Đang thực hiện Đang thực hiện

CHUYÊN CẦN NGÀY 24/02/2015

04:20 22/01/2016

CHUYÊN CẦN NGÀY 24/02/2015

 

TT Họ và tên Lớp Nội dung
1 KIM YOUNG EUN 10A1 Nghỉ học tăng cường.
2 NGÔ ĐỨC ANH A 10A3 Nghỉ học giờ Tin và GDQP.
3 CÁT HUY DŨNG 10A3 Nghỉ học giờ Tin và GDQP.
4 ĐỖ TRUNG HIẾU 10A3 Nghỉ học giờ Tin và GDQP.
5 TRẦN VIỆT KHÁNH 10A3 Nghỉ học giờ Tin và GDQP.
6 NGUYỄN HẢI PHƯƠNG 10A3 Nghỉ học giờ Tin và GDQP.
7 NGUYỄN VIẾT QUÂN 10A3 Nghỉ học giờ Tin và GDQP.
8 NGUYỄN QUANG TRƯỜNG 10A3 Nghỉ học giờ Tin và GDQP.
9 ĐẶNG NHẬT VŨ 10A3 Nghỉ học giờ Tin và GDQP.
10 HÀ TIẾN ĐẠT 10A3 Nghỉ học.
11 NGUYỄN HẢI PHƯƠNG 10A3 Nghỉ học.
12 NGUYỄN HOÀNG PHONG 10A4 Nghỉ học.
13 LÊ ANH TÚ 10A6 Nghỉ học.
14 ĐẶNG THANH HUYỀN 10D1 Đi học muộn.
15 BÙI MINH HIẾU 10D1 Nghỉ học.
16 PHẠM GIA LINH 10D1 Nghỉ học.
17 BÙI VIỆT HOÀNG 10D2 Nghỉ học tăng cường.
18 TRẦN HUYỀN MY 10D2 Nghỉ học tăng cường.
19 BÙI VIỆT HOÀNG 10D2 Nghỉ học.
20 VŨ MINH HIỆP 11A1 Nghỉ học.
21 NGUYỄN KIM KHÁNH 11A2 Đi học muộn.
22 NGUYỄN THỊ DIỄM MY 11D1 Nghỉ học giờ Tin và GDQP.
23 TRẦN HÀ MY 11D1 Nghỉ học giờ Tin và GDQP.
24 ĐỖ LÊ PHƯƠNG LINH 11D2 Nghỉ học.
25 TRẦN HỒNG NGỌC 11D2 Nghỉ học.
26 NGUYỄN THỊ BÍCH TRÂM 11D2 Nghỉ học.
27 DOÃN KHÁNH VÂN 11D2 Nghỉ học.
28 NGUYỄN THU PHƯƠNG 11D4 Nghỉ học.
29 NGUYỄN LÝ HẢI LINH 11D6 Nghỉ học.
30 NGUYỄN NGỌC THẢO 11D8 Nghỉ học giờ Tin và GDQP.
31 PHẠM ĐỨC DUY 11Q1 Nghỉ học.
32 NGUYỄN TƯỜNG VY LINH 11Q1 Nghỉ học.
33 ĐỖ NGỌC MAI 11Q1 Nghỉ học.
34 LÊ NAM TRUNG 11Q1 Nghỉ học.
35 LƯƠNG QUỲNH ANH 11Q1 Nghỉ học CT IELTS.
36 ĐẶNG LINH ĐAN 11Q1 Nghỉ học CT IELTS.
37 VŨ MINH HOÀNG 11Q1 Nghỉ học CT IELTS.
38 PHÍ HUYỀN HƯƠNG 11Q1 Nghỉ học CT IELTS.
39 NGUYỄN TƯỜNG VY LINH 11Q1 Nghỉ học CT IELTS.
40 TRỊNH LÊ ANH MINH 11Q1 Nghỉ học CT IELTS.
41 PHẠM HOÀNG KHÁNH NAM 11Q1 Nghỉ học CT IELTS.
42 ĐINH TRỌNG THIỆN 11Q1 Nghỉ học CT IELTS.
43 LÊ NAM TRUNG 11Q1 Nghỉ học CT IELTS.
44 NGUYỄN TIẾN ĐẠT 12A1 Nghỉ học tiết 4, 5.
45 NGUYỄN THỊ QUỲNH GIANG 12A1 Đi học muộn.
46 VI MINH SANG 12A1 Đi học muộn.
47 ĐINH LÊ DUY 12A1 Nghỉ học.
48 TRẦN TÙNG LÂM 12A1 Nghỉ học.
49 BÙI HUY MẠNH 12A2 Nghỉ học.
50 NGUYỄN DUY MINH 12A2 Nghỉ học.
51 ĐINH HOÀNG GIANG 12A3 Nghỉ học.
52 NGÔ ĐỨC DUY 12A3 Nghỉ học.
53 ĐOÀN TUẤN ANH 12A4 Đi học muộn.
54 ĐỖ QUANG HIỆP 12A4 Nghỉ học.
55 ĐỖ HOÀNG YẾN NHI 12A4 Nghỉ học.
56 LÊ KHÁNH TÙNG 12A4 Nghỉ học.
57 DƯƠNG MINH ĐỨC 12A5 Nghỉ học.
58 NGUYỄN THỊ PHƯƠNG PHƯƠNG 12A5 Nghỉ học.
