Đang thực hiện Đang thực hiện

CHUYÊN CẦN NGÀY 13/03/2015

07:11 22/01/2016

CHUYÊN CẦN NGÀY 13/03/2015

TT Họ và tên Lớp Nội dung 
1 LƯU THUỲ LINH 10D1 Nghỉ học tiết 1, 2.
2 ĐINH HIỂU ANH 10D1 Nghỉ học.
3 NGUYỄN ĐINH QUYẾT THẮNG 10D2 Nghỉ học.
4 QUÁCH KHÁNH HÀ 10D3 Nghỉ học.
5 TRẦN HOÀNG DƯƠNG 10D5 Đi học muộn.
6 ĐẶNG QUỐC HUY 10D5 Đi học muộn.
7 ĐỖ HÀ LINH 10D5 Đi học muộn.
8 ĐẶNG QUỐC HUY 10D5 Đi học muộn.
9 LÊ TRÀ MY 10D8 Đi học muộn.
10 NGUYỄN MINH TIẾN 10D8 Đi học muộn.
11 BẠCH NGỌC ANH 10D9 Đi học muộn.
12 NGUYỄN NHƯ NGỌC 10D9 Nghỉ học.
13 BẠCH NGỌC ANH 10D9 Đi học muộn.
14 HÀ THU HẰNG 12A1 Nghỉ học tiết 1, 2.
15 TRẦN THANH BÌNH 12A1 Đi học muộn.
16 TRƯƠNG HỒNG NHUNG 12A1 Đi học muộn.
17 VI MINH SANG 12A1 Đi học muộn.
18 TRƯƠNG ANH VŨ 12A1 Đi học muộn.
19 PHÓ THỊ TƯỜNG VY 12A1 Đi học muộn.
20 NGUYỄN NGỌC BẢO 12A1 Nghỉ học.
21 ĐINH LÊ DUY 12A1 Nghỉ học.
22 ĐỖ THÀNH NAM 12A1 Nghỉ học.
23 PHAN THỊ PHƯƠNG CHI 12A2 Nghỉ học tiết 1, 2.
24 TRẦN VƯƠNG ANH 12A2 Đi học muộn.
25 PHẠM TIẾN ĐẠT 12A2 Đi học muộn.
26 NGUYỄN DUY MINH 12A2 Đi học muộn.
27 HOÀNG THĂNG LONG 12A2 Đi học muộn.
28 TRẦN HUYỀN TRANG 12A2 Đi học muộn.
29 BÙI VŨ LIÊN CHÂU 12A3 Nghỉ học.
30 ĐẶNG TRIỆU HUY 12A3 Nghỉ học.
31 NGUYỄN HUY VŨ 12A4 Nghỉ học tiết 1.
32 PHẠM ANH MỸ 12A4 Đi học muộn.
33 LÝ CẨM NHUNG 12A4 Đi học muộn.
34 PHẠM ANH MỸ 12A4 Đi học muộn.
35 NGÔ THANH TUYỀN 12A5 Nghỉ học tiết 1.
36 ĐỖ MINH HUY 12A5 Đi học muộn.
37 NGUYỄN QUỲNH ANH 12A6 Nghỉ học.
38 TRẦN THỊ THU HÀ 12A6 Nghỉ học.
39 NGUYỄN THÚY HẰNG 12A6 Nghỉ học.
40 PHẠM ĐỨC MINH 12A6 Nghỉ học.
41 TRẦN BÍCH NGỌC 12A6 Nghỉ học.
42 TRỊNH VĂN TIẾN 12A6 Nghỉ học.
43 NGUYỄN LINH CHI 12D1 Nghỉ học tăng cường tiết 4, 5.
44 NGÔ NHẬT LINH 12D1 Đi học muộn học tăng cường.
45 NGUYỄN VĂN MINH 12D1 Đi học muộn học tăng cường.
46 ĐOÀN THUỲ LINH 12D1 Nghỉ học học tăng cường.
47 NGUYỄN MINH PHƯƠNG 12D1 Nghỉ học học tăng cường.
48 VŨ MINH PHƯƠNG 12D1 Nghỉ học học tăng cường.
49 NGUYỄN ĐỨC THỊNH 12D1 Nghỉ học học tăng cường.
50 NGUYỄN HÀ THU 12D1 Nghỉ học học tăng cường.
51 NGUYỄN ĐỨC THỊNH 12D1 Nghỉ học tiết 3, 4, 5.
52 PHẠM VÂN ANH 12D2 Nghỉ học tăng cường tiết 4, 5.
53 PHẠM VÂN ANH 12D2 Đi học muộn học tăng cường.
54 NGÔ HUỆ ANH 12D2 Đi học muộn học tăng cường.
55 TRẦN DIỆP HẰNG 12D2 Đi học muộn học tăng cường.
56 PHẠM THU HUYỀN 12D2 Đi học muộn học tăng cường.
57 NGUYỄN MINH TRANG 12D2 Đi học muộn học tăng cường.
58 PHẠM HÀ PHƯƠNG 12D2 Đi học muộn học tăng cường.
59 NGUYỄN MAI VY 12D2 Đi học muộn học tăng cường.
60 NGUYỄN CẨM TÚ 12D2 Đi học muộn học tăng cường.
61 LÊ KIM NGÂN 12D2 Đi học muộn học tăng cường.
62 LÊ MẠNH LINH 12D2 Đi học muộn học tăng cường.
63 TRẦN TRUNG KIÊN 12D2 Đi học muộn học tăng cường.
64 NGUYỄN KHÁNH HUYỀN 12D2 Đi học muộn học tăng cường.
65 NGUYỄN HỒNG NGỌC 12D2 Đi học muộn.
66 TRẦN TRUNG KIÊN 12D2 Đi học muộn.
67 NGUYỄN THU THẢO 12D3 Đi học muộn.
68 LƯU QUỲNH ANH 12D3 Nghỉ học.
69 TRẦN QUỲNH HOA 12D3 Nghỉ học.
70 NGUYỄN HOÀNG CẨM LINH 12D3 Nghỉ học.
71 MAI PHƯƠNG NHI 12D4 Nghỉ học tiết 1, 2, 3.
72 NGUYỄN MINH HẰNG 12D4 Đi học muộn.
73 NGUYỄN THU TRÀ 12D5 Nghỉ học.
74 TRẦN HỒNG ANH 12D6 Đi học muộn.
75 NGUYỄN THU TRÀ 12Q2 Nghỉ học.
    11Q1 Tiết 1: cô Phương (NN) dạy thay cô Hạnh (NN).
Tiết 2: cô Hằng C dạy thay cô Hạnh (NN).

Để lại comment

TRƯỜNG THPT PHAN ĐÌNH PHÙNG

0988.094.374