Đang thực hiện Đang thực hiện

CHUYÊN CẦN NGÀY 16/04/2015

08:11 22/01/2016

CHUYÊN CẦN NGÀY 16/04/2015

 

TT Họ và tên Lớp Nội dung 
1 LÊ MINH KHANG 10A2 Nghỉ học giờ Tin học.
2 MAI NGỌC PHƯƠNG TRINH 10D1 Nghỉ học học tăng cường.
3 PHAN VÂN ANH 10D3 Nghỉ học giờ Tin học.
4 NGUYỄN MINH CHÂU 10D3 Nghỉ học giờ Tin học.
5 NGUYỄN NGÔ DIỆU HẢO 10D3 Nghỉ học giờ Tin học.
6 BÙI HỒNG LY 10D3 Nghỉ học giờ Tin học.
7 NGUYỄN PHƯƠNG LINH 10D3 Nghỉ học giờ Tin học.
8 NGUYỄN TÙNG LÂM 10D3 Nghỉ học giờ Tin học.
9 NGUYỄN ĐỨC KHANH 10D3 Nghỉ học giờ Tin học.
10 ĐỖ MINH HẰNG 10D3 Nghỉ học.
11 DƯƠNG LƯU TIẾN 10D4 Nghỉ học.
12 NGUYỄN PHƯƠNG HÀ 10D5 Nghỉ học.
13 NGUYỄN PHƯƠNG THẢO 10D5 Nghỉ học.
14 LÊ PHƯƠNG LINH 10D5 Nghỉ học.
15 NGUYỄN MINH TIẾN 10D8 Nghỉ học giờ Tin học.
16 TRẦN ANH PHƯƠNG 10D9 Nghỉ học giờ Tin học.
17 TRẦN THU TRANG 10D9 Đi học muộn.
18 CÔNG THỊ HỒNG HẠNH 11A4 Nghỉ học.
19 NGUYỄN THỌ SƠN LÂM 11A4 Nghỉ học.
20 LÊ ĐỨC ANH 11A5 Đi học muộn giờ Tin học.
21 NGUYỄN NGỌC ANH 11A5 Đi học muộn giờ Tin học.
22 TRƯƠNG NGỌC ANH 11A5 Đi học muộn giờ Tin học.
23 BÙI THU HÀ 11A5 Đi học muộn giờ Tin học.
24 HOÀNG YẾN NHI 11A5 Đi học muộn giờ Tin học.
25 HOÀNG THU HƯƠNG 11A5 Nghỉ học giờ Tin học.
26 NGUYỄN HẢI ANH 11A6 Nghỉ học giờ Tin học.
27 PHẠM TRUNG THÀNH 11A6 Nghỉ học giờ Tin học.
28 TÔ PHƯƠNG NGỌC 11A6 Đi học muộn giờ Tin học, GDQP.
29 NGUYỄN HẢI ANH 11A6 Đi học muộn giờ Tin học, GDQP.
30 NGUYỄN MINH KHUÊ 11D2 Nghỉ học.
31 NGUYỄN TRỌNG LÂM 11D6 Đi học muộn giờ Tin học, GDQP.
32 TẠ QUỲNH CHI 11Q1 Nghỉ học tiết 4, 5.
33 TRẦN THỊ THU HIỀN 11Q1 Nghỉ học tiết 2, 3.
34 NGUYỄN TIẾN ĐẠT 12A1 Đi học muộn học tăng cường.
35 PHƯƠNG MẠNH ĐỨC 12A1 Đi học muộn học tăng cường.
36 ĐINH LÊ DUY 12A1 Đi học muộn học tăng cường.
37 HỒ ANH MINH 12A1 Đi học muộn học tăng cường.
38 ĐỖ THÀNH NAM 12A1 Đi học muộn học tăng cường.
39 TRẦN TÙNG LÂM 12A1 Đi học muộn học tăng cường.
40 THÁI BÌNH MINH 12A1 Đi học muộn học tăng cường.
41 PHẠM SỸ TÙNG SƠN 12A1 Đi học muộn học tăng cường.
42 NGUYỄN ĐỨC TRUNG 12A1 Nghỉ học tiết 2, 3 học tăng cường.
43 LÊ TUẤN ANH 12A1 Nghỉ học tiết 1, 2 học tăng cường.
44 PHÓ THỊ TƯỜNG VY 12A1 Nghỉ học tiết 1, 2 học tăng cường.
45 HÀ THU HẰNG 12A1 Nghỉ học.
46 LÊ QUỐC ĐẠT 12A1 Nghỉ học.
47 NGUYỄN THANH TÙNG 12A1 Nghỉ học.
48 TRƯƠNG ANH VŨ 12A1 Đi học muộn.
49 PHẠM LÊ ĐỨC ANH 12A2 Nghỉ học tiết 4, 5 học tăng cường.
50 NGUYỄN QUANG HUY 12A2 Nghỉ học tiết 4, 5 học tăng cường.
51 PHẠM QUỐC HIẾU 12A2 Nghỉ học tiết 4, 5 học tăng cường.
52 HOÀNG THĂNG LONG 12A2 Nghỉ học học tăng cường.
53 PHẠM ANH QUÂN 12A2 Nghỉ học học tăng cường.
54 NGUYỄN DUY MINH 12A2 Nghỉ học học tăng cường.
55 NGUYỄN NHẬT MINH 12A2 Nghỉ học học tăng cường.
56 VŨ PHƯƠNG THẢO 12A2 Nghỉ học học tăng cường.
57 ĐẶNG ANH MINH 12A2 Đi học muộn học tăng cường.
58 PHẠM THANH TÙNG 12A2 Đi học muộn học tăng cường.
59 HOÀNG THĂNG LONG 12A2 Đi học muộn.
60 THÁI VĂN TRỌNG 12A2 Đi học muộn.
61 VŨ HOÀNG DUY 12A4 Đi học muộn.
62 HOÀNG QUANG HUY 12A4 Đi học muộn.
63 VŨ HẢI LONG 12A6 Đi học muộn.
64 LÊ PHÚC NGHĨA 12A6 Đi học muộn.
65 LƯ UYỂN THUÝ 12D2 Nghỉ học có phép.
66 TRẦN KHÁNH LY 12D3 Nghỉ học.
67 LÊ NGỌC HƯƠNG THẢO 12D3 Đi học muộn.
68 NGUYỄN THỊ HƯƠNG LAN 12D6 Nghỉ học.
69 CÔNG NGỌC HUYỀN 12D6 Đi học muộn.
70 BỦI HẢI LY 12D6 Đi học muộn.
71 TRẦN KIM CHI 12D7 Nghỉ học.
72 HÀ VĂN ĐẠT 12D7 Nghỉ học.
73 TRẦN THANH THUÝ 12D7 Nghỉ học.
74 NGUYỄN TÂN THUỲ TRANG 12Q2 Đi học muộn.
    12Q1 Tiết 3,4: thầy Vỹ dạy thay thầy Thanh.
    10D1 Tiết 2: cô Hằng C dạy thay cô Hạnh (NN).
Tiết 5: cô Dung (Sử) dạy thay cô Tuyến.

Để lại comment

TRƯỜNG THPT PHAN ĐÌNH PHÙNG

02437345741