59 LÊ XUÂN HIẾU 12A6 Đi học muộn.
60 VŨ HẢI LONG 12A6 Đi học muộn.
61 NGUYỄN QUỲNH ANH 12A6 Nghỉ học.
62 PHẠM HẢI ĐĂNG 12A6 Nghỉ học.
63 ĐẶNG TRẦN KHÁNH LINH 12A6 Nghỉ học.
64 VŨ CẨM NHUNG 12A6 Nghỉ học.
65 NGUYỄN TÀI DUY ANH 12D1 Đi học muộn học tăng cường.
66 NGUYỄN VĂN MINH 12D1 Đi học muộn học tăng cường.
67 ĐỖ THUỲ TRANG 12D1 Nghỉ học tăng cường.
68 NGUYỄN NGỌC DIỆP 12D1 Nghỉ học tiết 1, 2.
69 NGUYỄN MINH PHƯƠNG 12D1 Nghỉ học tiết 1, 2.
70 NGUYỄN HÀ THU 12D1 Nghỉ học.
71 NGUYỄN MINH CHÂU 12D2 Nghỉ học tăng cường có phép tiết 4, 5.
72 TRẦN DIỆP HẰNG 12D2 Đi học muộn học tăng cường.
73 TRẦN TRUNG KIÊN 12D2 Đi học muộn học tăng cường.
74 NGUYỄN TÙNG LÂM 12D2 Đi học muộn học tăng cường.
75 NGUYỄN VŨ TRÀ MY 12D2 Đi học muộn học tăng cường.
76 ĐẶNG PHƯƠNG LINH 12D2 Đi học muộn học tăng cường.
77 PHẠM HÀ PHƯƠNG 12D2 Đi học muộn học tăng cường.
78 NGUYỄN MAI VY 12D2 Đi học muộn học tăng cường.
79 PHẠM VÂN ANH 12D2 Nghỉ học tăng cường có phép.
80 NGUYỄN HỒNG NGỌC 12D2 Nghỉ học tăng cường có phép.
81 ĐẶNG HUYỀN TRANG 12D2 Nghỉ học tăng cường có phép.
82 NGUYỄN HUYỀN CHI 12D3 Nghỉ học giờ Tin và GDQP.
83 PHẠM QUỐC ANH 12D3 Nghỉ học giờ Tin và GDQP.
84 TRẦN MINH ÁNH 12D3 Nghỉ học giờ Tin và GDQP.
85 NGUYỄN CHÍ BẢO 12D3 Nghỉ học giờ Tin và GDQP.
86 PHƯƠNG QUỲNH CHÂU 12D3 Nghỉ học giờ Tin và GDQP.
87 PHÙNG MẠNH ĐỨC 12D3 Nghỉ học giờ Tin và GDQP.
88 TRẦN KHÁNH LINH 12D3 Nghỉ học giờ Tin và GDQP.
89 LƯU QUỲNH ANH 12D3 Đi học muộn.
90 LÊ HƯƠNG DUNG 12D3 Đi học muộn.
91 NGUYỄN THU THẢO 12D3 Đi học muộn.
92 NGUYỄN HUYỀN CHI 12D3 Nghỉ học.
93 PHI THU PHƯƠNG 12D3 Nghỉ học.
94 LÊ PHƯƠNG ANH 12D4 Nghỉ học giờ Tin và GDQP.
95 PHẠM PHƯƠNG ANH 12D4 Nghỉ học giờ Tin và GDQP.
96 TRƯƠNG THỊ MỸ HÀ 12D4 Nghỉ học giờ Tin và GDQP.
97 MAI PHƯƠNG NHI 12D4 Nghỉ học giờ Tin và GDQP.
98 NGUYỄN PHẠM QUỲNH NHI 12D4 Nghỉ học giờ Tin và GDQP.
99 NGUYỄN PHƯƠNG TRINH 12D4 Nghỉ học giờ Tin và GDQP.
100 ĐẶNG PHƯƠNG YẾN 12D4 Nghỉ học giờ Tin và GDQP.
101 HỒ THU TRANG 12D4 Nghỉ học giờ Tin và GDQP.
102 HỒ THU TRANG 12D4 Đi học muộn.
103 ĐOÀN THẢO NHI 12D4 Nghỉ học.
104 NGUYỄN PHƯƠNG TRINH 12D4 Nghỉ học.
105 TRẦN VINH HOA 12D5 Nghỉ học.
106 LÊ THU HUYỀN 12D6 Nghỉ học.
107 NGUYỄN MINH UYÊN 12D6 Nghỉ học.
108 TRẦN HÀ ANH 12D7 Nghỉ học.
109 BÙI THANH HẰNG 12D7 Nghỉ học.
110 NGUYỄN THỊ MINH PHƯƠNG 12D7 Nghỉ học.

Để lại comment

TRƯỜNG THPT PHAN ĐÌNH PHÙNG

02437345741