Đang thực hiện Đang thực hiện

CHUYÊN CẦN NGÀY 16/10/2015

06:54 28/01/2016

CHUYÊN CẦN NGÀY 16/10/2015

 

TT Họ và tên Lớp Nội dung
1 HOÀNG TRÍ NGHĨA 10A1 Vào học muộn 15 -  Học tăng cường.
2 HOÀNG TRÍ NGHĨA 10A1 Nghỉ học.
3 NGUYỄN HẢI ANH 10D6 Vào học muộn 10 tiết 1.
4 NGUYỄN LONG VŨ 11A1 Nghỉ học tiết 1.
5 LƯƠNG THẾ VINH 11A1 Vào học muộn 5 -  Tin học.
6 NGUYỄN CÔNG CHIẾN 11A1 Vào học muộn 15 -  Tin học.
7 TẠ HOÀNG DUY 11A1 Vào học muộn 15 -  Tin học.
8 NGUYỄN VIỆT ANH 11A2 Đi học muộn Tin học.
9 NGUYỄN HỒNG GIANG 11A2 Đi học muộn Tin học.
10 ĐỖ QUỐC HUY 11A2 Đi học muộn Tin học.
11 ĐOÀN KHÁNH MINH 11A2 Đi học muộn Tin học.
12 ĐINH DIỆP ANH 11A2 Nghỉ học Tin học.
13 ĐẶNG XUÂN HIỆP 11D1 Nghỉ học tiết 1.
14 NGUYỄN LÊ PHƯƠNG LINH 11D1 Nghỉ học.
15 NGUYỄN LÊ PHƯƠNG LINH 11D1 Nghỉ học tăng cường.
16 NGUYỄN THỦY HƯƠNG 11D1 Nghỉ học tăng cường.
17 LƯU HƯƠNG GIANG 11D1 Vào học muộn 10 -  Học tăng cường.
18 LÊ PHƯƠNG NGÂN 11D1 Nghỉ học tăng cường.
19 NGUYỄN THỊ BÍCH LOAN 11D2 Nghỉ học tăng cường.
20 NGUYỄN YẾN NHI 11D4 Nghỉ học Tin học.
21 LÝ BÁ TRUNG 11D4 Nghỉ học Tin học.
22 LÊ VÕ GIA HUY 11D6 Nghỉ học.
23 NGUYỄN LAN ANH 11D7 Nghỉ học.
24 NGÔ ĐƯC TIẾN 12A4 Nghỉ học.
25 TRẦN ANH ĐỨC 12D2 Nghỉ học.
26 NGUYỄN THỊ BÍCH NHUNG 12D4 Nghỉ học.
27 BÙI NHẬT ANH 12D5 Đi học muộn.
28 NGUYỄN THỊ HẢI YẾN 12D6 Nghỉ học.
29 LÊ PHƯƠNG CHI 12D7 Đi học muộn Tin học.
30 LÊ TUẤN DŨNG 12D7 Nghỉ học Tin học.
31 TRẦN ANH ĐỨC 12D7 Nghỉ học Tin học.
32 LÊ CHI MAI 12D7 Nghỉ học Tin học.
33 LÊ THU PHƯƠNG 12D7 Nghỉ học Tin học.
34 PHẠM HÀ PHƯƠNG 12D7 Nghỉ học Tin học.
35 TRẦN THỦY TIÊN 12D7 Nghỉ học Tin học.
36 ĐÀO DŨNG TRÍ 12D7 Nghỉ học Tin học.
37 NGUYỄN VIẾT NGUYỆT THU 12D8 Đi học muộn Tin học.
38 NGUYỄN QUỲNH TRANG 12D8 Đi học muộn Tin học.
39 HOÀNG BÍCH HẰNG 12D8 Nghỉ học Tin học.
40 NGUYỄN NGỌC HUYỀN TRANG 12D8 Nghỉ học Tin học.
41 NGUYỄN NGỌC HUYỀN TRANG 12D8 Nghỉ học.
42 CAO TRÀ MY 12D8 Nghỉ học Tin học.
43 NGÔ NGỌC TRÂM 12Q1 Nghỉ học tiết 2.
44 NGUYỄN VĨNH HÀO 12Q1 Nghỉ học.
    10D1 Tiết 5: cô Tuyết (Văn) đổi giờ với cô Bảy (Địa). 
    11D1 Tiết 1: cô Hoa dạy thay thầy Quân.

Để lại comment

TRƯỜNG THPT PHAN ĐÌNH PHÙNG

0988.094.374