Đang thực hiện Đang thực hiện

CHUYÊN CẦN NGÀY 14/11/2015

07:36 28/01/2016

CHUYÊN CẦN NGÀY 14/11/2015

 

TT Họ và tên Lớp Nội dung 
1 NGUYỄN HOÀNG LÂN A 10A1 Nghỉ học.
2 NGUYỄN TÀI HUY 10A2 Nghỉ học.
3 VŨ PHƯƠNG ANH 10A3 Nghỉ học.
4 VŨ NHẬT VI 10A4 Nghỉ học.
5 PHẠM PHƯƠNG THẢO 11D1 Nghỉ học.
6 LÊ PHƯƠNG NGÂN 11D1 Nghỉ học.
7 PHẠM HÀ ANH TRANG 11D7 Nghỉ học.
8 NGÔ LÊ HÀ ANH 11D8 Nghỉ học.
9 NGUYỄN TIẾN THÀNH 12A1 Nghỉ học.
10 TRẦN ANH DŨNG 12A2 Đi học muộn.
11 TRẦN THỊ NGUYÊN 12A2 Đi học muộn.
12 DƯƠNG MẠNH HƯNG 12A2 Vắng mặt đầu tiết 1.
13 NGUYỄN THÁI SƠN A 12A3 Đi học muộn.
14 TRỊNH VIỆT TÚ 12A5 Đi học muộn.
15 HOÀNG THU HƯƠNG 12A5 Đi học muộn.
16 NGUYỄN THẾ HOÀNG NAM 12A5 Nghỉ học.
17 TRỊNH VIỆT TÚ 12A5 Đi học muộn.
18 HOÀNG THU HƯƠNG 12A5 Đi học muộn.
19 TRẦN HOÀNG NAM 12A5 Vắng mặt đầu tiết 1.
20 TRẦN HÀ MY 12D1 Đi học muộn.
21 ĐỖ HOÀNG PHƯƠNG ANH 12D1 Đi học muộn.
22 ĐỖ LINH TRANG 12D2 Nghỉ học.
23 NGUYỄN THỊ LINH CHI 12D3 Đi học muộn.
24 MẠC TIẾN ANH 12D3 Nghỉ học.
25 VŨ MINH HẠNH 12D5 Nghỉ học.
26 NGUYỄN KHÁNH HUYỀN 12D5 Nghỉ học.
27 VŨ PHẠM MINH HƯƠNG 12D6 Nghỉ học.
28 LÊ CHI MAI 12D7 Nghỉ học.
29 NGUYỄN NGỌC DIỆU 12D7 Nghỉ học.
30 PHẠM NGỌC TÚ 12D7 Nghỉ học.
31 TRẦN ANH ĐỨC 12D7 Đi học muộn.
32 TRẦN THỦY TIÊN 12D7 Nghỉ học.
33 NG HOÀNG PHƯƠNG THẢO 12D8 Đi học muộn.
34 PHẠM VIỆT CƯỜNG 12Q1 Nghỉ học.

Để lại comment

TRƯỜNG THPT PHAN ĐÌNH PHÙNG

0988.094.374