Đang thực hiện Đang thực hiện

Chuyên cần ngày 17/10/2016

02:58 20/10/2016

Chuyên cần ngày 17/10/2016

TT

Họ và tên

Lớp

Nội dung

1

LÊ DIỄM PHƯƠNG

10D1

nghỉ học

2

LÊ DIỄM PHƯƠNG

10D1

nghỉ học học tăng cường

3

LÊ KHÁNH LINH

10D1

nghỉ học

4

LÊ KHÁNH LINH

10D1

nghỉ học học tăng cường

5

NGUYỄN TRẦN KHOA

10D4

nghỉ học

6

ĐẶNG MAI HÀ

10D9

nghỉ học

7

BÙI TRẦN THANH TÙNG

11A1

đi học muộn 10 phút học tăng cường

8

ĐINH DIỆU HỒNG

11A1

đi học muộn 10 phút học tăng cường

9

ĐỖ VÂN NGỌC

11A1

vào muộn 10 phút học tăng cường

10

ĐỖ VÂN NGỌC

11A1

vắng mặt trong lớp đầu giờ tiết 1 học tăng cường

11

LÊ GIA HUY

11A1

vào muộn 10 phút học tăng cường

12

LÊ GIA HUY

11A1

vắng mặt trong lớp đầu giờ tiết 1 học tăng cường

13

LÊ THÀNH TRUNG

11A1

đi học muộn 5 phút học tăng cường

14

MAI TRỰC BÌNH

11A1

đi học muộn 5 phút học tăng cường

15

NGÔ NGỌC HOÀNG AN

11A1

đi học muộn 5 phút học tăng cường

16

NGÔ QUANG DŨNG

11A1

đi học muộn 5 phút học tăng cường

17

NGUYỄN HOÀNG ANH

11A1

vào muộn 10 phút học tăng cường

18

NGUYỄN HOÀNG ANH

11A1

vắng mặt trong lớp đầu giờ tiết 1 học tăng cường

19

PHẠM DƯƠNG VŨ

11A1

đi học muộn 5 phút học tăng cường

20

TRẦN ĐỨC HOÀNG

11A1

đi học muộn 5 phút học tăng cường

21

DƯƠNG HUY BÁCH

11A3

nghỉ học

22

DOÃN TRUNG DŨNG

11A5

nghỉ học

23

LÊ MỸ LINH

11D1

nghỉ học tiết 1 học tăng cường

24

LÊ MỸ LINH

11D1

vắng mặt trong lớp đầu giờ tiết 1 học tăng cường

25

TRỊNH NGÂN HÀ

11D10

nghỉ học giờ Thể dục

26

DƯƠNG MINH HIẾU

11D2

nghỉ học

27

VŨ THU TRANG

11D2

đi học muộn 5 phút học tăng cường

28

VƯƠNG KHÁNH LINH

11D2

đi học muộn 10 phút học tăng cường

29

NGUYỄN HÀ NGÂN

11D3

nghỉ học

30

HOÀNG XUÂN VŨ

11D5

nghỉ học

31

NGÔ HƯƠNG GIANG

11D6

nghỉ học

32

TRẦN KHÁNH VI

11D7

nghỉ học

33

LƯƠNG THẾ VINH

12A1

nghỉ học

34

TRƯƠNG THÙY LINH

12A3

nghỉ học

35

BÙI YẾN LINH

12A5

nghỉ học giờ Thể dục

36

LÊ THÀNH ĐẠT

12A5

nghỉ học giờ Thể dục

37

ĐẶNG NHẬT HƯNG

12D1

nghỉ học tiết 1

38

NGUYỄN LÊ PHƯƠNG LINH

12D1

nghỉ học

39

LÊ QUỲNH TRANG

12D2

nghỉ học tiết 5

40

NGUYỄN PHƯƠNG HỒNG YẾN

12D2

nghỉ học tiết 4,5

41

NGUYỄN THANH HƯƠNG

12D3

nghỉ học

42

VŨ NGỌC HUYỀN

12D6

nghỉ học

43

NGUYỄN MINH HIỀN

12D7

nghỉ học

44

LÊ HOÀI THU

12D9

nghỉ học

Để lại comment

TRƯỜNG THPT PHAN ĐÌNH PHÙNG

02437345741