Đang thực hiện Đang thực hiện

CHUYÊN CẦN NGÀY 13/05/2015

02:58 28/01/2016

CHUYÊN CẦN NGÀY 13/05/2015

 

TT Họ và tên Lớp Nội dung 
1 CUNG THỊ TÀI PHƯƠNG 10A1 Đi học muộn học tăng cường.
2 NGUYỄN MINH THUÝ 10A1 Đi học muộn học tăng cường.
3 NGUYỄN TUẤN GIA BÁCH 10A1 Đi học muộn học tăng cường.
4 DƯƠNG MINH HIẾU 10A1 Nghỉ học.
5 LÊ MINH HIẾU 10A1 Nghỉ học.
6 LÊ TRUNG KIÊN 10A4 Nghỉ học.
7 CHU BÁCH TÙNG 10A4 Nghỉ học.
8 NGUYỄN ĐỨC DUY 10D1 Đi học muộn học tăng cường.
9 NGUYỄN THỦY HƯƠNG 10D1 Đi học muộn học tăng cường.
10 NGUYỄN DIỄM THU 10D1 Đi học muộn học tăng cường.
11 LẠI ANH THƯ 10D1 Đi học muộn học tăng cường.
12 NGUYỄN HUYỀN VY 10D1 Đi học muộn học tăng cường.
13 NGUYỄN THANH NGÂN 10D1 Nghỉ học.
14 PHẠM THỊ DIỆU ANH 10D2 Đi học muộn học tăng cường.
15 NGUYỄN QUỲNH MAI 10D2 Đi học muộn học tăng cường.
16 LÊ VŨ LONG 10D2 Đi học muộn học tăng cường.
17 ĐỖ TIẾN ĐẠT 10D2 Đi học muộn học tăng cường.
18 BÙI VIỆT HOÀNG 10D2 Đi học muộn học tăng cường.
19 TRẦN HỒNG ANH 10D2 Đi học muộn học tăng cường.
20 NGÔ PHƯƠNG ANH 10D4 Đi học muộn.
21 NGÔ HUYỀN MY 10D4 Đi học muộn.
22 TRẦN LINH ĐAN 10D4 Nghỉ học.
23 NGUYỄN MINH ANH 10D5 Nghỉ học.
24 TRẦN NGỌC MINH 10D5 Nghỉ học.
25 NGHIÊM NGỌC MAI 10D6 Nghỉ học.
26 PHẠM PHƯƠNG LINH 10D7 Nghỉ học.
27 NGUYỄN THU PHƯƠNG 10D8 Đi học muộn.
28 BÙI MINH ĐĂNG 11A1 Nghỉ học.
29 PHẠM HÀ LINH 11A2 Nghỉ học.
30 PHẠM BÍCH NGỌC 11D2 Nghỉ học.
31 LÊ MINH PHƯƠNG 11D2 Nghỉ học.
32 TRẦN HOÀNG PHƯƠNG LAN 11D5 Nghỉ học.
33 PHẠM THUÝ HÀ ANH 11D7 Nghỉ học.
34 TRẦN ANH ĐỨC 11D7 Nghỉ học.
35 ĐAN VIỆT ANH 11D8 Nghỉ học.
36 BÙI VĨNH KIỆT 11D8 Nghỉ học.
37 PHÍ HUYỀN HƯƠNG 11Q1 Đi học muộn.
38 TRƯƠNG HỒNG NHUNG 12A1 Đi học muộn.
39 VI MINH SANG 12A1 Đi học muộn.
40 PHÓ THỊ TƯỜNG VY 12A1 Đi học muộn.
41 TRẦN THANH BÌNH 12A1 Nghỉ học.
42 PHƯƠNG MẠNH ĐỨC 12A1 Nghỉ học.
43 NGUYỄN THỊ QUỲNH GIANG 12A1 Nghỉ học.
44 NGUYỄN QUỲNH TRANG 12A1 Nghỉ học.
45 NGUYỄN DIỆU LINH 12A3 Đi học muộn.
46 NGUYỄN MINH NGỌC 12A3 Đi học muộn.
47 NGUYỄN THANH HIỀN 12A3 Nghỉ học.
48 PHAN THANH HUYỀN 12A3 Nghỉ học.
49 NGUYỄN HOÀNG ANH 12A4 Đi học muộn.
50 NGUYỄN MINH HẰNG 12A4 Đi học muộn.
