Đang thực hiện Đang thực hiện

CHUYÊN CẦN NGÀY 13/01/2016

03:52 29/01/2016

CHUYÊN CẦN NGÀY 13/01/2016

 

TT Họ và tên Lớp Nội dung 
1 LÊ MINH ANH 10A1 Nghỉ học chương trình IELTS.
2 BÙI HÀ DIỆU LINH 10A1 Nghỉ học chương trình IELTS.
3 HOÀNG TRÂM ANH 10A1 Nghỉ học chương trình IELTS.
4 HOÀNG TRÍ NGHĨA 10A1 Nghỉ học chương trình IELTS.
5 PHẠM HẢI HÒA 10A1 Nghỉ học chương trình IELTS.
6 DOÃN TRUNG DŨNG 10A5 Nghỉ học.
7 NGUYỄN CHÍ KIÊN 10D1 Nghỉ học.
8 LÊ MỸ LINH 10D1 Nghỉ học chương trình IELTS.
9 NGUYỄN KIM QUYÊN 10D2 Nghỉ học chương trình IELTS.
10 TRỊNH VÂN ANH 10D2 Nghỉ học chương trình IELTS.
11 VŨ THU UYÊN 10D2 Nghỉ học.
12 VŨ THU UYÊN 10D2 Nghỉ học chương trình IELTS.
13 NGUYỄN PHƯƠNG LINH A 10D4 Nghỉ học.
14 PHẠM THẨM KHÁNH VÂN 10D4 Nghỉ học.
15 HOÀNG NGUYỄN HUYỀN CHI 10D7 Nghỉ học.
16 NGÔ MINH HUYỀN 11A1 Nghỉ học tiết 1 - học tăng cường.
17 NGÔ MINH HUYỀN 11A1 Nghỉ học.
18 NGUYỄN TIẾN ĐẠT 11A1 Vào học muộn 20 - học tăng cường.
19 NGUYỄN TIẾN ANH 11A5 Vắng mặt trong lớp tiết 1  - Tin học.
20 HOÀNG ĐỨC TRUNG 11A5 Vắng mặt trong lớp tiết 1  - Tin học.
21 BÙI MINH HIẾU 11D1 Nghỉ học tiết 1 - học tăng cường.
22 ĐẶNG NHẬT HƯNG 11D1 Vào học muộn 10 - học tăng cường.
23 ĐẶNG THANH HUYỀN 11D1 Vào học muộn 7 - học tăng cường.
24 ĐẶNG TRẦN HẢI ĐĂNG 11D1 Nghỉ học tiết 1 - học tăng cường.
25 ĐINH HIỂU ANH 11D1 Nghỉ học học tăng cường.
26 DƯƠNG THU NGÂN 11D1 Vào học muộn 10 - học tăng cường.
27 LẠI ANH THƯ 11D1 Nghỉ học học tăng cường.
28 LÊ THỊ QUỲNH ANH 11D1 Nghỉ học học tăng cường.
29 LƯU THUỲ LINH 11D1 Nghỉ học học tăng cường.
30 LƯU THUỲ LINH 11D1 Nghỉ học tiết 3.
31 NGUYỄN HUYỀN VY 11D1 Vào học muộn 7 - học tăng cường.
32 NGUYỄN LÊ PHƯƠNG LINH 11D1 Nghỉ học tiết 1, 2 - học tăng cường.
33 NGUYỄN THỦY HƯƠNG 11D1 Nghỉ học học tăng cường.
34 ĐẶNG VIỆT THỊNH 11D2 Nghỉ học tiết 1 - học tăng cường.
35 LÊ MINH CHÂU 11D2 Nghỉ học học tăng cường.
36 LÊ MINH CHÂU 11D2 Nghỉ học.
37 NGUYỄN ĐINH QUYẾT THẮNG 11D2 Vào học muộn 10 - học tăng cường.
38 NGUYỄN THỊ BÍCH LOAN 11D2 Vào học muộn 15 - học tăng cường.
39 LÊ PHƯƠNG LINH 11D3 Nghỉ học.
40 NGUYỄN ĐỖ MINH ĐỨC 11D5 Nghỉ học.
41 NGUYỄN MINH HIỀN 11D7 Nghỉ học.
42 TRẦN QUẾ ANH 11D8 Nghỉ học.
43 BẠCH NGỌC ANH 11D9 Vắng mặt trong lớp tiết 1 - GDQP.
44 DƯƠNG NGUYỄN MINH CHÂU 11D9 Vắng mặt trong lớp tiết 1 - GDQP.
45 LÊ GIA HIỂN 11D9 Vắng mặt trong lớp tiết 1 - GDQP.
46 LÊ HUY TIẾN 11D9 Vắng mặt trong lớp tiết 1 - GDQP.
47 LÊ MINH THU 11D9 Vắng mặt trong lớp tiết 1 - GDQP.
48 NGUYỄN NHƯ NGỌC 11D9 Vắng mặt trong lớp tiết 1 - GDQP.
49 NGUYỄN TUẤN VIỆT 11D9 Đi học muộn tiết 1- GDQP.
50 TRẦN KHÁNH VÂN 11D9 Vắng mặt trong lớp tiết 1 - GDQP.
51 TRẦN THU TRANG 11D9 Vắng mặt trong lớp tiết 1 - GDQP.
52 VŨ LINH ĐAN 11D9 Vắng mặt trong lớp tiết 1 - GDQP.
53 HÀ NGỌC HIỆP 12A3 Nghỉ học giờ GDQP.
54 NGUYỄN BÁ LƯƠNG 12A3 Đi học muộn.
55 NGUYỄN BÍCH THUỶ 12A3 Nghỉ học giờ GDQP.
56 NGUYỄN THỊ HOÀI PHƯƠNG 12A3 Đi học muộn.
57 PHAN CẢNH TRUNG 12A3 Nghỉ học giờ GDQP.
58 TRẦN HUYỀN CHI 12A3 Nghỉ học giờ GDQP.
59 TRẦN HUYỀN CHI 12A3 Nghỉ học.
60 NGUYỄN MINH ANH A 12A4 Đi học muộn.
61 VÕ VĂN TOÀN 12A4 Nghỉ học.
62 HOÀNG THU HƯƠNG 12A5 Nghỉ học tiết 1.
63 BẠCH TRỌNG HIẾU 12A6 Nghỉ học giờ GDQP.
64 LÊ SƠN HOÀNG 12A6 Nghỉ học giờ GDQP.
65 NGUYỄN MINH TÂM 12A6 Nghỉ học giờ GDQP.
66 TRẦN VĂN NGHĨA 12A6 Nghỉ học giờ GDQP.
67 LÊ MINH PHƯƠNG 12D2 Nghỉ học tiết 1.
68 VŨ NGỌC DIỆP 12D2 Nghỉ học.
69 NGUYỄN PHƯƠNG THẢO 12D4 Nghỉ học.
70 NGUYỄN THỊ KHÁNH HÀ 12D6 Nghỉ học.
71 ĐỖ PHƯƠNG ANH 12D7 Nghỉ học.
72 LƯƠNG NGỌC QUỲNH MAI 12D7 Nghỉ học tiết 1.
73 NGUYỄN NGỌC DIỆU 12D7 Nghỉ học tiết 1.
74 TRẦN THỦY TIÊN 12D7 Nghỉ học tiết 1.
75 VŨ HOÀNG GIANG 12D7 Nghỉ học tiết 1.
76 KHÚC NGỌC ANH 12D8 Nghỉ học.

Để lại comment

TRƯỜNG THPT PHAN ĐÌNH PHÙNG

0988.094.374