Đang thực hiện Đang thực hiện

CHUYÊN CẦN NGÀY 13/10/2015

06:50 28/01/2016

CHUYÊN CẦN NGÀY 13/10/2015

 

TT Họ và tên Lớp Nội dung 
1 NGUYỄN HOÀNG ANH 10A1 Vào muộn 10 - học tăng cường.
2 NGUYỄN LUYỆN XUÂN SƠN 10A1 Vào muộn 5 - học tăng cường.
3 ĐỖ ANH DŨNG 10A2 Nghỉ học Tin học.
4 NGUYỄN NHẬT MINH 10A2 Nghỉ học Tin học.
5 TRẦN KIỀU TRANG 10A2 Nghỉ học Tin học.
6 VŨ TUẤN NAM 10A2 Đi học muộn Tin học.
7 NGÔ MAI PHƯƠNG 10A2 Đi học muộn Tin học.
8 NGUYỄN MINH QUANG 10A2 Đi học muộn Tin học.
9 LÊ MINH TÚ 10A2 Đi học muộn Tin học.
10 HOÀNG THU HÀ 10A2 Đi học muộn.
11 TRẦN PHƯỚC DIỆU ÁNH 10A3 Nghỉ học GDQP.
12 BÙI NGUYÊN HẠNH 10A3 Đi học muộn GDQP.
13 TRẦN LÊ HƯNG 10A3 Đi học muộn GDQP.
14 NGUYỄN HÀ MY 10D2 Vào muộn 5 - học tăng cường.
15 NGÔ NGỌC DƯƠNG 10D5 Nghỉ học.
16 LẠI PHƯƠNG KHANH 10D7 Đi học muộn Tin học.
17 AN TÀI KHOA 10D7 Đi học muộn Tin học.
18 NGUYỄN THÙY LINH 10D7 Đi học muộn Tin học.
19 PHẠM HƯƠNG LY 10D8 Đi học muộn GDQP.
20 NGUYỄN TIẾN THÀNH 11D1 Nghỉ học.
21 NGUYỄN THANH HUYỀN 11D4 Nghỉ học tiết 1.
22 ĐÀO DIỆU LINH 11D4 Nghỉ học.
23 NGÔ PHƯƠNG THỦY 11D6 Vắng mặt tiết Tin học.
24 VŨ NGỌC HUYỀN 11D6 Đi học muộn Tin học.
25 TẠ PHƯƠNG THẢO 11D6 Đi học muộn Tin học.
26 PHẠM PHƯƠNG LINH 11D7 Nghỉ học.
27 ĐẶNG PHƯƠNG ANH 11D8 Đi học muộn Tin học.
28 HÀ THANH HOA 11D8 Đi học muộn Tin học.
29 LÊ NHẬT NAM 12A1 Đi học muộn.
30 ĐÀO HỮU NGHĨA 12A1 Đi học muộn.
31 TRẦN ANH QUÂN 12A1 Đi học muộn.
32 HOÀNG QUANG VŨ 12A1 Đi học muộn.
33 THÁI CAO NGUYÊN 12A1 Vắng mặt đầu tiết 1.
34 TRẦN ĐỨC THẮNG 12A2 Nghỉ học Tin học.
35 NGUYỄN MINH NGUYỆT 12A2 Nghỉ học Tin học.
36 NGUYỄN THÁI HIỀN 12A2 Nghỉ học Tin học.
37 ĐẶNG QUỐC TUẤN 12A2 Đi học muộn.
38 PHẠM NHẬT LINH 12A5 Vắng mặt đầu tiết 1.
39 HOÀNG THU HƯƠNG 12A5 Vắng mặt đầu tiết 1.
40 BÙI THU HÀ 12A5 Vắng mặt đầu tiết 1.
41 ĐẶNG NGỌC ANH 12D3 Nghỉ học Tin học.
42 HOÀNG THỊ THÚY ANH 12D3 Nghỉ học Tin học.
43 NGUYỄN BÁ MINH CHIẾN 12D3 Vắng mặt đầu tiết 1.
44 NGUYỄN HOÀNG CẨM ANH 12D3 Nghỉ học Tin học.
45 TRƯƠNG THU HOÀI 12D3 Nghỉ học Tin học.
46 TRƯƠNG TRẦN MINH TRÍ 12D3 Nghỉ học Tin học.
47 TRƯƠNG TRẦN MINH TRÍ 12D3 Vắng mặt đầu tiết 1.
48 NGUYỄN THỊ BÍCH NHUNG 12D4 Vắng mặt đầu tiết 1.
49 NGUYỄN TRỌNG LÂM 12D6 Vắng mặt đầu tiết 1.
50 NGUYỄN VĨNH HÀO 12Q1 Nghỉ học.
51 NGUYỄN TƯỜNG VY LINH 12Q1 Vắng mặt đầu tiết 1.
    10A1 Tiết 5: cô Minh nghỉ.

Để lại comment

TRƯỜNG THPT PHAN ĐÌNH PHÙNG

02437345741