Đang thực hiện Đang thực hiện

CHUYÊN CẦN NGÀY 14/05/2015

02:59 28/01/2016

CHUYÊN CẦN NGÀY 14/05/2015

 

TT Họ và tên Lớp Nội dung 
1 HÀ NGỌC HẠNH 10A1 Nghỉ học học tăng cường.
2 PHƯƠNG VIỆT HOÀNG 10A1 Nghỉ học học tăng cường.
3 VŨ KHÁNH QUÂN 10A1 Nghỉ học học tăng cường.
4 TĂNG ANH QUÂN 10A1 Nghỉ học học tăng cường.
5 LÊ MINH HOÀNG 10A4 Nghỉ học.
6 PHẠM LÊ PHƯƠNG ANH 10D1 Nghỉ học học tăng cường.
7 NGUYỄN THỦY HƯƠNG 10D1 Nghỉ học học tăng cường.
8 NGUYỄN HÀ LINH 10D1 Nghỉ học học tăng cường.
9 NGUYỄN THANH NGÂN 10D1 Nghỉ học học tăng cường.
10 LÊ THỊ QUỲNH ANH 10D1 Nghỉ học học tăng cường.
11 LÊ PHƯƠNG NGÂN 10D1 Đi học muộn.
12 PHẠM VY LÊ 10D1 Nghỉ học.
13 VŨ TRUNG KIÊN 10D2 Nghỉ học học tăng cường.
14 BÙI VIỆT HOÀNG 10D2 Nghỉ học học tăng cường.
15 VŨ VÂN KHÁNH 10D2 Nghỉ học học tăng cường.
16 ĐẶNG VIỆT THỊNH 10D2 Nghỉ học học tăng cường.
17 LÊ QUỲNH TRANG 10D2 Nghỉ học học tăng cường.
18 NGUYỄN MINH ÁNH 10D5 Nghỉ học.
19 TRẦN NGỌC MINH 10D5 Nghỉ học.
20 NGUYỄN KIỀU ANH 10D7 Nghỉ học.
21 BÙI MINH ĐĂNG 11A1 Nghỉ học.
22 PHẠM THỊ NGỌC MỸ 11A4 Nghỉ học.
23 PHẠM QUANG VINH 11A4 Nghỉ học.
24 TRƯƠNG QUANG MINH 11A5 Nghỉ học.
25 NGUYỄN HỒNG DUY 11D1 Đi học muộn.
26 NGUYỄN HƯƠNG LY 11D1 Đi học muộn.
27 PHẠM BÍCH NGỌC 11D2 Nghỉ học.
28 BÙI KHÁNH LINH 11D4 Nghỉ học.
29 TRẦN HOÀNG PHƯƠNG LAN 11D5 Nghỉ học.
30 LÊ TUẤN ANH 12A1 Nghỉ học học tăng cường.
31 ĐINH LÊ DUY 12A1 Nghỉ học học tăng cường.
32 LÊ QUỐC ĐẠT 12A1 Nghỉ học học tăng cường.
33 NGUYỄN HOÀNG HẢI 12A1 Nghỉ học học tăng cường.
34 HỒ ANH MINH 12A1 Nghỉ học học tăng cường.
35 TRẦN TÙNG LÂM 12A1 Nghỉ học học tăng cường.
36 THÁI BÌNH MINH 12A1 Nghỉ học học tăng cường.
37 NGUYỄN HOÀNG HẢI 12A1 Đi học muộn.
38 NGUYỄN THỊ QUỲNH GIANG 12A1 Đi học muộn.
39 THÁI BÌNH MINH 12A1 Đi học muộn.
40 TRƯƠNG ANH VŨ 12A1 Đi học muộn.
41 TRẦN THANH BÌNH 12A1 Nghỉ học.
42 VI MINH SANG 12A1 Nghỉ học.
43 VŨ HOÀNG ANH 12A2 Nghỉ học học tăng cường.
44 NGUYỄN THỊ PHƯƠNG ANH 12A2 Nghỉ học học tăng cường.
45 NGUYỄN NGỌC DIỆP 12A2 Nghỉ học học tăng cường.
46 PHẠM TIẾN ĐẠT 12A2 Nghỉ học học tăng cường.
47 ĐẶNG ANH MINH 12A2 Nghỉ học học tăng cường.
48 NGUYỄN NHẬT MINH 12A2 Nghỉ học học tăng cường.
49 NGUYỄN BÍCH HẠNH 12A2 Nghỉ học học tăng cường.
50 TRẦN VIỆT LINH 12A2 Nghỉ học học tăng cường.
