Đang thực hiện Đang thực hiện

Chuyên cần ngày 15/11/2016

03:29 17/11/2016

Chuyên cần ngày 15/11/2016

TT

Họ và tên

Lớp

Nội dung

1

BÙI THỊ HẠNH

10A1

nghỉ học

2

NGUYỄN TIẾN TÀI

10D4

vắng mặt trong lớp đầu giờ tiết 1 (kiểm tra lúc 7h30 phút)

3

LẠI QUANG ANH

10D5

nghỉ học

4

NGUYỄN NGỌC VIỆT

10D7

nghỉ học

5

NGUYỄN TÙNG ANH

10D7

nghỉ học

6

TRẦN HẢI ĐĂNG

10D9

nghỉ học

7

TRẦN HẢI ĐĂNG

10D9

vắng mặt trong lớp đầu giờ tiết 1

8

BÙI MINH NGỌC

11A3

vắng mặt trong lớp đầu giờ tiết 1 học Thể dục

9

DƯƠNG HUY BÁCH

11A3

vắng mặt trong lớp đầu giờ tiết 1 học Thể dục

10

LÊ TRÀ MY

11A3

nghỉ học

11

TRẦN LÊ HƯNG

11A3

vắng mặt trong lớp đầu giờ tiết 1 học Thể dục

12

CHU QUỲNH ANH

11D1

nghỉ học

13

NGUYỄN HIỀN ANH

11D2

nghỉ học

14

NGUYỄN DIỆU LINH

11D4

nghỉ học

15

NGUYỄN NGÂN GIANG

11D6

nghỉ học giờ Tin học

16

NGUYỄN NHƯ Ý

11D6

nghỉ học giờ Tin học

17

NGUYỄN PHƯƠNG ANH

11D6

đi học muộn giờ Tin học

18

PHẠM MAI LAN

11D6

nghỉ học

19

PHÙNG LÂM ANH

11D6

đi học muộn giờ Tin học

20

VŨ THỊ MINH ANH

11D6

đi học muộn giờ Tin học

21

ĐOÀN PHƯƠNG THẢO

11D8

nghỉ học

22

NGÔ ĐỨC HIỂN

11D9

vắng mặt trong lớp đầu giờ tiết 1 học Thể dục

23

NGUYỄN MINH NGỌC B

11D9

vắng mặt trong lớp đầu giờ tiết 1 học Thể dục

24

NGUYỄN NGỌC TRÂM ANH

11D9

vắng mặt trong lớp đầu giờ tiết 1 học Thể dục

25

NGUYỄN TRIỆU VY

11D9

vắng mặt trong lớp đầu giờ tiết 1 học Thể dục

26

NGUYỄN TÚ ANH

11D9

vắng mặt trong lớp đầu giờ tiết 1 học Thể dục

27

HÀ NGỌC HẠNH

12A1

nghỉ học học tăng cường

28

HÀ NGỌC HẠNH

12A1

vắng mặt trong lớp đầu giờ tiết 1

29

NGÔ MINH HUYỀN

12A1

nghỉ học học tăng cường

30

NGUYỄN CÔNG CHIẾN

12A1

nghỉ học học tăng cường

31

NGUYỄN LÊ MỸ ANH

12A1

nghỉ học học tăng cường

32

TẠ HOÀNG DUY

12A1

nghỉ học học tăng cường

33

VŨ CÔNG LUẬN

12A1

nghỉ học tiết 1

34

VŨ CÔNG LUẬN

12A1

vắng mặt trong lớp đầu giờ tiết 1

35

NGUYỄN ANH DUY

12A4

vắng mặt trong lớp đầu giờ tiết 1 (kiểm tra lúc 7h30 phút)

36

NGUYỄN TIẾN ANH

12A5

nghỉ học

37

NGUYẾN PHI HƯNG

12A6

nghỉ học

38

ĐẶNG NHẬT HƯNG

12D1

nghỉ học học tăng cường

39

ĐẶNG TRẦN HẢI ĐĂNG

12D1

nghỉ học tiết 1 học tăng cường

40

ĐẶNG XUÂN HIỆP

12D1

nghỉ học tiết 1 học tăng cường

41

ĐỒNG PHÚC ĐẠT

12D1

nghỉ học học tăng cường

42

DƯƠNG THU NGÂN

12D1

nghỉ học tiết 1 học tăng cường

43

LẠI ANH THƯ

12D1

nghỉ học học tăng cường

44

LÊ PHƯƠNG NGÂN

12D1

nghỉ học học tăng cường

45

LƯU THUỲ LINH

12D1

nghỉ học học tăng cường

46

NGUYỄN LÊ PHƯƠNG LINH

12D1

nghỉ học học tăng cường

47

NGUYỄN LÊ PHƯƠNG LINH

12D1

vắng mặt trong lớp đầu giờ tiết 1

48

NGUYỄN THANH NGÂN

12D1

nghỉ học học tăng cường

49

NGUYỄN TIẾN THÀNH

12D1

nghỉ học tiết 1,2 học tăng cường

50

VŨ VÂN KHÁNH

12D2

nghỉ học tiết 1 học tăng cường

51

NGUYỄN ĐỨC KHANH

12D3

nghỉ học giờ Tin học

52

NGUYỄN MINH HIỀN

12D3

nghỉ học giờ Tin học

53

NGUYỄN PHƯƠNG LINH

12D3

nghỉ học giờ Tin học

54

NGUYỄN THANH HƯƠNG

12D3

nghỉ học giờ Tin học

55

NGUYỄN THANH HƯƠNG

12D3

nghỉ học

56

NGUYỄN PHƯƠNG HÀ

12D5

nghỉ học

57

TỐNG TRẦN HOÀNG

12D6

nghỉ học

58

TỐNG TRẦN HOÀNG

12D6

vắng mặt trong lớp đầu giờ tiết 1 (kiểm tra lúc 7h30 phút)

59

NGUYỄN PHƯƠNG HẢI ANH

12D9

nghỉ học

60

NGUYỄN PHƯƠNG HẢI ANH

12D9

vắng mặt trong lớp đầu giờ tiết 1 (kiểm tra lúc 7h30 phút)

Để lại comment

TRƯỜNG THPT PHAN ĐÌNH PHÙNG

02437345741