Đang thực hiện Đang thực hiện

CHUYÊN CẦN NGÀY 14/09/2015

03:14 28/01/2016

CHUYÊN CẦN NGÀY 14/09/2015

 

TT Họ và tên Lớp Nội dung 
1 ĐẶNG HOÀNG LONG 10A1 Đi học muộn học tăng cường.
2 HOÀNG TRÍ NGHĨA 10A1 Đi học muộn học tăng cường.
3 VŨ TUYẾT ANH 10D3 Nghỉ học tiết 1 - Tin học.
4 LƯU VIỆT HƯNG 10D3 Nghỉ học tiết 1 - Tin học.
5 TĂNG PHƯƠNG KHÁNH 10D4 Nghỉ học giờ Tin học.
6 PHẠM DUY PHONG 10D4 Nghỉ học giờ Tin học.
7 PHẠM THẨM KHÁNH VÂN 10D4 Nghỉ học giờ Tin học.
8 LƯƠNG THẾ VINH 11A1 Đi học muộn học tăng cường.
9 NGUYỄN TIẾN ĐẠT 11A1 Nghỉ học tiết 1 - học tăng cường.
10 LƯƠNG THẾ VINH 11A1 Nghỉ học tiết 1 - học tăng cường.
11 NGUYẾN PHI HƯNG 11A6 Nghỉ học.
12 NGUYỄN LÊ PHƯƠNG LINH 11D1 Nghỉ học học tăng cường.
13 BÙI MINH HIẾU 11D1 Nghỉ học.
14 TRẦN HỒNG ANH 11D2 Đi học muộn giờ Tin học.
15 BÙI NINH DUYÊN 11D2 Đi học muộn giờ Tin học.
16 DƯƠNG HÀ THUỲ LINH 11D2 Đi học muộn giờ Tin học.
17 NGUYỄN THỊ BÍCH LOAN 11D2 Đi học muộn giờ Tin học.
18 PHAN TUỆ NHI 11D2 Đi học muộn giờ Tin học.
19 NGUYỄN MINH THU 11D2 Đi học muộn giờ Tin học.
20 NGUYỄN HÀ THU 11D2 Đi học muộn giờ Tin học.
21 TRẦN MỸ UYÊN 11D2 Đi học muộn giờ Tin học.
22 NGUYỄN ĐỨC KHANH 11D3 Nghỉ học tiết 1 - GDQP.
23 NGUYỄN MINH HIỀN 11D3 Nghỉ học tiết 1 - GDQP.
24 TRỊNH THU GIANG 12A1 Nghỉ học.
25 NGUYỄN THÙY TIÊN 12A1 Nghỉ học.
26 NGUYỄN MINH ANH B 12A4 Đi học muộn giờ Tin học.
27 NGUYỄN THÁI NHẬT ANH 12A4 Đi học muộn giờ Tin học.
28 NGUYỄN QUỐC CƯỜNG 12A4 Đi học muộn giờ Tin học.
29 TRẦN ĐỨC HUY 12A4 Đi học muộn giờ Tin học.
30 PHẠM THÁI HUY 12A4 Nghỉ học giờ Tin học.
31 LÊ LÂM OANH 12A4 Nghỉ học giờ Tin học.
32 NGÔ ĐƯC TIẾN 12A4 Nghỉ học giờ Tin học.
33 NGUYỄN NGỌC ANH 12A5 Nghỉ học.
34 LÊ MINH PHƯƠNG 12D2 Nghỉ học.
35 NGUYỄN PHƯƠNG THẢO 12D4 Nghỉ học.
36 NGUYỄN TƯỜNG VI 12D5 Đi học muộn giờ Tin học.
37 LÊ PHƯƠNG ANH 12D5 Nghỉ học giờ Tin học.
38 HUỲNH MINH ANH 12D7 Nghỉ học.

Để lại comment

TRƯỜNG THPT PHAN ĐÌNH PHÙNG

0988.094.374