Đang thực hiện Đang thực hiện

Chuyên cần ngày 13/9/2016

14:25 14/09/2016

Chuyên cần ngày 13/9/2016

TT

Họ và tên

Lớp

Nội dung

1

LÊ NGỌC PHƯƠNG UYÊN

10D1

nghỉ học

2

TĂNG MINH GIANG

10D1

nghỉ học

3

NGUYỄN CHÍ MAI QUỲNH

10D7

nghỉ học

4

VŨ THU GIANG

10D7

nghỉ học

5

NGUYỄN HOÀI NGỌC

10D8

nghỉ học

6

NGUYỄN QUANG ANH

11A1

nghỉ học

7

BÙI MINH NGỌC

11A3

đi học muộn giờ Thể dục

8

BÙI NGUYÊN HẠNH

11A3

đi học muộn giờ Thể dục

9

CÔNG NGHĨA TRỌNG

11A3

đi học muộn giờ Thể dục

10

ĐỖ MẠNH CẦM

11A3

đi học muộn giờ Thể dục

11

TRẦN LÊ HƯNG

11A3

đi học muộn giờ Thể dục

12

TRẦN ANH THƯ

11D2

nghỉ học tiết 1

13

NGUYỄN TRÚC QUỲNH

11D5

đi học muộn

14

ĐINH BÁ HƯNG

12A1

nghỉ học

15

HÀ NGỌC HẠNH

12A1

nghỉ học tiết 1 học tăng cường

16

LƯƠNG THẾ VINH

12A1

nghỉ học

17

PHƯƠNG VIỆT HOÀNG

12A1

vào muộn 45 phút học tăng cường

18

BÙI MINH THẢO

12A3

nghỉ học

19

NGUYỄN HỒNG NGỌC

12A3

nghỉ học

20

NGUYỄN ĐỨC HIẾU

12A4

nghỉ học

21

NGUYỄN NGỌC THANH

12A4

nghỉ học

22

BÙI MINH HIẾU

12D1

nghỉ học học tăng cường

23

BÙI MINH HIẾU

12D1

nghỉ học tiết 2,3,4,5

24

ĐẶNG NHẬT HƯNG

12D1

nghỉ học tiết 1 học tăng cường

25

ĐẶNG TRẦN HẢI ĐĂNG

12D1

nghỉ học tiết 1 học tăng cường

26

ĐẶNG XUÂN HIỆP

12D1

nghỉ học tiết 1 học tăng cường

27

ĐINH HIỂU ANH

12D1

nghỉ học học tăng cường

28

ĐINH HIỂU ANH

12D1

nghỉ học tiết 1

29

ĐỒNG PHÚC ĐẠT

12D1

vào muộn 10 phút học tăng cường

30

LẠI ANH THƯ

12D1

vào muộn 10 phút học tăng cường

31

LÊ PHƯƠNG NGÂN

12D1

vào muộn 10 phút học tăng cường

32

LƯU HƯƠNG GIANG

12D1

vào muộn 10 phút học tăng cường

33

LƯU THUỲ LINH

12D1

vào muộn 10 phút học tăng cường

34

MAI NGỌC PHƯƠNG TRINH

12D1

nghỉ học

35

NGUYỄN ĐỨC DUY

12D1

vào muộn 10 phút học tăng cường

36

NGUYỄN HUYỀN VY

12D1

nghỉ học tiết 1 học tăng cường

37

NGUYỄN LÊ PHƯƠNG LINH

12D1

nghỉ học học tăng cường

38

NGUYỄN NGỌC MAI LAN

12D1

nghỉ học học tăng cường

39

NGUYỄN THANH NGÂN

12D1

nghỉ học học tăng cường

40

NGUYỄN TIẾN THÀNH

12D1

vào muộn 10 phút học tăng cường

41

PHẠM PHƯƠNG THẢO

12D1

nghỉ học tiết 1 học tăng cường

42

TRẦN LÊ HOÀNG ANH

12D1

nghỉ học học tăng cường

43

BÙI NGỌC BẢO VÂN

12D2

nghỉ học

44

VŨ THỊ VIỆT PHƯƠNG

12D2

nghỉ học

45

TRẦN QUỲNH TRANG

12D7

nghỉ học

46

NGUYỄN MINH PHƯƠNG

12D8

nghỉ học

47

NGUYỄN THỊ KHÁNH LINH

12D8

nghỉ học

48

NGUYỄN THU HIỀN

12D9

nghỉ học

49

TRẦN THỊ MỸ DUYÊN

12D9

nghỉ học

Để lại comment

TRƯỜNG THPT PHAN ĐÌNH PHÙNG

0988.094.374