Đang thực hiện Đang thực hiện

Chuyên cần ngày 14/9/2016

14:30 14/09/2016

Chuyên cần ngày 14/9/2016

TT

Họ và tên

Lớp

Nội dung

1

NGUYỄN HUY THÀNH

10A1

vào muộn 25 phút học tăng cường

2

TRẦN MẠNH HẢI

10A1

nghỉ học hoc tăng cường

3

HỒ NGỌC TRÂM

10A1

nghỉ học hoc tăng cường

4

PHAN THỊ NGỌC DIỆP

10A3

nghỉ học

5

LÊ KHÁNH LINH

10D1

nghỉ học hoc tăng cường

6

VŨ MINH ĐỨC

10D1

vào muộn 15 phút học tăng cường

7

HẠ LÊ MINH HIẾU

10D1

vào muộn 15 phút học tăng cường

8

TĂNG MINH GIANG

10D1

vào muộn 10 phút học tăng cường

9

NGÔ HOÀNG THỤC HÀ

10D1

vào muộn 10 phút học tăng cường

10

NGUYỄN HƯƠNG LY

10D1

vào muộn 10 phút học tăng cường

11

NGUYỄN MINH ANH

10D2

vào muộn 15 phút học tăng cường

12

LÊ LAN HƯƠNG

10D2

vào muộn 15 phút học tăng cường

13

NGUYỄN ĐỨC ANH

10D2

vào muộn 10 phút học tăng cường

14

NGÔ THỊ XUÂN THU

10D2

vào muộn 10 phút học tăng cường

15

TRẦN LÊ HƯNG

11A3

đi học muộn

16

VŨ QUANG HUY

11A3

đi học muộn

17

PHẠM MINH KHÔI

11A3

đi học muộn

18

NGUYỄN QUANG SANG

11A3

đi học muộn

19

PHẠM CHÍ TÔN

11A3

đi học muộn

20

LÊ TRỌNG HOÀNG

11A3

nghỉ học

21

NGUYỄN CÔNG LÂM

11A5

nghỉ học

22

NGUYỄN SỸ VIỆT

11A5

nghỉ học

23

NGUYỄN DIỄM QUỲNH

11D1

vào muộn 15 phút

24

PHÙNG LAM PHƯƠNG

11D1

nghỉ học

25

PHAN VIỆT HIẾU

11D8

nghỉ học

26

NGUYỄN THẢO LÊ

11D9

nghỉ học

27

NGUYỄN PHƯƠNG NHI

11D9

nghỉ học

28

NGUYỄN MINH SƠN

12A3

nghỉ học giờ Thể dục

29

NGUYỄN HỒNG NGỌC

12A3

nghỉ học giờ Thể dục

30

NGUYỄN THU HÀ

12A3

nghỉ học giờ Thể dục

31

TRƯƠNG MINH HIỀN

12A3

nghỉ học giờ Thể dục

32

TRẦN VIỆT KHÁNH

12A3

nghỉ học giờ Thể dục

33

TẠ THANH THẢO

12A3

nghỉ học giờ Thể dục

34

TRẦN ĐỨC HIẾU

12D5

đi học muộn giờ Thể dục

35

NGUYỄN MINH ANH

12D5

nghỉ học giờ Thể dục

36

HOÀNG NGỌC PHƯƠNG ANH

12D5

nghỉ học giờ Thể dục

37

TRẦN HOÀNG DƯƠNG

12D5

nghỉ học giờ Thể dục

38

NGUYỄN PHƯƠNG HÀ

12D5

nghỉ học giờ Thể dục

39

ĐẶNG QUỐC HUY

12D5

nghỉ học giờ Thể dục

40

ĐỖ HÀ LINH

12D5

nghỉ học giờ Thể dục

41

PHAN MỸ LINH

12D5

nghỉ học giờ Thể dục

42

LÊ PHƯƠNG LINH

12D5

nghỉ học giờ Thể dục

43

VŨ THANH THẢO

12D5

nghỉ học giờ Thể dục

44

NGUYỄN MINH TRANG

12D5

nghỉ học giờ Thể dục

45

NGUYỄN THỊ THU TRANG

12D5

nghỉ học giờ Thể dục

Để lại comment

TRƯỜNG THPT PHAN ĐÌNH PHÙNG

02437345741