Đang thực hiện Đang thực hiện

CHUYÊN CẦN NGÀY 14/04/2015

08:09 22/01/2016

CHUYÊN CẦN NGÀY 14/04/2015

 

TT Họ và tên Lớp Nội dung 
1 LÊ MINH KHANG 10A2 Đi học muộn.
2 NGUYỄN HỒNG NGỌC 10A3 Nghỉ học giờ Tin học.
3 ĐẶNG MINH PHƯƠNG 10A3 Nghỉ học.
4 ĐINH TIẾN AN 10A4 Đi học muộn giờ Tin học.
5 LÊ THÁI SƠN 10A4 Nghỉ học giờ Tin học.
6 NGUYỄN ANH DUY 10A4 Nghỉ học giờ Tin học.
7 LÊ THỊ THIÊN NGA 10A6 Nghỉ học.
8 LẠI ANH THƯ 10D1 Đi học muộn học tăng cường.
9 PHẠM GIA LINH 10D1 Nghỉ học tăng cường.
10 QUANG MỸ HẠNH 10D1 Nghỉ học tăng cường.
11 ĐINH HIỂU ANH 10D1 Nghỉ học tăng cường.
12 MAI NGỌC PHƯƠNG TRINH 10D1 Nghỉ học.
13 NGUYỄN ĐINH QUYẾT THẮNG 10D2 Đi học muộn.
14 VŨ NGỌC ĐỨC 10D4 Nghỉ học.
15 NGUYỄN THỊ MINH PHÚC 10D4 Nghỉ học.
16 NGUYỄN PHƯƠNG THẢO 10D5 Nghỉ học.
17 NGÔ LÊ HÀ ANH 10D8 Nghỉ học.
18 NGUYỄN ĐỊCH LONG 11A1 Nghỉ học.
19 HÀ MINH HIẾU 11A2 Nghỉ học.
20 HÀ NGỌC HIỆP 11A3 Nghỉ học.
21 VŨ QUỐC MINH 11D1 Nghỉ học giờ Tin học.
22 TRẦN HÀ MY 11D1 Nghỉ học.
23 VŨ QUỐC MINH 11D1 Nghỉ học.
24 TRỊNH THU TRANG 11D1 Đi học muộn giờ Tin học và GDQP.
25 LÊ MINH PHƯƠNG 11D2 Nghỉ học tiết 3, 4, 5.
26 NGUYỄN MINH KHUÊ 11D2 Nghỉ học.
27 TRẦN ANH ĐỨC 11D2 Nghỉ học.
28 PHƯƠNG THU NGỌC 11D3 Nghỉ học.
29 VŨ YẾN NHI 11D5 Nghỉ học.
30 ĐẶNG MINH ANH 11D7 Nghỉ học.
31 LÊ THỤY QUYÊN 11D7 Nghỉ học.
32 BÙI ĐỨC THỊNH 11D7 Nghỉ học.
33 MAI HUYỀN ANH 11D8 Nghỉ học giờ GDQP.
34 HOÀNG ĐÔNG HẢI 11D8 Đi học muộn.
35 CAO TRÀ MY 11D8 Đi học muộn giờ Tin học và GDQP.
36 NGUYỄN THỊ LINH CHI 11D8 Đi học muộn giờ Tin học và GDQP.
37 TRƯƠNG ANH VŨ 12A1 Nghỉ học giờ GDQP.
38 ĐINH LÊ DUY 12A1 Nghỉ học giờ GDQP.
39 LÊ TUẤN ANH 12A1 Đi học muộn giờ Tin học.
40 TRẦN THANH BÌNH 12A1 Đi học muộn giờ Tin học.
41 NGUYỄN HOÀNG HẢI 12A1 Đi học muộn giờ Tin học.
42 TRẦN TÙNG LÂM 12A1 Đi học muộn giờ Tin học.
43 TRƯƠNG ANH VŨ 12A1 Đi học muộn giờ Tin học.
44 PHÓ THỊ TƯỜNG VY 12A1 Đi học muộn giờ Tin học.
45 TRƯƠNG ANH VŨ 12A1 Nghỉ học.
46 NGUYỄN HOÀNG HẢI 12A1 Đi học muộn.
47 NGUYỄN TRƯỜNG GIANG 12A2 Đi học muộn.
48 TRẦN TUẤN ANH 12A2 Đi học muộn.
49 NGUYỄN CÔNG LỘC 12A2 Đi học muộn.
50 TRẦN HỮU TÚ 12A4 Đi học muộn.
51 NGUYỄN MINH HẰNG 12A4 Nghỉ học.
52 LÊ KHÁNH TÙNG 12A4 Đi học muộn.
53 NGUYỄN TUẤN TÀI 12A5 Đi học muộn.
54 TRẦN BÍCH NGỌC 12A6 Nghỉ học.
55 LÊ THUỲ LINH 12D1 Nghỉ học tăng cường.
56 NGUYỄN TÀI DUY ANH 12D1 Nghỉ học tăng cường.
57 PHẠM HÀ PHƯƠNG 12D2 Nghỉ học tăng cường không phép.
58 LÊ MẠNH LINH 12D2 Nghỉ học tăng cường không phép.
59 TRẦN TRUNG KIÊN 12D2 Nghỉ học tăng cường không phép.
60 PHẠM VÂN ANH 12D2 Nghỉ học tăng cường có phép.
61 TRẦN QUANG ĐẠT 12D2 Đi học muộn học tăng cường.
62 NGUYỄN HỒNG NGỌC 12D2 Đi học muộn học tăng cường.
63 NGUYỄN MAI VY 12D2 Đi học muộn học tăng cường.
64 NGUYỄN TÙNG LÂM 12D2 Đi học muộn học tăng cường.
65 NGUYỄN CẨM TÚ 12D2 Đi học muộn học tăng cường.
66 LƯ UYỂN THUÝ 12D2 Nghỉ học có phép.
67 NGUYỄN THẢO HIỀN 12D4 Đi học muộn.
68 NGUYỄN THỊ HÀ TRANG 12D4 Nghỉ học.
69 VŨ NGỌC HUỆ CHI 12D4 Đi học muộn.
70 NGUYỄN THỊ HÀ TRANG 12D4 Đi học muộn.
71 NGUYỄN THẢO HIỀN 12D4 Đi học muộn.
72 TRƯƠNG QUANG DUY 12D6 Đi học muộn.
73 LÊ QUANG ĐỨC 12D6 Đi học muộn.
74 TRỊNH THU HÀ 12D6 Đi học muộn.
75 TRẦN HÀ ANH 12D7 Nghỉ học tiết 2, 3, 4, 5.
76 VŨ XUÂN QUỲNH 12D7 Nghỉ học.
77 ĐOÀN PHƯƠNG HOA 12D7 Nghỉ học.
78 LÊ NGỌC LINH 12D7 Đi học muộn.
79 PHẠM NGỌC ÁNH 12Q2 Đi học muộn.

Để lại comment

TRƯỜNG THPT PHAN ĐÌNH PHÙNG

02437345741