Đang thực hiện Đang thực hiện

CHUYÊN CẦN NGÀY 15/1/2015

03:47 22/01/2016

CHUYÊN CẦN NGÀY 15/1/2015

 

TT Họ và tên Lớp Nội dung nhắn
1 PHƯƠNG VIỆT HOÀNG 10A1 Đi học muộn (học tăng cường).
2 VŨ PHAN QUÂN 10A1 Nghỉ học.
3 NGUYỄN NGỌC MAI 10A4 Nghỉ học.
4 ĐINH HIỂU ANH 10D1 Nghỉ học tăng cường.
5 NGUYỄN HOÀNG MAI 10D1 Nghỉ học tăng cường.
6 PHẠM VY LÊ 10D1 Nghỉ học tăng cường.
7 NGUYỄN NGỌC NGUYỆT ÁNH 10D1 Nghỉ học.
8 NGUYỄN LÊ PHƯƠNG LINH 10D1 Nghỉ học.
9 PHẠM HƯƠNG GIANG 10D2 Nghỉ học tiết 4,5 (học tăng cường)
10 NGUYỄN HỒNG HOÀNG ANH 10D2 Nghỉ học tiết 4,5 (học tăng cường)
11 QUÁCH KHÁNH HÀ 10D3 Nghỉ học.
12 PHẠM HÀ ANH TRANG 10D7 Nghỉ học.
13 DƯƠNG VÂN HÀ 10D8 Nghỉ học giờ Tin học.
14 TRẦN KHÁNH VÂN 10D9 Nghỉ học.
15 HOÀNG TUẤN ĐẠT 11A2 Nghỉ học.
16 LÊ MINH HIẾU 11A3 Nghỉ học.
17 NGUYỄN THỊ HOÀI PHƯƠNG 11A3 Nghỉ học.
18 HOÀNG YẾN NHI 11A5 Nghỉ học.
19 LÊ MINH HIẾU 11A5 Nghỉ học.
20 NGUYỄN THU VÂN 11D2 Nghỉ học.
21 NGUYỄN THU TRANG B 11D3 Nghỉ học.
22 LÊ CHI MAI 11D7 Đi học muộn.
23 THÁI BÌNH MINH 12A1 Nghỉ học tiết 4,5 (học tăng cường)
24 LÊ TUẤN ANH 12A1 Đi học muộn (học tăng cường).
25 NGUYỄN TIẾN ĐẠT 12A1 Đi học muộn (học tăng cường).
26 ĐINH LÊ DUY 12A1 Đi học muộn (học tăng cường).
27 TRƯƠNG HỒNG NHUNG 12A1 Đi học muộn (học tăng cường).
28 HỒ ANH MINH 12A1 Đi học muộn (học tăng cường).
29 TRƯƠNG ANH VŨ 12A1 Đi học muộn (học tăng cường).
30 TRẦN DIỆU LINH 12A1 Nghỉ học tăng cường.
31 VI MINH SANG 12A1 Nghỉ học tăng cường.
32 PHÓ THỊ TƯỜNG VY 12A1 Nghỉ học tiết 1, 2.
33 TRẦN DIỆU LINH 12A1 Nghỉ học.
34 TẠ TÚ ANH 12A2 Đi học muộn (học tăng cường).
35 NGUYỄN TRƯỜNG GIANG 12A2 Đi học muộn (học tăng cường).
36 NGUYỄN DUY MINH 12A2 Đi học muộn (học tăng cường).
37 NGUYỄN HOÀNG LONG 12A2 Nghỉ học tăng cường.
38 NGUYỄN NHẬT MINH 12A2 Nghỉ học tăng cường.
39 PHẠM ANH QUÂN 12A2 Nghỉ học tăng cường.
40 NGUYỄN HOÀNG LONG 12A2 Nghỉ học tiết 3, 4, 5.
41 NGUYỄN NGỌC DIỆP 12A2 Nghỉ học tiết 2, 3, 4, 5.
42 PHẠM ANH QUÂN 12A2 Đi học muộn.
43 PHẠM TIẾN ĐẠT 12A2 Nghỉ học.
44 HOÀNG THĂNG LONG 12A2 Nghỉ học.
45 HOÀNG NGUYỄN HƯƠNG TRÀ 12A2 Nghỉ học.
46 NGUYỄN VĂN KIÊN 12A3 Đi học muộn.
47 NGUYỄN MINH NGỌC 12A3 Nghỉ học.
48 DƯƠNG MINH ĐỨC 12A5 Nghỉ học.
49 NGUYỄN QUỲNH ANH 12A6 Nghỉ học.
50 ĐẶNG TRẦN KHÁNH LINH 12A6 Nghỉ học.
51 PHẠM QUỐC ANH 12D3 Nghỉ học.
52 LƯU QUỲNH ANH 12D3 Nghỉ học.
53 NGUYỄN HOÀNG CẨM LINH 12D3 Nghỉ học.
54 MAI PHƯƠNG NHI 12D4 Nghỉ học tiết 1.
55 LÊ MINH ANH 12D6 Nghỉ học tiết 1.
56 NGUYỄN ANH VŨ 12D6 Nghỉ học tiết 1.
57 PHẠM THỊ HIỀN ANH 12D7 Nghỉ học.
58 ĐOÀN PHƯƠNG HOA 12D7 Nghỉ học.
59 NGUYỄN MAI ANH 12Q1 Nghỉ học.
60 TRỊNH LAN HƯƠNG 12Q1 Nghỉ học.
61 VŨ THẢO NGUYÊN 12Q2 Đi học muộn.
62 NGUYỄN THÀNH ĐẠT 12Q2 Đi học muộn.
       
       
    12Q2 Tiết 2 cô Yến dạy thay cô Mai Anh (Văn).

Để lại comment

TRƯỜNG THPT PHAN ĐÌNH PHÙNG

0988.094.374