51 NGUYỄN DUY MINH 12A2 Nghỉ học học tăng cường.
52 HOÀNG THĂNG LONG 12A2 Nghỉ học học tăng cường.
53 PHẠM ANH QUÂN 12A2 Nghỉ học học tăng cường.
54 VŨ PHƯƠNG THẢO 12A2 Nghỉ học học tăng cường.
55 ĐOÀN QUỐC THẮNG 12A2 Nghỉ học học tăng cường.
56 THÁI VĂN TRỌNG 12A2 Nghỉ học học tăng cường.
57 ĐỖ HOÀNG QUÂN 12A2 Nghỉ học học tăng cường.
58 PHẠM ANH QUÂN 12A2 Đi học muộn.
59 THÁI VĂN TRỌNG 12A2 Đi học muộn.
60 NGUYỄN DIỆU LINH 12A3 Nghỉ học.
61 NGUYỄN NHẬT ANH 12A3 Đi học muộn.
62 PHẠM QUANG BÁCH 12A3 Đi học muộn.
63 NGUYỄN THANH HIỀN 12A3 Đi học muộn.
64 LỤC HUY HOÀNG 12A3 Đi học muộn.
65 NGUYỄN ĐỖ TUẤN MINH 12A3 Đi học muộn.
66 ĐOÀN AN KHÁNH 12A3 Đi học muộn.
67 TRẦN CÔNG THÀNH 12A3 Đi học muộn.
68 VŨ HOÀNG DUY 12A4 Đi học muộn.
69 NGUYỄN MINH HẰNG 12A4 Đi học muộn.
70 LÝ ĐỨC THỊNH 12A4 Đi học muộn.
71 DƯƠNG MINH ĐỨC 12A5 Nghỉ học.
72 LÊ THU NGÂN 12A5 Nghỉ học.
73 NGUYỄN THỊ PHƯƠNG PHƯƠNG 12A5 Nghỉ học.
74 TRỊNH VĂN TIẾN 12A6 Nghỉ học.
75 NGUYỄN LINH CHI 12D1 Nghỉ học.
76 ĐINH TUẤN SƠN 12D1 Nghỉ học.
77 NGUYỄN VĂN MINH 12D1 Nghỉ học.
78 NGUYỄN MINH TRANG 12D1 Nghỉ học.
79 NGUYỄN HỒNG NGỌC 12D2 Đi học muộn.
80 NGUYỄN CẨM TÚ 12D2 Nghỉ học có phép.
81 LƯ UYỂN THUÝ 12D2 Nghỉ học có phép.
82 NGÔ QUANG HUY 12D3 Nghỉ học.
83 TRẦN KHÁNH LINH 12D3 Nghỉ học.
84 LÊ MINH ANH 12D3 Đi học muộn.
85 LÊ KHẢI ANH 12D3 Đi học muộn.
86 NGÔ MAI CHI 12D3 Đi học muộn.
87 NGUYỄN THU THẢO 12D3 Đi học muộn.
88 TRẦN THỊ THANH TÂM 12D4 Nghỉ học.
89 NGÔ THU HIỀN 12D6 Nghỉ học.
90 CÔNG NGỌC HUYỀN 12D6 Nghỉ học.
91 NGUYỄN THỊ HƯƠNG LAN 12D6 Nghỉ học.
92 TRẦN THỊ BÍCH NGÂN 12D6 Nghỉ học.
93 TRẦN THIỆN TÂM 12D6 Nghỉ học.
94 MAI THU TRÀ 12D6 Nghỉ học.
95 NGUYỄN ANH VŨ 12D6 Nghỉ học.
96 TRẦN HÀ ANH 12D7 Nghỉ học.
97 NGUYỄN THẠCH HƯNG 12Q1 Nghỉ học.
98 ĐỖ NGỌC THU 12Q1 Nghỉ học.
99 NGUYỄN HOÀNG KIM ÁNH 12Q2 Nghỉ học.
    10A1 Tiết 1: cô Hà (NN) dạy thay cô Quyên B.
Tiết 4: thầy Thảo dạy thay cô Quyên B.
    12A2 Tiết 3: cô P.Mai (NN) dạy thay cô Quyên B.
Tiết 4: cô Hạnh (NN) dạy thay cô Liên (Địa).
    12D2 Tiết 1: cô Bảy dạy thay cô Hà (Địa).
Tiết 4: thầy Hy dạy thay cô Nga.
    12Q1 Tiết 4: cô Mai Anh dạy thay cô Lan.
    12Q2 Tiết 3: cô Bảy dạy thay cô Hà (Địa).

Để lại comment

TRƯỜNG THPT PHAN ĐÌNH PHÙNG