Đang thực hiện Đang thực hiện

Chuyên cần ngày 14/11/2016

03:28 17/11/2016

Chuyên cần ngày 14/11/2016

TT

Họ và tên

Lớp

Nội dung

1

BÙI THỊ HẠNH

10A1

vào muộn 35 phút học tăng cường

2

NGUYỄN HƯƠNG GIANG B

10A1

vào muộn 35 phút học tăng cường

3

NGUYỄN HUY TÔ

10A1

nghỉ học tiết 4,5 học tăng cường

4

ĐỖ QUỲNH TRANG

10D1

nghỉ học học tăng cường

5

ĐỖ QUỲNH TRANG

10D1

nghỉ học

6

NGUYỄN KHÁNH LINH

10D10

nghỉ học

7

HỒ MINH KHUÊ

10D2

nghỉ học học tăng cường

8

TRẦN PHƯƠNG LINH B

10D2

nghỉ học học tăng cường

9

TRẦN PHƯƠNG LINH B

10D2

nghỉ học

10

LẠI QUANG ANH

10D5

nghỉ học

11

PHAN TUẤN NGUYÊN

10D6

nghỉ học

12

TRẦN HẢI ĐĂNG

10D9

nghỉ học

13

DƯƠNG MINH PHÚC

11A1

nghỉ học

14

LÊ THÀNH TRUNG

11A1

vắng mặt trong lớp đầu giờ tiết 1 học tăng cường

15

MAI TRỰC BÌNH

11A1

vắng mặt trong lớp đầu giờ tiết 1 học tăng cường

16

NGUYỄN ĐĂNG THU HƯƠNG

11A1

đi học muộn 10 phút học tăng cường

17

NGUYỄN HOÀNG ANH

11A1

vắng mặt trong lớp đầu giờ tiết 1 học tăng cường

18

NGUYỄN HOÀNG LÂN A

11A1

vào muộn 15 phút học tăng cường

19

PHẠM DƯƠNG VŨ

11A1

nghỉ học học tăng cường

20

NGUYỄN THUẦN ANH

11A2

nghỉ học giờ Tin học

21

CHU QUỲNH ANH

11D1

nghỉ học

22

CHU QUỲNH ANH

11D1

nghỉ học học tăng cường

23

LÊ DUY CÁC

11D1

nghỉ học

24

PHÙNG LAM PHƯƠNG

11D1

vào muộn 10 phút học tăng cường

25

TẠ DUY HÀ KHOA

11D1

nghỉ học

26

VŨ DIỆU LINH

11D10

nghỉ học

27

PHẠM HỒNG QUANG

11D2

vào muộn 10 phút học tăng cường

28

PHẠM KIM LONG

11D2

nghỉ học tiết 4 học tăng cường

29

TRẦN ANH THƯ

11D2

nghỉ học

30

VŨ THU TRANG

11D2

đi học muộn 5 phút học tăng cường

31

LÊ QUANG DŨNG

11D7

nghỉ học

32

NGUYỄN VŨ ANH

11D7

nghỉ học

33

MAI HƯƠNG GIANG

12D1

nghỉ học tiết 5

34

NGUYỄN LÊ PHƯƠNG LINH

12D1

nghỉ học

35

NGUYỄN THỤC ANH

12D4

đi học muộn giờ Tin học

36

NGUYỄN PHÚC KHÁNH LINH

12D6

nghỉ học

37

LÊ KHÁNH LINH

12D8

nghỉ học

38

LÊ QUỲNH CHI

12D9

nghỉ học

Để lại comment

TRƯỜNG THPT PHAN ĐÌNH PHÙNG

0988.094.374