Đang thực hiện Đang thực hiện

CHUYÊN CẦN NGÀY 15/10/2015

06:51 28/01/2016

CHUYÊN CẦN NGÀY 15/10/2015

 

TT Họ và tên Lớp Nội dung 
1 ĐỖ THỊ HUYỀN TRANG 10A4 Nghỉ học Tin học.
2 DƯƠNG ĐĂNG BẢO 10A5 Nghỉ học Tin học.
3 TRẦN QUỐC ĐẠT 10A5 Nghỉ học Tin học.
4 NGUYỄN TRỌNG ĐỨC 10A5 Nghỉ học Tin học.
5 PHẠM THUỲ LINH 10A5 Nghỉ học Tin học.
6 BÙI MINH THANH 10A5 Nghỉ học Tin học.
7 NGUYỄN HOÀNG YẾN 10A5 Nghỉ học Tin học.
8 NGUYỄN HOÀNG YẾN 10A5 Vắng mặt đầu tiết 1.
9 ĐÀO THÙY VY 10D2 Nghỉ học học tăng cường.
11 BÀNH KIỀU TRANG 10D2 Nghỉ học.
13 ĐỖ THU THẢO 10D2 Vắng mặt đầu tiết 1.
14 NGUYỄN MINH ĐỨC 10D9 Nghỉ học Tin học.
15 NGUYỄN THẢO LÊ 10D9 Nghỉ học Tin học.
18 NGUYỄN MINH NGỌC B 10D9 Vắng mặt đầu tiết 1 - Tin học.
19 VŨ KHÁNH QUÂN 11A1 Nghỉ học tiết 1, 2.
21 VƯƠNG QUỐC ANH 11A3 Đi học muộn.
22 NGUYỄN MINH SƠN 11A3 Đi học muộn.
23 NGUYỄN LÊ PHƯƠNG LINH 11D1 Nghỉ học.
25 NGUYỄN PHƯƠNG THẢO A 11D6 Nghỉ học.
26 PHẠM QUANG LÂM 12A3 Đi học muộn.
27 LÊ LINH CHI 12A4 Đi học muộn.
28 TRỊNH MINH ĐỨC 12A5 Nghỉ học Tin học.
29 HOÀNG THU HƯƠNG 12A5 Nghỉ học Tin học.
30 PHẠM NHẬT LINH 12A5 Nghỉ học Tin học.
31 NGUYỄN THẾ HOÀNG NAM 12A5 Nghỉ học Tin học.
32 HOÀNG YẾN NHI 12A5 Nghỉ học Tin học.
33 PHẠM HẢI SƠN 12A5 Nghỉ học Tin học.
34 VŨ THU UYÊN A 12A5 Nghỉ học Tin học.
35 HOÀNG THU HƯƠNG 12A5 Đi học muộn.
36 PHẠM NHẬT LINH 12A5 Vắng mặt đầu tiết 1.
37 NGUYỄN THU TRANG B 12D3 Vắng mặt đầu tiết 1.
38 NGUYỄN THỊ LINH GIANG 12D4 Nghỉ học GDQP.
39 NGUYỄN THỊ BÍCH NHUNG 12D4 Nghỉ học GDQP.
40 NGUYỄN THỊ BÍCH NHUNG 12D4 Vắng mặt đầu tiết 1.
41 NGUYỄN HỒNG VI 12D4 Nghỉ học GDQP.
42 PHAN HÀ TRUNG 12D5 Vắng mặt đầu tiết 1.
43 NGUYỄN VĨNH HÀO 12Q1 Nghỉ học.
44 NGÔ NGỌC TRÂM 12Q1 Nghỉ học.
46 NGUYỄN TƯỜNG VY LINH 12Q1 Vắng mặt đầu tiết 1.
    10D9 Tiết 4, 5: cô Tuyến nghỉ.

Để lại comment

TRƯỜNG THPT PHAN ĐÌNH PHÙNG

0988.094.374