Đang thực hiện Đang thực hiện

CHUYÊN CẦN NGÀY 16/1/2015

03:48 22/01/2016

CHUYÊN CẦN NGÀY 16/1/2015

 

TT Họ và tên Lớp Nội dung nhắn
1 VŨ KHÁNH QUÂN 10A1 Nghỉ học.
2 VŨ PHAN QUÂN 10A1 Nghỉ học.
3 NGUYỄN NHẬT ANH 10A2 Nghỉ học.
4 LÊ HỒNG VINH 10A4 Nghỉ học.
5 NGUYỄN NGỌC MAI 10A4 Nghỉ học.
6 LÊ MINH HOÀNG 10A4 Nghỉ học.
7 ĐÀM ANH DƯƠNG 10A5 Nghỉ học.
8 NGUYỄN MINH HOÀNG 10A6 Nghỉ học.
9 NGUYỄN MINH ANH 10A6 Nghỉ học.
10 ĐẶNG TRẦN HẢI ĐĂNG 10D1 Nghỉ học tiết 1, 2.
11 NGUYỄN NGỌC MAI 10D1 Nghỉ học.
12 LƯU THUỲ LINH 10D1 Nghỉ học.
13 CÙ THỊ QUỲNH TRÂM 10D3 Nghỉ học.
14 HOÀNG LAN NHI 10D4 Nghỉ học.
15 NGUYỄN MINH ANH 10D5 Nghỉ học.
16 HOÀNG NGỌC PHƯƠNG ANH 10D5 Nghỉ học.
17 BÙI THÀNH CÔNG 10D5 Đi học muộn.
18 NGUYỄN LAN ANH 10D7 Nghỉ học.
19 NGUYỄN MINH HIỀN 10D7 Nghỉ học.
20 NGÔ LÊ HÀ ANH 10D8 Nghỉ học.
21 LÊ MẠNH CƯỜNG 10D8 Nghỉ học.
22 HOÀNG TUẤN ĐẠT 11A2 Nghỉ học.
23 NGUYỄN THỊ HOÀI PHƯƠNG 11A3 Nghỉ học.
24 CHU ĐỨC HƯNG 11A3 Nghỉ học.
25 NGUYỄN THÙY LINH 11A5 Nghỉ học.
26 HUỲNH CÔNG LẬP 11A5 Nghỉ học.
27 LÊ MINH HIẾU 11A5 Nghỉ học.
28 NGUYỄN VŨ NGỌC UYÊN 11A6 Nghỉ học.
29 NGUYỄN THU VÂN 11D2 Nghỉ học.
30 TRẦN HỒNG NGỌC 11D2 Nghỉ học.
31 NGUYỄN THU TRANG B 11D3 Đi học muộn.
32 TÔN NỮ KHÁNH HUYỀN 11D4 Nghỉ học giờ Tin.
33 NGUYỄN PHƯƠNG THẢO A 11D4 Nghỉ học giờ Tin.
34 NGUYỄN HỒNG VI 11D4 Nghỉ học giờ Tin.
35 LÊ THỊ TỐ UYÊN 11D4 Đi học muộn giờ Tin học, GDQP.
36 NGUYỄN MINH BẢO NGỌC 11D4 Đi học muộn giờ Tin học, GDQP.
37 CAO KỲ DUYÊN 11D4 Đi học muộn giờ Tin học, GDQP.
38 BÙI YẾN NHI 11D4 Đi học muộn giờ Tin học, GDQP.
39 VŨ YẾN NHI 11D5 Nghỉ học giờ GDQP.
40 NGUYỄN HỒNG NGỌC 11D5 Đi học muộn giờ Tin học, GDQP.
41 VŨ BẢO NGỌC 11D5 Đi học muộn giờ Tin học, GDQP.
42 NGUYỄN KHÁNH HUYỀN 11D5 Đi học muộn giờ Tin học, GDQP.
43 TRỊNH ĐẠI NGHĨA 11D5 Đi học muộn giờ Tin học, GDQP.
44 LÊ PHAN HUYỀN ANH 11D5 Đi học muộn giờ Tin học, GDQP.
45 NGUYỄN PHƯƠNG LINH 11D5 Đi học muộn giờ Tin học, GDQP.
46 NGUYỄN MINH THƯ 11D5 Đi học muộn giờ Tin học, GDQP.
47 NGUYỄN THU THẢO 11D5 Đi học muộn giờ Tin học, GDQP.
48 NGUYỄN NGOC MAI PHƯƠNG 11D6 Nghỉ học.
49 HOÀNG NGUYỄN BẢO SƠN 11D7 Nghỉ học tiết 2, 3, 4, 5.
50 LÊ HỒNG NGỌC 11D7 Nghỉ học.
51 HUỲNH MINH ANH 11D7 Nghỉ học.
52 ĐỖ PHƯƠNG ANH 11D7 Đi học muộn.
53 NGUYỄN HỒNG HẠNH 11D8 Nghỉ học.