51 LÝ CẨM NHUNG 12A4 Đi học muộn.
52 PHẠM ANH MỸ 12A4 Đi học muộn.
53 NGUYỄN THU NGÂN 12A4 Nghỉ học.
54 NGUYỄN QUỲNH ANH 12A6 Nghỉ học.
55 PHẠM ĐỨC MINH 12A6 Nghỉ học.
56 NGUYỄN NGỌC DIỆP 12D1 Đi học muộn học tăng cường.
57 NGUYỄN VĂN MINH 12D1 Đi học muộn học tăng cường.
58 LÊ HÀ KHANH 12D1 Đi học muộn học tăng cường.
59 ĐẶNG HÀ PHƯƠNG 12D1 Đi học muộn học tăng cường.
60 NGÔ NHẬT LINH 12D1 Đi học muộn học tăng cường.
61 HỒ PHƯƠNG DUNG 12D1 Đi học muộn học tăng cường.
62 VŨ HÀ MY 12D1 Đi học muộn.
63 ĐINH TUẤN SƠN 12D1 Nghỉ học.
64 TRẦN MINH ANH 12D2 Đi học muộn học tăng cường.
65 TRẦN TRUNG KIÊN 12D2 Đi học muộn học tăng cường.
66 VŨ TÁ HUY 12D2 Đi học muộn học tăng cường.
67 NGUYỄN TÙNG LÂM 12D2 Đi học muộn học tăng cường.
68 PHẠM HÀ PHƯƠNG 12D2 Đi học muộn học tăng cường.
69 NGUYỄN MINH TRANG 12D2 Đi học muộn học tăng cường.
70 LÊ KHẢI ANH 12D3 Đi học muộn.
71 TRẦN MINH ÁNH 12D3 Đi học muộn.
72 HỒ HẰNG ANH 12D3 Nghỉ học.
73 PHẠM QUỐC ANH 12D3 Nghỉ học.
74 NGUYỄN VIỆT BÁCH 12D3 Nghỉ học.
75 NGUYỄN BẢO CẦM 12D3 Nghỉ học.
76 NGUYỄN HUYỀN CHI 12D3 Nghỉ học.
77 NGUYỄN KIM CHI 12D3 Nghỉ học.
78 NGÔ QUANG HUY 12D3 Nghỉ học.
79 NGUYỄN KHÁNH LINH 12D3 Nghỉ học.
80 VŨ VÂN TRANG 12D3 Nghỉ học.
81 LÊ THỊ HẢI VÂN 12D3 Nghỉ học.
82 LÊ QUANG ĐỨC 12D6 Đi học muộn.
83 NGUYỄN HOÀNG HIỆP 12D6 Đi học muộn.
84 TRẦN THIỆN TÂM 12D6 Đi học muộn.
85 NGUYỄN ANH VŨ 12D6 Đi học muộn.
86 LÊ MINH ANH 12D6 Nghỉ học.
87 TRƯƠNG QUANG DUY 12D6 Nghỉ học.
88 CÔNG NGỌC HUYỀN 12D6 Nghỉ học.
89 ĐẶNG KIM OANH 12D6 Nghỉ học.
90 NGUYỄN LINH VÂN 12D6 Nghỉ học.
91 NGUYỄN MINH UYÊN 12D6 Nghỉ học.
92 LÊ NGỌC LINH 12D7 Đi học muộn.
93 NGÔ YẾN NHI 12D7 Nghỉ học.
94 NGUYỄN VIỆT KHÁNH 12D7 Nghỉ học.
95 TẠ CÔNG MINH 12Q1 Đi học muộn.
96 TRẦN VIỆT BÁCH 12Q1 Nghỉ học.
97 ĐỖ NGỌC THU 12Q1 Nghỉ học.
98 TRẦN TIẾN ĐẠT 12Q1 Nghỉ học.
    12Q2 Tiết 1: cô Thủy (NN) dạy thay cô Quyên (B).
    12A2 Tiết 3: cô Hoan (NN) dạy thay cô Quyên (B).
    12Q1 Tiết 1: cô Mai Anh (Văn) dạy thay cô Dung (Sử).
Tiết 2: cô Mai Anh (Văn) dạy thay cô Bảy (Địa).

Để lại comment

TRƯỜNG THPT PHAN ĐÌNH PHÙNG

02437345741