Đang thực hiện Đang thực hiện

Chuyên cần ngày 1/12/2016

14:25 02/12/2016

Chuyên cần ngày 1/12/2016

TT

Họ và tên

Lớp

Nội dung

1

PHẠM NHƯ THUẤN

10A4

nghỉ học giờ Tin học

2

TRẦN ĐỨC THẮNG

10A4

nghỉ học giờ Tin học

3

TRẦN LINH CHI

10A4

nghỉ học giờ Tin học

4

NGUYỄN THỊ MINH CHÂU

10D3

nghỉ học giờ Tin học

5

ĐẶNG VÂN TRÀ

10D5

đi học muộn giờ Tin học

6

ĐÀO TỐ LOAN

10D5

đi học muộn giờ Tin học

7

HÀ NHƯ NGỌC

10D5

nghỉ học giờ Tin học

8

LẠI QUANG ANH

10D5

nghỉ học

9

LÊ MINH TRÀ

10D5

nghỉ học giờ Tin học

10

NGUYỄN NHƯ NGỌC

10D5

đi học muộn giờ Tin học

11

NGUYỄN THÚY HIỀN

10D5

nghỉ học giờ Tin học

12

TRẦN DIỆU VY

10D5

đi học muộn giờ Tin học

13

TRẦN KHÁNH LINH

10D5

đi học muộn giờ Tin học

14

TRẦN QUỲNH ANH

10D5

nghỉ học giờ Tin học

15

VY NGỌC HUYỀN

10D5

nghỉ học giờ Tin học

16

NGUYỄN NGỌC VIỆT

10D7

nghỉ học

17

NGUYỄN CHÍ KIÊN

11D1

nghỉ học tiết 1,2,3

18

ĐẶNG THUỲ LINH

11D2

nghỉ học

19

VŨ THU UYÊN

11D2

nghỉ học

20

PHẠM THẨM KHÁNH VÂN

11D4

nghỉ học giờ Thể dục

21

PHÙNG KIM NGÂN

11D4

nghỉ học giờ Thể dục

22

HOÀNG TÚ UYÊN

11D5

nghỉ học

23

LẠI PHƯƠNG KHANH

11D7

nghỉ học giờ Thể dục

24

NGUYỄN BÌNH MINH

11D7

nghỉ học giờ Thể dục

25

TRẦN CHÂU ANH

11D7

nghỉ học giờ Thể dục

26

CUNG PHI TÀI PHƯƠNG

12A1

vào muộn 15 phút học tăng cường

27

HÀ NGỌC HẠNH

12A1

vào muộn 10 phút học tăng cường

28

LƯƠNG THẾ VINH

12A1

nghỉ học học tăng cường

29

NGUYỄN TRỌNG HOÀNG

12A1

nghỉ học

30

NGUYỄN TUẤN TRUNG

12A1

vào muộn 10 phút học tăng cường

31

PHƯƠNG VIỆT HOÀNG

12A1

nghỉ học học tăng cường

32

VŨ CÔNG LUẬN

12A1

nghỉ học có phép 45 phút học tăng cường

33

HOÀNG THỊ THU HƯƠNG

12A2

nghỉ học

34

ĐỖ THỊ MINH PHƯƠNG

12A3

nghỉ học

35

TRƯƠNG THÙY LINH

12A3

đi học muộn

36

VŨ CHÍ BẰNG

12A3

nghỉ học

37

PHẠM HỒNG LIÊN

12A6

nghỉ học

38

ĐẶNG NHẬT HƯNG

12D1

nghỉ học có phép 45 phút học tăng cường

39

ĐẶNG NHẬT HƯNG

12D1

nghỉ học có phép 45 phút

40

ĐẶNG NHẬT HƯNG

12D1

vắng mặt trong lớp đầu giờ tiết 1

41

ĐẶNG TRẦN HẢI ĐĂNG

12D1

vào muộn 10 phút học tăng cường

42

ĐẶNG XUÂN HIỆP

12D1

vào muộn 10 phút học tăng cường

43

ĐỒNG PHÚC ĐẠT

12D1

nghỉ học có phép 45 phút học tăng cường

44

LẠI ANH THƯ

12D1

vào muộn 10 phút học tăng cường

45

LÊ PHƯƠNG NGÂN

12D1

nghỉ học học tăng cường

46

LƯU THUỲ LINH

12D1

nghỉ học học tăng cường

47

NGUYỄN HÀ LINH

12D1

nghỉ học học tăng cường

48

NGUYỄN HUYỀN VY

12D1

vào muộn 10 phút học tăng cường

49

NGUYỄN LÊ PHƯƠNG LINH

12D1

nghỉ học học tăng cường

50

NGUYỄN LÊ PHƯƠNG LINH

12D1

nghỉ học

51

NGUYỄN LÊ PHƯƠNG LINH

12D1

vắng mặt trong lớp đầu giờ tiết 1

52

NGUYỄN TIẾN THÀNH

12D1

nghỉ học học tăng cường

53

NGUYỄN TIẾN THÀNH

12D1

nghỉ học

54

NGUYỄN TIẾN THÀNH

12D1

vắng mặt trong lớp đầu giờ tiết 1

55

PHẠM VY LÊ

12D1

nghỉ học học tăng cường

56

BÙI NGỌC BẢO VÂN

12D2

nghỉ học tiết 2,3 học tăng cường

57

BÙI NGỌC BẢO VÂN

12D2

nghỉ học tiết 5

58

BÙI NINH DUYÊN

12D2

nghỉ học tiết 2,3 học tăng cường

59

BÙI NINH DUYÊN

12D2

nghỉ học tiết 5

60

ĐẶNG VIỆT THỊNH

12D2

nghỉ học học tăng cường

61

NGUYỄN ĐINH QUYẾT THẮNG

12D2

vào muộn 10 phút học tăng cường

62

NGUYỄN MINH ÁNH

12D2

nghỉ học học tăng cường

63

NGUYỄN MINH ÁNH

12D2

nghỉ học

64

TRẦN THU TRANG

12D2

nghỉ học có phép 45 phút

65

NGÔ HUYỀN MY

12D4

đi học muộn

66

NGUYỄN ĐỖ THU UYÊN

12D4

nghỉ học

67

NGUYỄN PHẠM VŨ LONG

12D4

nghỉ học

68

ĐỖ HÀ LINH

12D5

nghỉ học tiết 1

69

NGUYỄN TÚ ANH

12D6

nghỉ học

70

TRẦN PHƯƠNG MAI

12D6

nghỉ học

71

VĂN NGUYỆT MINH

12D6

nghỉ học

72

NGUYỄN NGUYỄN TƯỜNG NHI

12D8

nghỉ học

73

TRẦN THU TRÀ

12D8

nghỉ học

Để lại comment

TRƯỜNG THPT PHAN ĐÌNH PHÙNG

02437345741