Đang thực hiện Đang thực hiện

chuyên cần ngày 2/12/2016

03:35 08/12/2016

chuyên cần ngày 2/12/2016

TT

Họ và tên

Lớp

Nội dung

1

BÙI THỊ HẠNH

10A1

đi học muộn 25 phút học tăng cường

2

NGUYỄN NHƯ THỦY LINH

10A1

nghỉ học tiết 4,5

3

ĐỖ MINH HUYỀN

10A3

đi học muộn học Thể dục

4

HOÀNG THU VÂN

10A3

đi học muộn học Thể dục

5

NGÔ NGỌC MINH

10A3

đi học muộn học Thể dục

6

NGUYỄN ĐỨC HOÀNG

10A3

đi học muộn học Thể dục

7

NGUYỄN LINH CHI

10A3

nghỉ học tiết 1

8

NGUYỄN LINH CHI

10A3

đi học muộn học Thể dục

9

NGUYỄN THỊ NGỌC HÀ

10A3

đi học muộn học Thể dục

10

PHAN THỊ NGỌC DIỆP

10A3

nghỉ học tiết 1

11

TRẦN HOÀNG LÂN

10A5

nghỉ học

12

ĐỖ THÀNH HƯNG

10D1

đi học muộn 10 phút học tăng cường

13

LÊ KHÁNH LINH

10D1

nghỉ học tăng cường

14

TĂNG MINH GIANG

10D1

đi học muộn 10 phút học tăng cường

15

TÔ HOÀNG YẾN NHI

10D1

đi học muộn 5 phút học tăng cường

16

NGUYỄN KHÁNH LINH

10D10

nghỉ học

17

NGUYỄN KHÁNH LINH

10D10

vắng mặt trong lớp đầu giờ tiết 1

18

ĐỖ PHƯƠNG THẢO

10D2

đi học muộn 45 phút học tăng cường

19

LƯU NGỌC ANH

10D6

đi học muộn học Thể dục

20

NGUYỄN HOÀI NHI

10D6

đi học muộn học Thể dục

21

NGUYỄN QUANG TOÀN

10D6

nghỉ học học Thể dục

22

NGUYỄN VŨ PHƯƠNG LINH

10D6

nghỉ học học Thể dục

23

NGUYỄN NGỌC VIỆT

10D7

nghỉ học

24

NGUYỄN MINH QUANG

11A2

nghỉ học

25

NGUYỄN CHÍ KIÊN

11D1

nghỉ học

26

NGUYỄN CHÍ KIÊN

11D1

vắng mặt trong lớp đầu giờ tiết 1 học tăng cường

27

NGUYỄN DIỄM QUỲNH

11D1

vắng mặt trong lớp đầu giờ tiết 1 học tăng cường

28

NGUYỄN GIANG SƠN

11D1

đi học muộn 5 phút học tăng cường

29

NGUYỄN KHÁNH VI

11D1

vắng mặt trong lớp đầu giờ tiết 1 học tăng cường

30

PHẠM TRÀ MI

11D1

vắng mặt trong lớp đầu giờ tiết 1 học tăng cường

31

PHÙNG LAM PHƯƠNG

11D1

vắng mặt trong lớp đầu giờ tiết 1 học tăng cường

32

TRỊNH HUY QUÂN

11D1

đi học muộn 5 phút học tăng cường

33

VƯƠNG THIÊN TRANG

11D1

đi học muộn 5 phút học tăng cường

34

NGUYỄN HIỀN ANH

11D2

vắng mặt trong lớp đầu giờ tiết 1 học tăng cường

35

NGUYỄN MẠNH NAM

11D2

đi học muộn 5 phút học tăng cường

36

NGUYỄN NGỌC CHÂM

11D2

vắng mặt trong lớp đầu giờ tiết 1 học tăng cường

37

VŨ THU TRANG

11D2

vắng mặt trong lớp đầu giờ tiết 1 học tăng cường

38

VƯƠNG KHÁNH LINH

11D2

vắng mặt trong lớp đầu giờ tiết 1 học tăng cường

39

HOÀNG THỊ THU HƯƠNG

12A2

nghỉ học

40

NGUYỄN ĐỨC ANH A

12A3

nghỉ học

41

NGUYỄN MINH SƠN

12A3

nghỉ học

42

TRẦN VIỆT KHÁNH

12A3

nghỉ học tiết 1,2

43

VŨ CHÍ BẰNG

12A3

nghỉ học

44

VƯƠNG QUỐC ANH

12A3

nghỉ học

45

NGUYỄN TRUNG HIẾU

12A5

đi học muộn

46

LÊ PHƯƠNG NGÂN

12D1

nghỉ học

47

LƯU THUỲ LINH

12D1

nghỉ học

48

NGUYỄN HÀ LINH

12D1

nghỉ học

49

NGUYỄN LÊ PHƯƠNG LINH

12D1

nghỉ học

50

NGUYỄN TIẾN THÀNH

12D1

nghỉ học

51

PHẠM VY LÊ

12D1

nghỉ học

52

NGUYỄN ĐINH QUYẾT THẮNG

12D2

vắng mặt trong lớp đầu giờ tiết 1

53

HOÀNG BÍCH HÀ

12D3

nghỉ học

54

NGUYỄN ĐỖ THU UYÊN

12D4

nghỉ học

55

NGUYỄN DUY MINH

12D4

nghỉ học tiết 1

56

NGUYỄN HÀ PHƯƠNG

12D4

nghỉ học

57

NGUYỄN HÀ PHƯƠNG

12D4

vắng mặt trong lớp đầu giờ tiết 1 (kiểm tra lúc 7h30 phút)

58

BÙI THÙY LINH

12D5

nghỉ học

59

NGUYỄN PHAN HỒNG ANH

12D5

nghỉ học

60

NGUYỄN PHƯƠNG ANH

12D5

nghỉ học

61

NGUYỄN PHƯƠNG THẢO A

12D6

nghỉ học học Tin học

62

NGUYỄN TÚ ANH

12D6

nghỉ học

63

TỐNG TRẦN HOÀNG

12D6

nghỉ học học Tin học

64

BÙI VÂN ANH

12D7

nghỉ học

65

NGUYỄN MINH HIỀN

12D7

nghỉ học

66

ĐÀM HỒNG NGỌC

12D8

nghỉ học học Thể dục

67

ĐẶNG PHƯƠNG ANH

12D8

nghỉ học học Thể dục

68

LÊ THỊ LINH CHI

12D8

nghỉ học học Thể dục

69

LÊ TRÀ MY

12D8

nghỉ học học Thể dục

70

NGUYỄN MAI BẢO TRANG

12D8

nghỉ học học Thể dục

71

NGUYỄN NGUYỄN TƯỜNG NHI

12D8

nghỉ học học Thể dục

72

NGUYỄN NGUYỄN TƯỜNG NHI

12D8

nghỉ học

73

PHẠM THUỲ CHI

12D8

nghỉ học học Thể dục

74

NGUYỄN NHƯ NGỌC

12D9

nghỉ học

Để lại comment

TRƯỜNG THPT PHAN ĐÌNH PHÙNG

02437345741