54 NGUYỄN TRẦN THUỲ DƯƠNG 11D8 Nghỉ học.
55 NG.ĐỨC HẢI NGUYỆT TÂM 11Q1 Nghỉ học.
56 NGÔ NGỌC TRÂM 11Q1 Nghỉ học.
57 TRẦN DIỆU LINH 12A1 Nghỉ học.
58 PHẠM ANH QUÂN 12A2 Đi học muộn.
59 NGUYỄN TRƯỜNG GIANG 12A2 Đi học muộn.
60 PHẠM TIẾN ĐẠT 12A2 Nghỉ học.
61 NGUYỄN NHẬT MINH 12A2 Nghỉ học.
62 NGUYỄN TRỌNG TÂM 12A2 Nghỉ học.
63 NGUYỄN TRƯỜNG GIANG 12A2 Đi học muộn.
64 ĐỖ QUANG HUY 12A2 Đi học muộn.
65 LÊ BẢO SƠN 12A3 Nghỉ học.
66 NGUYỄN HUY VŨ 12A4 Nghỉ học.
67 PHẠM HẢI ĐĂNG 12A6 Nghỉ học.
68 NGUYỄN NHẬT NAM 12A6 Nghỉ học.
69 NGUYỄN TÀI DUY ANH 12D1 Nghỉ học tiết 1, 2 học tăng cường.
70 NGUYỄN ĐỨC QUANG 12D1 Đi học muộn học tăng cường.
71 NGUYỄN ĐỨC THỊNH 12D1 Nghỉ học tiết 2, 3, 4, 5.
72 ĐỖ THUỲ TRANG 12D1 Nghỉ học tiết 1, 2.
73 TRƯƠNG MỸ HOA 12D1 Nghỉ học.
74 NGUYỄN THỊ THANH HUYỀN 12D1 Nghỉ học.
75 LÊ KIM NGÂN 12D2 Nghỉ học tiết 4, 5 học tăng cường.
76 ĐẶNG PHƯƠNG LINH 12D2 Nghỉ học tiết 4, 5 học tăng cường.
77 TRẦN MINH ANH 12D2 Nghỉ học tiết 4, 5 học tăng cường.
78 PHẠM VÂN ANH 12D2 Nghỉ học tăng cường có P.
79 NGUYỄN MINH CHÂU 12D2 Nghỉ học tăng cường có P.
80 ĐẶNG HUYỀN TRANG 12D2 Nghỉ học tăng cường có P.
81 LƯ UYỂN THUÝ 12D2 Nghỉ học tăng cường có P.
82 PHẠM HÀ PHƯƠNG 12D2 Đi học muộn học tăng cường.
83 PHẠM THU HUYỀN 12D2 Đi học muộn học tăng cường.
84 TRẦN DIỆP HẰNG 12D2 Đi học muộn học tăng cường.
85 NGUYỄN THÁI HÀ 12D2 Đi học muộn học tăng cường.
86 NGUYỄN MINH TRANG 12D2 Đi học muộn học tăng cường.
87 TRẦN TRUNG KIÊN 12D2 Đi học muộn học tăng cường.
88 NGUYỄN THỊ THANH HIỀN 12D2 Đi học muộn học tăng cường.
89 NGUYỄN HỒNG NGỌC 12D2 Đi học muộn học tăng cường.
90 LÊ MẠNH LINH 12D2 Đi học muộn học tăng cường.
91 VŨ TÁ HUY 12D2 Đi học muộn học tăng cường.
92 TRẦN MINH HOÀNG 12D2 Đi học muộn học tăng cường.
93 TẠ DIỆU ANH 12D3 Nghỉ học.
94 LÊ PHƯƠNG ANH 12D4 Nghỉ học.
95 PHẠM HUY HOÀNG 12D4 Nghỉ học.
96 HUỲNH PHƯƠNG MAI 12D5 Nghỉ học.
97 LÊ THU TRANG 12D6 Nghỉ học.
98 ĐẶNG KIM OANH 12D6 Nghỉ học.
99 PHẠM THỊ HIỀN ANH 12D7 Nghỉ học.
100 NGUYỄN VIỆT HƯƠNG 12D7 Nghỉ học.
101 BÙI THU TRANG 12D7 Nghỉ học.
       
    12Q1 Tiết 3 cô Hà (Địa) dạy thay cô Bẩy.
    12Q2 Tiết 3 cô Hà (Văn) dạy thaycô Mai Anh (Văn).
Tiết 3 cô Quyên A thay cô Mai Anh (Văn)

Để lại comment

TRƯỜNG THPT PHAN ĐÌNH PHÙNG

0988.094.374