Đang thực hiện Đang thực hiện

Chuyên cần ngày 15/9/2016

14:09 15/09/2016

Chuyên cần ngày 15/9/2016

TT

Họ và tên

Lớp

Nội dung

1

LÃ MINH TRUNG

10A4

vắng mặt trong lớp đầu giờ tiết 1 học Tin học

2

LÊ HOÀNG MINH

10A4

vắng mặt trong lớp đầu giờ tiết 1 học Tin học

3

LÊ TRẦN KHÔI NGUYÊN

10A4

vắng mặt trong lớp đầu giờ tiết 1 học Tin học

4

TRẦN ĐỨC THẮNG

10A4

vắng mặt trong lớp đầu giờ tiết 1 học Tin học

5

LÊ NGỌC PHƯƠNG UYÊN

10D1

vắng mặt trong lớp đầu giờ tiết 1

6

HÀ THANH NGÂN

10D3

nghỉ học giờ Tin học

7

PHẠM THÀNH ĐẠT

10D3

đi học muộn giờ Tin học

8

NGUYỄN ĐÌNH TRIỆU

10D5

nghỉ học giờ Tin học

9

NGUYỄN BÍCH NGỌC

10D7

nghỉ học giờ Thể dục

10

NGUYỄN HOÀI NGỌC

10D8

nghỉ học

11

PHÙNG LAM PHƯƠNG

11D1

nghỉ học tiết 1

12

NGUYỄN HƯƠNG LINH

11D3

nghỉ học

13

NGHIÊM HƯƠNG GIANG

11D4

vắng mặt trong lớp đầu giờ tiết 1 học Thể dục

14

TÔ MINH ANH

11D4

vắng mặt trong lớp đầu giờ tiết 1 học Thể dục

15

NGUYỄN BÌNH MINH

11D7

đi học muộn

16

NGUYỄN VŨ ANH

11D7

vắng mặt trong lớp đầu giờ tiết 1 học Thể dục

17

PHAN VIỆT HIẾU

11D8

nghỉ học

18

HÀ NGỌC HẠNH

12A1

nghỉ học học tăng cường

19

NGUYỄN KIM KHÁNH

12A1

vào muộn 10 phút học tăng cường

20

NGUYỄN VIỆT HOÀNG

12A1

vào muộn 15 phút học tăng cường

21

NGUYỄN HỒNG NGỌC

12A3

nghỉ học

22

TRẦN VIỆT KHÁNH

12A3

vắng mặt trong lớp đầu giờ tiết 1

23

NGUYỄN TIẾN ANH

12A5

vắng mặt trong lớp đầu giờ tiết 1 (kiểm tra lúc 7h30 phút)

24

PHÙNG THỊ KHÁNH HUYỀN

12A5

nghỉ học

25

ĐẶNG NHẬT HƯNG

12D1

đi học muộn tiết 1 học tăng cường

26

ĐẶNG TRẦN HẢI ĐĂNG

12D1

đi học muộn tiết 1 học tăng cường

27

ĐẶNG XUÂN HIỆP

12D1

đi học muộn tiết 1 học tăng cường

28

ĐINH HIỂU ANH

12D1

nghỉ học tiết 1

29

DƯƠNG THU NGÂN

12D1

đi học muộn tiết 1 học tăng cường

30

LẠI ANH THƯ

12D1

đi học muộn tiết 1 học tăng cường

31

LƯU HƯƠNG GIANG

12D1

nghỉ học tiết 1,2 học tăng cường

32

LƯU THUỲ LINH

12D1

vắng mặt trong lớp đầu giờ tiết 1

33

NGUYỄN ĐỨC DUY

12D1

đi học muộn tiết 1 học tăng cường

34

NGUYỄN HUYỀN VY

12D1

vào muộn 10 phút học tăng cường

35

NGUYỄN LÊ PHƯƠNG LINH

12D1

nghỉ học học tăng cường

36

NGUYỄN NGỌC NGUYỆT ÁNH

12D1

vắng mặt trong lớp đầu giờ tiết 1

37

PHẠM PHƯƠNG THẢO

12D1

đi học muộn tiết 1 học tăng cường

38

TRẦN LÊ HOÀNG ANH

12D1

đi học muộn tiết 1 học tăng cường

39

ĐỖ TIẾN ĐẠT

12D2

vào muộn 10 phút học tăng cường

40

LÊ THỊ NGỌC MINH

12D2

vào muộn 10 phút học tăng cường

41

NGUYỄN ĐINH QUYẾT THẮNG

12D2

nghỉ học tiết 2,3 học tăng cường

42

NGUYỄN HỒNG HOÀNG ANH

12D2

nghỉ học tiết 4 học tăng cường

43

NGUYỄN MINH ÁNH

12D2

nghỉ học tiết 3,4,5

44

PHAN TUỆ NHI

12D2

nghỉ học tiết 4 học tăng cường

45

NGUYỄN HÀ PHƯƠNG

12D3

nghỉ học

46

NGUYỄN THỊ MINH PHÚC

12D4

nghỉ học tiết 1

47

HOÀNG NGỌC PHƯƠNG ANH

12D5

nghỉ học

48

LÊ VÕ GIA HUY

12D6

nghỉ học

49

NGUYỄN DIỆU QUỲNH

12D6

nghỉ học tiết 1

50

NGUYỄN TIẾN NHẬT NAM

12D8

đi học muộn

51

PHÓ QUỲNH TRANG

12D8

nghỉ học

52

TRẦN QUẾ ANH

12D8

nghỉ học

53

NGUYỄN HỒNG KONG ANH

12D9

vắng mặt trong lớp đầu giờ tiết 1

Để lại comment

TRƯỜNG THPT PHAN ĐÌNH PHÙNG

0988.094.374