Đang thực hiện Đang thực hiện

Chuyên cần ngày 16/11/2016

03:36 17/11/2016

Chuyên cần ngày 16/11/2016

TT

Họ và tên

Lớp

Nội dung

1

BÙI THỊ HẠNH

10A1

vào muộn 15 phút

2

ĐÀO ĐÌNH TÂN

10A1

vào muộn 10 phút

3

ĐÀO ĐÌNH TÂN

10A1

vắng mặt trong lớp đầu giờ tiết 1

4

ĐỖ ĐỨC VIỆT LONG

10A1

vào muộn 15 phút học tăng cường

5

NGUYỄN MAI PHƯƠNG ANH

10A1

vắng mặt trong lớp đầu giờ tiết 1

6

NGUYỄN NHƯ THỦY LINH

10A1

nghỉ học tiết 1 học tăng cường

7

TRẦN NAM PHONG

10A1

nghỉ học tiết 2,3

8

TRẦN PHƯƠNG ANH

10A1

nghỉ học học tăng cường

9

LÊ MẠNH HÙNG

10A5

đi học muộn học Tin học

10

NGUYỄN TRUNG KIÊN

10A5

vắng mặt trong lớp đầu giờ tiết 1 học Tin học

11

PHÙNG DIỆP DIỆP

10A5

vắng mặt trong lớp đầu giờ tiết 1 học Tin học

12

VŨ LÊ TUẤN DƯƠNG

10A5

vắng mặt trong lớp đầu giờ tiết 1 học Tin học

13

ĐỖ THỊ BÍCH NGỌC

10D1

vào muộn 10 phút học tăng cường

14

LÊ VŨ HOÀNG HUY

10D2

nghỉ học học tăng cường

15

NGÔ THỊ XUÂN THU

10D2

nghỉ học học tăng cường

16

ĐỖ VÂN NGỌC

11A1

đi học muộn 15 phút học tăng cường

17

MAI TRỰC BÌNH

11A1

đi học muộn 5 phút học tăng cường

18

NGUYỄN HOÀNG LÂN A

11A1

đi học muộn 15 phút học tăng cường

19

NGUYỄN QUỐC ĐẠT

11A1

đi học muộn 5 phút học tăng cường

20

NGUYỄN THẾ LONG HẢI

11A1

đi học muộn 10 phút học tăng cường

21

TÔ TRANG LINH

11A1

đi học muộn 10 phút học tăng cường

22

TRẦN ĐỨC HOÀNG

11A1

đi học muộn 5 phút học tăng cường

23

PHẠM HÀ TRANG

11A2

nghỉ học

24

LƯƠNG ĐỨC DƯƠNG

11A3

nghỉ học

25

KHÚC HẢI DƯƠNG

11A4

nghỉ học

26

DƯƠNG MẠNH HIẾU

11A5

nghỉ học giờ Thể dục

27

LÊ HOÀNG VIỆT

11A5

nghỉ học giờ Thể dục

28

PHẠM QUANG ĐỨC

11A5

nghỉ học giờ Thể dục

29

PHẠM QUANG ĐỨC

11A5

vắng mặt trong lớp đầu giờ tiết 1 học Thể dục

30

LƯƠNG THU GIANG

11D1

nghỉ học học tăng cường

31

NGUYỄN TRỌNG VÂN HÀ

11D1

đi học muộn 5 phút học tăng cường

32

PHÙNG LAM PHƯƠNG

11D1

vào muộn 10 phút học tăng cường

33

TRẦN THU TRANG

11D1

đi học muộn 5 phút học tăng cường

34

TRẦN VIỆT NỮ

11D1

đi học muộn 5 phút học tăng cường

35

VŨ THU HÀ

11D1

đi học muộn 5 phút học tăng cường

36

LƯƠNG NGỌC DIỆP

11D2

nghỉ học học tăng cường

37

NGUYỄN MINH NGỌC

11D2

đi học muộn 5 phút học tăng cường

38

TRẦN GIA LONG

11D2

đi học muộn 5 phút học tăng cường

39

HOÀNG THU HUYỀN

11D6

nghỉ học

40

PHẠM MAI LAN

11D6

nghỉ học

41

NGUYỄN PHẠM PHƯƠNG ANH

11D7

nghỉ học

42

NGUYỄN VŨ ANH

11D7

nghỉ học

43

CUNG PHI TÀI PHƯƠNG

12A1

nghỉ học

44

NGUYỄN MINH SƠN

12A3

nghỉ học

45

CAO LAN CHI

12A5

nghỉ học tiết 1

46

LÊ HOÀNG DƯƠNG

12A5

nghỉ học tiết 1

47

NGUYỄN ĐẠO ĐẠT

12A5

nghỉ học

48

NGUYỄN TRƯỜNG THANH TUÂN

12A5

vắng mặt trong lớp đầu giờ tiết 1 (kiểm tra lúc 7h30 phút)

49

LÊ PHƯƠNG NGÂN

12D1

vắng mặt trong lớp đầu giờ tiết 1

50

NGUYỄN KHÁNH LINH

12D1

nghỉ học tiết 3

51

NGUYỄN LÊ PHƯƠNG LINH

12D1

nghỉ học

52

NGUYỄN THANH NGÂN

12D1

nghỉ học tiết 3

53

DƯƠNG NGỌC ÁNH

12D5

nghỉ học giờ Tin học

54

NGÔ TRÀ MY

12D5

nghỉ học giờ Tin học

55

NGUYỄN MINH ÁNH

12D5

nghỉ học giờ Tin học

56

PHẠM HOÀNG THU THẢO

12D5

đi học muộn giờ Tin học

57

TRẦN NGỌC MINH

12D5

nghỉ học

58

VŨ THANH THẢO

12D5

nghỉ học giờ Tin học

59

NGUYỄN QUANG VĨNH

12D7

nghỉ học

60

PHẠM TUẤN MINH

12D7

nghỉ học

61

LÊ MẠNH CƯỜNG

12D8

nghỉ học

62

TRẦN THU TRANG

12D9

nghỉ học tiết 1

Để lại comment

TRƯỜNG THPT PHAN ĐÌNH PHÙNG

0988.094.374