Đang thực hiện Đang thực hiện

CHUYÊN CẦN NGÀY 16/05/2015

03:00 28/01/2016

CHUYÊN CẦN NGÀY 16/05/2015

 

TT Họ và tên Lớp Nội dung 
1 VŨ CÔNG LUẬN 10A1 Nghỉ học.
2 NGUYỄN CÔNG CHIẾN 10A1 Nghỉ học.
3 NGUYỄN DIỄM THU 10D1 Nghỉ học.
4 NGUYỄN ĐỨC DUY 10D1 Nghỉ học.
5 ĐỒNG PHÚC ĐẠT 10D1 Nghỉ học.
6 MAI NGỌC PHƯƠNG TRINH 10D1 Nghỉ học.
7 NGUYỄN LÊ PHƯƠNG LINH 10D1 Nghỉ học.
8 ĐẶNG THANH HUYỀN 10D1 Nghỉ học.
9 PHẠM VY LÊ 10D1 Nghỉ học.
10 LƯU THUỲ LINH 10D1 Nghỉ học.
11 ĐỖ ANH TUẤN 10D1 Nghỉ học.
12 LẠI ANH THƯ 10D1 Nghỉ học.
13 MAI HƯƠNG GIANG 10D1 Nghỉ học.
14 PHẠM GIA LINH 10D1 Nghỉ học.
15 NGUYỄN QUỲNH MAI 10D2 Nghỉ học.
16 ĐÀO ĐỨC MINH 10D2 Nghỉ học.
17 TRẦN MỸ UYÊN 10D2 Nghỉ học.
18 TRẦN THU TRANG 10D2 Nghỉ học.
19 LÊ QUỲNH TRANG 10D2 Nghỉ học.
20 VŨ VÂN KHÁNH 10D2 Nghỉ học.
21 PHAN TUỆ NHI 10D2 Nghỉ học.
22 NGUYỄN ĐỨC TRUNG 12A1 Nghỉ học.
23 VI MINH SANG 12A1 Nghỉ học.
24 TRẦN DIỆU LINH 12A1 Nghỉ học.
25 PHẠM ANH QUÂN 12A2 Nghỉ học.
26 NGUYỄN MINH PHƯƠNG 12D1 Nghỉ học.
27 NGUYỄN CẨM TÚ 12D2 Nghỉ học có phép. 
28 HOÀNG LAN VI 12D2 Nghỉ học có phép. 
29 NGUYỄN HỒNG NGỌC 12D2 Nghỉ học có phép. 
30 PHẠM HOÀNG LAN ANH 12D2 Nghỉ học có phép. 
31 LƯ UYỂN THUÝ 12D2 Nghỉ học có phép. 
32 ĐỖ NGỌC THU 12Q1 Nghỉ học.
33 VŨ HUY HOÀNG 12Q1 accept,accept,accept,accept,accept,accept,accept,accept,accept
Nghỉ học.
34 ĐỖ TRÀ MY 12Q1 Nghỉ học.
35 ĐẶNG THUỶ UYÊN 12Q2 Nghỉ học.
36 ĐÀO QUANG MINH 12Q2 Nghỉ học.
37 PHẠM MỸ LINH 12Q2 Nghỉ học.
38 NGUYỄN HOÀNG KIM ÁNH 12Q2 Nghỉ học.
    12Q1 Tiết 4: cô Mai Anh dạy thay cô Loan.
    12A2 Tiết 2: cô Quyên A dạy thay cô Quyên B.
    10A1 Tiết 3, 4: thầy Hồng Anh dạy thay cô Tuyết.
    10D1 Tiết 1: cô Giang (Lý) dạy thay thầy Quân.
Tiết 3: cô Hà (NN) dạy thay cô Hoan (NN). 
      Tiết 3: cô Tuyết dạy thay cô Liên (CD).
Tiết 4: cô Giang (Lý) dạy thay thầy Quân. 
    12A1 Tiết 3: cô Loan dạy thay thầy Quân.

Để lại comment

TRƯỜNG THPT PHAN ĐÌNH PHÙNG

02437345741