Đang thực hiện Đang thực hiện

CHUYÊN CẦN NGÀY 16/03/2015

07:11 22/01/2016

CHUYÊN CẦN NGÀY 16/03/2015

TT Họ và tên Lớp Nội dung 
1 QUÁCH THỊ NGỌC ÁNH 10A2 Nghỉ học tiết 1, 2.
2 NGUYỄN VIỆT ANH 10A2 Nghỉ học tiết 1, 2.
3 NGUYỄN TRÍ HIẾU 10A2 Nghỉ học tiết 1, 2.
4 ĐỖ VIẾT THIỆN 10A2 Nghỉ học tiết 1, 2.
5 NGUYỄN THỦY HƯƠNG 10D1 Nghỉ học.
6 NGUYỄN TIẾN THÀNH 10D1 Nghỉ học.
7 LÊ THỊ QUỲNH ANH 10D1 Nghỉ học.
8 NGUYỄN ĐINH QUYẾT THẮNG 10D2 Đi học muộn.
9 PHẠM PHƯƠNG THẢO 11Q1 Nghỉ học tiết 4.
10 BÙI THỊ THUÝ HẰNG 11Q1 Nghỉ học tiết 4.
11 NGUYỄN VĨNH HÀO 11Q1 Nghỉ học tiết 2.
12 THÁI BÌNH MINH 12A1 Nghỉ học tăng cường tiết 4, 5.
13 TRẦN TÙNG LÂM 12A1 Nghỉ học tăng cường tiết 4, 5.
14 LÊ TUẤN ANH 12A1 Đi học muộn học tăng cường.
15 LÊ QUỐC ĐẠT 12A1 Đi học muộn học tăng cường.
16 THÁI BÌNH MINH 12A1 Đi học muộn học tăng cường.
17 TRẦN TÙNG LÂM 12A1 Đi học muộn học tăng cường.
18 NGUYỄN THANH TÙNG 12A1 Đi học muộn học tăng cường.
19 TRƯƠNG ANH VŨ 12A1 Đi học muộn học tăng cường.
20 NGUYỄN THỊ QUỲNH GIANG 12A1 Nghỉ học tăng cường tiết 1, 2.
21 PHẠM SỸ TÙNG SƠN 12A1 Nghỉ học tăng cường tiết 1, 2.
22 ĐINH LÊ DUY 12A1 Nghỉ học học tăng cường.
23 NGUYỄN HOÀNG HẢI 12A1 Nghỉ học học tăng cường.
24 TRƯƠNG HỒNG NHUNG 12A1 Nghỉ học học tăng cường.
25 THÁI ANH TÚ 12A1 Nghỉ học học tăng cường.
26 THÁI BÌNH MINH 12A1 Nghỉ học tiết 1, 2.
27 NGUYỄN NGỌC BẢO 12A1 Nghỉ học.
28 TRẦN THANH BÌNH 12A1 Nghỉ học.
29 TRẦN DIỆU LINH 12A1 Nghỉ học.
30 PHÓ THỊ TƯỜNG VY 12A1 Nghỉ học.
31 PHẠM LÊ ĐỨC ANH 12A2 Nghỉ học tăng cường tiết 4, 5.
32 NGUYỄN BÍCH HẠNH 12A2 Nghỉ học tăng cường tiết 4, 5.
33 TRẦN VIỆT LINH 12A2 Nghỉ học tăng cường tiết 4, 5.
34 NGUYỄN QUANG MINH 12A2 Nghỉ học tăng cường tiết 4, 5.
35 NGUYỄN TRỌNG TÂM 12A2 Nghỉ học tăng cường tiết 4, 5.
36 VŨ NHẬT NAM 12A2 Nghỉ học tăng cường tiết 1, 2.
37 NGUYỄN QUANG HUY 12A2 Nghỉ học học tăng cường.
38 NGUYỄN CÔNG LỘC 12A2 Nghỉ học học tăng cường.
39 NGUYỄN NHẬT MINH 12A2 Nghỉ học học tăng cường.
40 PHẠM ANH QUÂN 12A2 Nghỉ học học tăng cường.
41 ĐỖ HOÀNG QUÂN 12A2 Nghỉ học học tăng cường.
42 NGUYỄN THANH BÌNH 12A2 Đi học muộn học tăng cường.
43 NGUYỄN TRƯỜNG GIANG 12A2 Đi học muộn học tăng cường.
44 BÙI HUY MẠNH 12A2 Đi học muộn học tăng cường.
45 ĐẶNG ANH MINH 12A2 Đi học muộn học tăng cường.
46 NGUYỄN TUẤN DƯƠNG 12A2 Nghỉ học.
47 ĐẶNG TRIỆU HUY 12A3 Đi học muộn.
48 LÊ LINH CHI 12A4 Nghỉ học.
49 NGUYỄN LINH CHI 12A4 Nghỉ học.
50 NGUYỄN HUY VŨ 12A4 Nghỉ học.
51 ĐẶNG TRẦN KHÁNH LINH 12A6 Nghỉ học.
52 NGUYỄN TÀI DUY ANH 12D1 Đi học muộn giờ GDQP.
53 NGUYỄN LINH CHI 12D1 Đi học muộn giờ GDQP.
54 LÊ HÀ KHANH 12D1 Đi học muộn giờ GDQP.
55 NGUYỄN VĂN MINH 12D1 Đi học muộn giờ GDQP.
56 VŨ MINH PHƯƠNG 12D1 Đi học muộn giờ GDQP.
57 LÂM THỊ MAI QUYÊN 12D1 Đi học muộn giờ GDQP.
58 NGUYỄN HÀ THU 12D1 Đi học muộn giờ GDQP.
59 ĐỖ THUỲ TRANG 12D1 Đi học muộn giờ GDQP.
60 NGUYỄN MINH TRANG 12D1 Đi học muộn giờ GDQP.
61 ĐẶNG HÀ PHƯƠNG 12D1 Nghỉ học giờ GDQP.
62 VŨ TÁ HUY 12D2 Đi học muộn giờ Tin.
63 TRẦN TRUNG KIÊN 12D2 Đi học muộn giờ Tin.
64 NGUYỄN HOÀNG QUÂN 12D2 Đi học muộn giờ Tin.
65 LƯU QUỲNH ANH 12D3 Nghỉ học.
66 PHẠM QUỐC ANH 12D3 Nghỉ học.
67 NGUYỄN HOÀNG CẨM LINH 12D3 Nghỉ học.
68 TRẦN KHÁNH LINH 12D3 Nghỉ học.
69 VŨ NGỌC HUỆ CHI 12D4 Nghỉ học.
70 PHẠM HUY HOÀNG 12D4 Nghỉ học.
71 ĐOÀN THẢO NHI 12D4 Nghỉ học.
72 NGUYỄN MINH HẰNG 12D4 Đi học muộn.
73 CÔNG NGỌC HUYỀN 12D6 Nghỉ học.
74 BÙI LÊ TRANG 12D6 Nghỉ học.
75 NGUYỄN MINH THƯ 12D6 Nghỉ học.
76 ĐỖ HOÀNG LÂN 12D7 Nghỉ học.
77 ĐINH HẢI LONG 12Q1 Nghỉ học tiết 1, 2, 3.
78 LÊ CHIẾN THẮNG 12Q2 Đi học muộn.

Để lại comment

TRƯỜNG THPT PHAN ĐÌNH PHÙNG

0988.094.374