Đang thực hiện Đang thực hiện

CHUYÊN CẦN NGÀY 15/04/2015

08:10 22/01/2016

CHUYÊN CẦN NGÀY 15/04/2015

TT Họ và tên Lớp Nội dung
1 NGUYỄN MINH SƠN 10A3 Nghỉ học.
2 NGUYỄN TIẾN ANH 10A5 Nghỉ học giờ Tin học.
3 NGUYỄN HIỀN LAN 10A6 Nghỉ học giờ Tin học.
4 VŨ DIỆU LINH 10A6 Nghỉ học giờ Tin học.
5 PHẠM THỊ UYÊN MY 10A6 Nghỉ học giờ Tin học.
6 LƯU HOÀNG NAM 10A6 Nghỉ học giờ Tin học.
7 TRẦN MỸ NGỌC 10A6 Nghỉ học.
8 NGUYỄN TIẾN THÀNH 10D1 Nghỉ học học tăng cường.
9 TRẦN HỒNG ANH 10D2 Đi học muộn học tăng cường.
10 NGUYỄN BÁ HOÀNG ANH 10D2 Đi học muộn học tăng cường.
11 TRẦN QUANG HUY 10D2 Nghỉ học học tăng cường tiết 1, 2.
12 VŨ KHÁNH LINH 10D2 Đi học muộn.
13 LÊ XUÂN THÀNH 10D4 Nghỉ học.
14 NGÔ PHƯƠNG ANH 10D4 Nghỉ học.
15 HOÀNG NGỌC PHƯƠNG ANH 10D5 Nghỉ học.
16 VŨ NGỌC HUYỀN 10D6 Đi học muộn.
17 NGÔ LÊ HÀ ANH 10D8 Nghỉ học.
18 NGUYỄN TIẾN ANH 11A2 Nghỉ học giờ GDQP.
19 NGUYỄN VIỆT ANH B 11A2 Nghỉ học giờ GDQP.
20 HOÀNG ANH QUỐC 11A2 Nghỉ học giờ GDQP.
21 PHẠM THỊ MINH ANH 11D2 Nghỉ học giờ Tin học.
22 TRẦN ANH ĐỨC 11D2 Nghỉ học giờ Tin học.
23 NGUYỄN MINH KHUÊ 11D2 Nghỉ học giờ Tin học.
24 NGUYỄN TRẦN MINH NGỌC 11Q1 Đi học muộn.
25 TRẦN KIM PHƯỢNG 11Q1 Đi học muộn.
26 LÊ THỊ QUỲNH TRANG 11Q1 Đi học muộn.
27 PHƯƠNG MẠNH ĐỨC 12A1 Nghỉ học.
28 HÀ THU HẰNG 12A1 Đi học muộn.
29 ĐẶNG ANH MINH 12A2 Đi học muộn.
30 PHẠM ANH QUÂN 12A2 Đi học muộn.
31 TRẦN KHÁNH LINH 12A3 Nghỉ học.
32 LÊ LINH CHI 12A4 Nghỉ học.
33 NGUYỄN LINH CHI 12A4 Nghỉ học.
34 NGUYỄN VÂN ANH 12A4 Nghỉ học.
35 NGUYỄN THỊ PHƯƠNG PHƯƠNG 12A5 Đi học muộn.
36 VŨ CẨM NHUNG 12A6 Đi học muộn.
37 DƯƠNG THỊ THU TRANG 12A6 Nghỉ học.
38 NGUYỄN VĂN MINH 12D1 Đi học muộn học tăng cường.
39 NGUYỄN MINH PHƯƠNG 12D1 Đi học muộn học tăng cường.
40 LÊ THUỲ LINH 12D1 Nghỉ học học tăng cường.
41 NGUYỄN ĐỨC THỊNH 12D1 Nghỉ học học tăng cường.
42 NGUYỄN TÙNG LÂM 12D2 Đi học muộn học tăng cường.
43 PHẠM VÂN ANH 12D2 Đi học muộn học tăng cường.
44 NGUYỄN MINH CHÂU 12D2 Đi học muộn học tăng cường.
45 PHẠM HÀ PHƯƠNG 12D2 Đi học muộn học tăng cường.
46 TRẦN DIỆP HẰNG 12D2 Đi học muộn học tăng cường.
47 NGUYỄN MINH TRANG 12D2 Đi học muộn học tăng cường.
48 LÊ KIM NGÂN 12D2 Đi học muộn học tăng cường.
49 TRẦN TRUNG KIÊN 12D2 Đi học muộn học tăng cường.
50 LÊ MẠNH LINH 12D2 Nghỉ học học tăng cường có phép.
51 LƯ UYỂN THUÝ 12D2 Nghỉ học có phép.
52 NGUYỄN BẢO CẦM 12D3 Đi học muộn.
53 NGUYỄN NGỌC ANH 12D3 Đi học muộn.
54 MAI PHƯƠNG THẢO 12D3 Đi học muộn.
55 TRƯƠNG QUANG DUY 12D6 Nghỉ học.
56 BÙI LÊ TRANG 12D6 Nghỉ học.
57 QUÁCH THU PHƯƠNG 12D7 Đi học muộn.
58 TRẦN TIẾN ĐẠT 12Q1 Đi học muộn.
    12Q2 Tiết 1: cô Mai Anh dạy thay cô Quỳnh.
Tiết 3: cô Mai Anh dạy thay cô Hà (CN).

Để lại comment

TRƯỜNG THPT PHAN ĐÌNH PHÙNG

0988.094.374