Đang thực hiện Đang thực hiện

CHUYÊN CẦN NGÀY 13/11/2015

07:34 28/01/2016

CHUYÊN CẦN NGÀY 13/11/2015

 

TT Họ và tên Lớp Nội dung 
1 NGUYỄN HOÀNG LÂN A 10A1 Nghỉ học tăng cường.
2 NGUYỄN HOÀNG LÂN A 10A1 Nghỉ học.
3 BÙI NGỌC NINH YÊN 10D2 Nghỉ học tăng cường.
4 NGUYỄN MINH ĐỨC 10D10 Vào muộn 20 - GDQP.
5 NGUYỄN MINH ĐỨC 10D10 Nghỉ tiết 1 - học tăng cường.
6 TRỊNH NGÂN HÀ 10D10 Vào muộn 20 - GDQP.
7 TRỊNH NGÂN HÀ 10D10 Nghỉ tiết 1 - học tăng cường.
8 NGÔ MINH HUYỀN 11A1 Vào muộn 30 - học tăng cường.
9 NGUYỄN CÔNG CHIẾN 11A1 Vào muộn 30 - học tăng cường.
10 NGUYỄN TIẾN ĐẠT 11A1 Vào muộn 30 - học tăng cường.
11 VŨ KHÁNH LINH 11A1 Nghỉ học tiết 1, 2.
12 VŨ KHÁNH QUÂN 11A1 Nghỉ tiết 1, 4 - học tăng cường.
13 VŨ PHAN QUÂN 11A1 Nghỉ tiết 1 - học tăng cường.
14 NGUYỄN HÀ THU 11A2 Nghỉ học Tin học.
15 ĐẶNG MINH PHƯƠNG 11A2 Nghỉ học Tin học.
16 NGUYỄN MINH ÁNH 11A2 Nghỉ học Tin học.
17 ĐẶNG NHẬT HƯNG 11D1 Vào muộn 10 - học tăng cường.
18 ĐẶNG XUÂN HIỆP 11D1 Vào muộn 8 - học tăng cường.
19 ĐINH HIỂU ANH 11D1 Vào muộn 8 - học tăng cường.
20 LÊ PHƯƠNG NGÂN 11D1 Nghỉ học.
21 LÊ PHƯƠNG NGÂN 11D1 Nghỉ học tăng cường.
22 LÊ THỊ QUỲNH ANH 11D1 Nghỉ học tăng cường.
23 LƯU THUỲ LINH 11D1 Nghỉ tiết 1 - học tăng cường.
24 NGUYỄN KHÁNH LINH 11D1 Vào muộn 7 - học tăng cường.
25 NGUYỄN LÊ PHƯƠNG LINH 11D1 Nghỉ học tiết 4.
26 NGUYỄN NGỌC NGUYỆT ÁNH 11D1 Nghỉ học tiết 4.
27 NGUYỄN THỦY HƯƠNG 11D1 Nghỉ học tăng cường.
28 NGUYỄN MINH ANH 12A1 Nghỉ học tiết 1.
29 NGUYỄN TIẾN THÀNH 12A1 Nghỉ học.
30 NGUYỄN NHẬT ANH 12A2 Đi học muộn.
31 NHỮ MINH TÚ 12A2 Nghỉ học.
32 DƯƠNG MẠNH HƯNG 12A2 Nghỉ học.
33 AN NHẬT QUANG 12A4 Nghỉ học.
34 TRẦN ANH ĐỨC 12D2 Nghỉ học tiết 1.
35 ĐỖ LINH TRANG 12D2 Nghỉ học.
36 LÊ MINH PHƯƠNG 12D2 Nghỉ học.
37 CHU THU HUYỀN 12D2 Nghỉ học.
38 NGUYỄN KHÁNH HUYỀN 12D5 Nghỉ học.
39 VŨ LAN ANH 12D7 Nghỉ học.
40 NGUYỄN NGỌC DIỆU 12D7 Nghỉ học.
41 LÊ HỒNG NGỌC 12D7 Nghỉ học.
42 TRẦN THỦY TIÊN 12D7 Nghỉ học.
43 PHẠM NGỌC TÚ 12D7 Nghỉ học.
44 TRẦN VŨ PHƯƠNG THẢO 12D8 Nghỉ học tiết 1.
45 TRẦN TIỂU XUÂN 12D8 Nghỉ học.
46 MAI HUYỀN ANH 12D8 Nghỉ học.

Để lại comment

TRƯỜNG THPT PHAN ĐÌNH PHÙNG

0988.094.374