Đang thực hiện Đang thực hiện

Chuyên cần ngày 15/10/2016

02:56 20/10/2016

Chuyên cần ngày 15/10/2016

TT

Họ và tên

Lớp

Nội dung

1

NGUYỄN THỤC QUYÊN

10A1

nghỉ học

2

LÊ AN KHÁNH

10A4

nghỉ học

3

MAI MINH THU

10A5

nghỉ học

4

PHẠM TRUNG KIÊN

10A5

nghỉ học

5

LÊ DIỄM PHƯƠNG

10D1

nghỉ học

6

ĐẶNG MAI HÀ

10D9

nghỉ học

7

NGUYỄN NGỌC HÀ MY

10D9

nghỉ học

8

ĐỖ VÂN NGỌC

11A1

vào muộn 5 phút học tăng cường

9

HOÀNG TRÂM ANH

11A1

vào muộn 5 phút học tăng cường

10

LÊ SONG BÁCH

11A1

vào muộn 5 phút học tăng cường

11

MAI TRỰC BÌNH

11A1

vào muộn 5 phút học tăng cường

12

NGUYỄN HOÀNG ANH

11A1

vào muộn 5 phút học tăng cường

13

NGUYỄN HOÀNG LÂN A

11A1

vào muộn 5 phút học tăng cường

14

TÔ TRANG LINH

11A1

vào muộn 5 phút học tăng cường

15

DƯƠNG HUY BÁCH

11A3

nghỉ học

16

LÊ TRỌNG HOÀNG

11A3

nghỉ học

17

NGUYỄN HỮU KHỞI

11A4

nghỉ học

18

NGUYỄN XUÂN HOÀN

11A4

nghỉ học

19

NGUYỄN GIANG SƠN

11D1

vào muộn 45 phút học tăng cường

20

PHẠM MINH CHÂU

11D1

vào muộn 45 phút học tăng cường

21

TRẦN THU TRANG

11D1

nghỉ học học tăng cường

22

DOÃN KHÁNH LINH

11D2

vào muộn 25 phút

23

DƯƠNG MINH HIẾU

11D2

nghỉ học

24

DƯƠNG MINH HIẾU

11D2

nghỉ học học tăng cường

25

PHẠM HỒNG QUANG

11D2

vào muộn 10 phút học tăng cường

26

TRẦN ANH THƯ

11D2

nghỉ học tiết 3,4 học tăng cường

27

TRẦN PHƯỚC DIỆU ÁNH

11D2

vào muộn 5 phút học tăng cường

28

TRẦN THỊ ANH THƯ

11D5

nghỉ học

29

HOÀNG NGUYỄN HUYỀN CHI

11D7

nghỉ học

30

NGUYỄN MINH NGỌC B

11D9

nghỉ học

31

NGUYỄN TÚ ANH

11D9

nghỉ học

32

HÀ NGỌC HẠNH

12A1

nghỉ học học tăng cường

33

LÊ MINH HIẾU

12A1

vào muộn 5 phút tiết 2

34

NGÔ MINH HUYỀN

12A1

vào muộn 5 phút tiết 2

35

NGUYỄN CÔNG CHIẾN

12A1

vào muộn 5 phút tiết 2

36

NGUYỄN KIM KHÁNH

12A1

vào muộn 15 phút học tăng cường

37

NGUYỄN TRỌNG HOÀNG

12A1

nghỉ học tiết 1 học tăng cường

38

CUNG PHI TÀI PHƯƠNG

12A1

nghỉ học tiết 2

39

NGUYỄN TUẤN GIA BÁCH

12A1

vào muộn 5 phút tiết 2

40

NGUYỄN VIỆT HOÀNG

12A1

vào muộn 10 phút tiết 2

41

VŨ CÔNG LUẬN

12A1

vào muộn 5 phút tiết 2

42

LÊ NGUYÊN THẾ

12A2

đi học muộn

43

NGUYỄN HÀ GIÁNG MY

12A2

nghỉ học

44

NGUYỄN KHÁNH DUY

12A2

nghỉ học

45

PHẠM VI ANH

12A2

đi học muộn

46

ĐẶNG NHẬT VŨ

12A3

đi học muộn

47

HÀ TIẾN ĐẠT

12A3

đi học muộn

48

HOÀNG ĐỨC DUY

12A3

đi học muộn

49

NGÔ ĐỨC ANH A

12A3

đi học muộn

50

NGUYỄN MINH SƠN

12A3

đi học muộn

51

PHẠM HỒNG SƠN

12A3

đi học muộn

52

VƯƠNG QUỐC ANH

12A3

đi học muộn

53

ĐẶNG SƠN TÙNG

12A4

đi học muộn

54

LÊ QUANG ANH

12A4

đi học muộn

55

LÊ THANH HƯNG

12A4

đi học muộn

56

NGUYỄN ANH DUY

12A4

đi học muộn

57

NGUYỄN HẢI NAM

12A4

đi học muộn

58

NGUYỄN CẨM NHUNG

12A6

nghỉ học

59

ĐẶNG NHẬT HƯNG

12D1

nghỉ học tiết 2

60

LƯU HƯƠNG GIANG

12D1

nghỉ học học tăng cường

61

LƯU HƯƠNG GIANG

12D1

nghỉ học

62

LƯU THUỲ LINH

12D1

nghỉ học tiết 2

63

NGUYỄN HÀ LINH

12D1

vào muộn 10 phút tiết 2

64

NGUYỄN LÊ PHƯƠNG LINH

12D1

nghỉ học học tăng cường

65

NGUYỄN LÊ PHƯƠNG LINH

12D1

nghỉ học

66

LÊ QUỲNH TRANG

12D2

nghỉ học học tăng cường

67

LÊ QUỲNH TRANG

12D2

nghỉ học

68

NGUYỄN ĐINH QUYẾT THẮNG

12D2

vào muộn 10 phút tiết 2

69

NGUYỄN QUỲNH MAI

12D2

nghỉ học tiết 4,5 học tăng cường

70

PHAN TUỆ NHI

12D2

nghỉ học tiết 4,5 học tăng cường

71

TRẦN THU TRANG

12D2

vào muộn 5 phút tiết 2

72

TRỊNH LÊ CÔNG DUY

12D2

vào muộn 10 phút tiết 2

73

VŨ VÂN KHÁNH

12D2

nghỉ học học tăng cường

74

HOÀNG HỮU LÂN

12D4

nghỉ học

75

LÊ THANH TRANG

12D6

nghỉ học

76

LÊ VÕ GIA HUY

12D6

nghỉ học tiết 2

77

VŨ NGỌC HUYỀN

12D6

nghỉ học tiết 2

78

LƯƠNG NGỌC QUANG

12D7

nghỉ học

79

VŨ ĐỨC NGHĨA

12D7

nghỉ học

80

LÊ HOÀI THU

12D9

nghỉ học

Để lại comment

TRƯỜNG THPT PHAN ĐÌNH PHÙNG

0988.094.374