 45 -học tăng cường.
2 HOÀNG THU HÀ 10A2 Nghỉ học.
3 DƯƠNG HUY BÁCH 10A3 Đi học muộn.
4 NGUYỄN ĐỨC MINH 10A4 Nghỉ học.
5 NGUYỄN LÊ THANH HÀ 10D1 Vào muộn 55 -học tăng cường.
6 NGUYỄN NHƯ DIỄM ANH 10D2 Nghỉ học tiết 4, 5.
7 PHAN DUY ĐẠT 10D4 Nghỉ học.
8 NGÔ MINH HUYỀN 11A1 Nghỉ học tiết 1.
9 TRƯƠNG GIA HẢI 11A4 Đi học muộn.
10 VŨ DIỆU LINH 11A6 Nghỉ học.
11 NGÔ HOÀNG ANH PHƯƠNG 11D4 Nghỉ học.
12 TRẦN NGỌC MINH 11D5 Nghỉ học.
13 TRẦN DŨNG TIẾN 11D7 Nghỉ học.
14 NGUYỄN QUANG HUY 11D7 Vắng trong lớp tiết 1 (kiểm tra lúc 13h30).
15 NGUYỄN THU HIỀN 11D9 Nghỉ học.
16 NGUYỄN HOÀNG ANH 12A1 Nghỉ học.
17 CHU NHẤT LONG 12A1 Nghỉ học.
18 NGUYỄN HOÀNG ANH 12A1 Vắng trong lớp tiết 1 (kiểm tra lúc 7h40).
19 NGUYỄN VIỆT ANH B 12A2 Nghỉ học tiết 1.
20 NGUYỄN THÁI HIỀN 12A2 Nghỉ học.
21 NGUYỄN MINH ANH B 12A4 Đi học muộn.
22 NGÔ ĐƯC TIẾN 12A4 Nghỉ học.
23 NGUYỄN THẾ HOÀNG NAM 12A5 Đi học muộn.
24 THÁI ĐẠI NGHĨA 12A5 Đi học muộn 5.
25 TRẦN HÀ MY 12D1 Đi học muộn.
26 VŨ QUỐC MINH 12D1 Nghỉ học.
27 LÊ MINH PHƯƠNG 12D2 Nghỉ học.
28 PHẠM LAN PHƯƠNG 12D2 Nghỉ học.
29 DƯƠNG NGUYỄN HÀ TRANG 12D3 Nghỉ học.
30 NGUYỄN THU TRANG B 12D3 Nghỉ học.
31 NGUYỄN THU HÀ 12D8 Nghỉ học.
32 VŨ ĐỖ THÀNH LONG 12Q1 Nghỉ học.
    10D1 Tiết 5: cô Quyên A nghỉ tiết sinh hoạt.
    12Q1 Tiết 3: cô Lâm dạy thay thầy Hy.

Để lại comment

TRƯỜNG THPT PHAN ĐÌNH PHÙNG