Đang thực hiện Đang thực hiện

CHUYÊN CẦN NGÀY 15/05/2015

03:00 28/01/2016

CHUYÊN CẦN NGÀY 15/05/2015

 

TT Họ và tên Lớp Nội dung 
1 NGUYỄN THỊ MINH HẰNG 10A3 Nghỉ học
2 NGUYỄN THÙY NGÂN 10A3 Nghỉ học
3 CHU BÁCH TÙNG 10A4 Nghỉ học
4 LƯU HƯƠNG GIANG 10D1 Nghỉ học
5 MAI NGỌC PHƯƠNG TRINH 10D1 Nghỉ học
6 NGUYỄN ĐINH QUYẾT THẮNG 10D2 Nghỉ học
7 VŨ NGỌC ĐỨC 10D4 Nghỉ học
8 TRỊNH MINH NGỌC 10D4 Nghỉ học
9 NGUYỄN HÀ PHƯƠNG 10D4 Nghỉ học
10 ĐỖ PHƯƠNG HÀ 10D4 Nghỉ học
11 TRẦN HOÀNG DƯƠNG 10D5 Nghỉ học
12 VŨ THANH THẢO 10D5 Nghỉ học
13 NGUYỄN PHƯƠNG ANH 10D5 Nghỉ học
14 VŨ THU ANH 10D6 Nghỉ học
15 BÙI VÂN ANH 10D7 Nghỉ học
16 NGÔ LÊ HÀ ANH 10D8 Nghỉ học
17 BÙI MINH ĐĂNG 11A1 Nghỉ học
18 LẠI PHƯƠNG MY 11A1 Nghỉ học
19 PHẠM HÀ LINH 11A2 Nghỉ học
20 NGUYỄN LINH GIANG 11A4 Nghỉ học
21 PHẠM QUANG VINH 11A4 Nghỉ học
22 HOÀNG YẾN NHI 11A5 Nghỉ học
23 NGUYỄN BÁ MINH CHIẾN 11D3 Nghỉ học
24 NGUYỄN THUỲ DƯƠNG 11D3 Nghỉ học
25 ĐINH LÊ DUY 12A1 Nghỉ học
26 NGUYỄN THỊ QUỲNH GIANG 12A1 Nghỉ học
27 HOÀNG THĂNG LONG 12A2 Nghỉ học
28 BÙI VŨ LIÊN CHÂU 12A3 Đi học muộn.
29 PHAN THANH HUYỀN 12A3 Đi học muộn.
30 ĐẶNG TRIỆU HUY 12A3 Đi học muộn.
31 LÊ BẢO SƠN 12A3 Đi học muộn.
32 NGUYỄN DIỆU LINH 12A3 accept
Nghỉ học
33 VŨ HOÀNG DUY 12A4 Đi học muộn.
34 LÝ ĐỨC THỊNH 12A4 Đi học muộn.
35 TRẦN HẢI YẾN 12A4 Đi học muộn.
36 PHAN ĐÌNH THỌ 12A4 Nghỉ học
37 NGUYỄN HUY VŨ 12A4 Nghỉ học
38 ĐỖ MINH HUY 12A5 Đi học muộn.
39 CÔNG HÀ MY 12A5 Đi học muộn.
40 NGUYỄN NGỌC VIỆT 12A5 Đi học muộn.
41 LÊ YẾN HỒNG 12A5 Nghỉ học
42 TRẦN QUANG HUY 12A6 Nghỉ học tiết 4.
43 ĐỖ THÀNH PHÚC 12A6 Nghỉ học tiết 4.
44 NGÔ TÙNG SƠN 12A6 Nghỉ học tiết 4.
45 NGUYỄN XUÂN TOÀN 12A6 Nghỉ học tiết 4.
46 NGUYỄN TUẤN HOÀNG 12A6 Nghỉ học tiết 4.
47 LÊ PHÚC NGHĨA 12A6 accept,accept,accept,accept
Đi học muộn.
48 PHẠM THỊ KHÁNH AN 12A6 Đi học muộn.
49 NGUYỄN QUỐC ĐẠT 12A6 Đi học muộn.
50 LÊ THỊ THUỲ LINH 12A6 Đi học muộn.
51 TRẦN BÍCH NGỌC 12A6 Đi học muộn.
52 NGUYỄN THÚY HẰNG 12A6 Đi học muộn.
53 NGUYỄN THÀNH NAM 12A6 Nghỉ học
54 TRỊNH VĂN TIẾN 12A6 Nghỉ học
55 HOÀNG NGỌC TRÂM 12A6 Nghỉ học
56 NGUYỄN KHÁNH VÂN 12A6 Nghỉ học
57 ĐỖ THUỲ TRANG 12D1 Nghỉ học học tăng cường.
58 LƯ UYỂN THUÝ 12D2 Nghỉ học có phép.
59 NGUYỄN CẨM TÚ 12D2 Nghỉ học có phép.
60 NGUYỄN HỒNG NGỌC 12D2 Nghỉ học có phép.
61 LÊ KHẢI ANH 12D3 Đi học muộn.
62 NGÔ QUANG HUY 12D3 Đi học muộn.
63 NGÔ MINH NGỌC 12D3 Nghỉ học
64 LÊ ĐỨC ANH 12D4 Đi học muộn.
65 NGUYỄN THỊ HÀ TRANG 12D4 Đi học muộn.
66 TRẦN THỊ VIỆT NGA 12D4 Nghỉ học
67 LÊ MINH ANH 12D6 Nghỉ học
68 PHẠM PHƯƠNG ANH 12D6 Nghỉ học
69 NGÔ THU HIỀN 12D6 Nghỉ học
70 NGUYỄN THỊ HƯƠNG LAN 12D6 Nghỉ học
71 HÀ KIỀU MY 12D6 Nghỉ học
72 NGUYỄN LINH VÂN 12D6 Nghỉ học
73 VŨ LƯU NGỌC THẢO 12D7 Đi học muộn.
74 TRẦN BÍCH NGỌC 12D7 Đi học muộn.
75 NGUYỄN PHƯƠNG LINH 12D7 Đi học muộn.
76 ĐỖ HOÀNG LÂN 12D7 Nghỉ học
77 NGUYỄN VIỆT KHÁNH 12D7 Nghỉ học
78 ĐẶNG VÂN HƯƠNG 12D7 Nghỉ học
79 ĐỖ NGỌC THU 12Q1 Nghỉ học
80 NGUYỄN HOÀNG KIM ÁNH 12Q2 Nghỉ học
    10A1 Tiết 1: cô Quyên B nghỉ.
Tiết 3: thầy Hồng Anh day thay cô Thoa (Sinh)
    10D1 Tiết 5: cô Hoa dạy thay thầy Quân.
   
    10D2 Tiết 4: cô Ngân dạy thay thầy Quân.
    12A1 Tiết 1: thầy Thanh dạy thay thầy Quân.
Tiết 2: cô Vân (NN) dạy thay cô Quyên B.
   
    12A2 Tiết 1: cô Nga  dạy thay cô Thoa (Sinh).
    12D1 Tiết 3: cô Hà (Địa) dạy thay cô Bảy.
    12Q1 Tiết 1: thầy Vỹ dạy thay cô Loan.
Tiết 2: thầy Vỹ dạy thay cô Bảy.
    12Q2 Tiết 1: cô Loan dạy thay cô Dung (Sử).
Tiết 2: thầy Thiệu dạy thay cô Bình.

Để lại comment

TRƯỜNG THPT PHAN ĐÌNH PHÙNG

0988.094.374